İş Hukuku

is-hukuku

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,
  • İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
  • Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki aksiyonların alınması,
  • İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,
  • İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.