Ceza Hukuku

ceza-hukuku

  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
  • Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Acil hukuki yardımın gerekli olduğu hallerde temsil ve anında müdahale
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.