Vergi Hukuku

  • Ödeme emri ve tahakkukların iptali için açılacak davalar.
  • Vergi ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması.
  • Vergi incelemesi ve uzlaşma süreçlerinin takibi.
  • Vergi hukuku alanında açılacak iptal ve tam yargı davalarının takibi.
  • Vergi hukuku bakımından şirketlerin yönlendirilmesi.
  • Vergi mahkemesi işlerinin kontrolü ve takibi,