Şirketler Hukuku

sirketler-hukuku

  • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemlerinin yerine getirilmesi, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının yapılması,
  • Türk Şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • Ortak Girişim (İş Birliği) ve Konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda; yönetim kurulu/genel kurul kararlarının hazırlanması, genel kurullarının organize edilmesi, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması,
  • Sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • İhtiyaca uygun, spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Birleşme ve devralma anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve hazırlanması, birleşme ve devralma ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
  • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.