Vergi Hukuku

tuketici

  • Bankalar tarafından tüketicilerden alınan her çeşit haksız ücretin iadesinin sağlanması
  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetlerden kaynaklanan hak ihlallerinin çözümü
  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi
  • Satıcı ve alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve uyuşmazlığın protokol ile çözümlenmesi
  • Gerekli sertifika ve belgelerin alınması
  • Ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanması
  • Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması
  • Reklamların, Tüketici Mevzuatına  ve  bu  konudaki   yetkili  kamu  otoritesinin   uygulamasına  uygun  şekilde   hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi.