Dava ve Ceza Zamanaşımı

Dava ve Ceza Zamanaşımı

Adalet sistemi, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasını ve mağdurların haklarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ancak, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtikten sonra dava açma hakkı ve ceza verme yetkisi zamanla sınırlanmıştır. Bu sınırlama, dava ve ceza zamanaşımı olarak adlandırılır. Türkiye’de dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı konuları, adalet sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda, Türkiye’deki dava ve ceza zamanaşımı sürelerini ve koşullarını inceleyeceğiz.

 1. Dava Zamanaşımı: Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde dava açma hakkının kullanılması gerektiğini ifade eder. Türk Ceza Kanunu’na göre, dava zamanaşımı süreleri suçun niteliğine ve cezasına göre değişiklik gösterir. Örneğin, basit hırsızlık gibi suçlarda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır, cinayet gibi ağır suçlarda ise zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süreleri suçun türüne ve yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilir, bu nedenle her suç için ayrı ayrı incelenmelidir.
 2. Ceza Zamanaşımı: Ceza zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde ceza verme yetkisinin kullanılması gerektiğini ifade eder. Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza zamanaşımı süreleri suçun cezasına ve suçlunun durumuna göre değişiklik gösterir. Örneğin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan suçlarda ceza zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ancak, suçun cezası 5 yıl hapis veya daha az ise ceza zamanaşımı süresi 12 yıldır. Ceza zamanaşımı süreleri de suçun türüne ve yasal düzenlemelere göre değişebilir.

  Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması:Dava ve ceza zamanaşımı süreleri, bazı durumlarda durdurulabilir veya askıya alınabilir. Bu durumlar genellikle şu durumlarda ortaya çıkar:

  a) Kaçak Durumu: Sanık suçun işlendiği tarihten sonra kaçarsa, dava ve ceza zamanaşımı süreleri durur. Kaçak durumu sona erdiğinde ise zamanaşımı süreleri tekrar işlemeye başlar.

  b) Gizlenme Durumu: Sanık suçun işlendiği tarihten sonra gizlenirse, dava zamanaşımı süreleri durabilir. Gizlenme durumu sona erdiğinde zamanaşımı süreleri tekrar işlemeye başlar.

  c) Yargılama Süreci: Dava açıldıktan sonra yargılama süreci başlar ve bu süreçte dava zamanaşımı durur. Yargılama süreci sona erdiğinde zamanaşımı süreleri tekrar işlemeye başlar.

  d) İhtiyati Tedbirler: Bazı durumlarda mahkeme, suçun etkilerini azaltmak veya suçun tekrar işlenmesini engellemek amacıyla ihtiyati tedbirler alabilir. Bu tedbirlerin uygulanması, dava zamanaşımı sürelerinin durmasına neden olabilir.

  Türkiye’de dava ve ceza zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde dava açma hakkı ve ceza verme yetkisinin kullanılmasını sınırlayan bir mekanizmadır. Dava zamanaşımı süreleri suçun niteliğine, cezasına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Aynı şekilde, ceza zamanaşımı süreleri de suçun cezasına ve suçlunun durumuna göre farklılık gösterir. Ancak, kaçak durumu, gizlenme durumu, yargılama süreci ve ihtiyati tedbirler gibi durumlarda zamanaşımı süreleri durabilir veya askıya alınabilir.

  Adalet sisteminde dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı, hem suçluların hesap vermesini sağlarken, aynı zamanda adaletin zamanında ve etkili bir şekilde sağlanmasını da hedefler. Bu nedenle, dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin takibi ve uygulanması, adalet sisteminin işleyişinde büyük önem taşır.

Dava ve Ceza Zamanaşımı (66. ve 68. Maddeler)

 1. ve 68. maddeler, Türk Ceza Kanunu’nun belirli hükümlerini ifade eder. İşte bu maddelerin genel açıklamaları:
  1. Madde – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:
 2. madde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunu düzenler. Bu maddeye göre, mahkeme, sanığın suçu işlediği sabit olsa bile, hükmün açıklanmasını geri bırakabilir. Bu durumda, sanık hakkında verilecek ceza, belirli bir denetim süresi sonunda gerçekleşir. Denetim süresi boyunca, sanık belirli yükümlülükleri yerine getirmelidir. Eğer denetim süresi sonunda sanık, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmişse, mahkeme tarafından verilen ceza tamamen ortadan kaldırılır.
  1. Madde – Ertelenmiş Cezanın İnfazı:
 3. madde ise ertelenmiş cezanın infazını düzenler. Bu maddeye göre, mahkeme, hapis cezası verilen bir sanığın cezasının infazını belirli bir süre erteleyebilir. Ertelenen cezanın infazı, belirli bir denetim süresi boyunca gerçekleştirilmez. Denetim süresi boyunca, sanığın belirli şartları yerine getirmesi ve suç işlememesi beklenir. Eğer denetim süresi sonunda sanık, belirlenen şartları ve suç işlememe koşullarını yerine getirmişse, mahkeme tarafından verilen ceza tamamen ortadan kaldırılır. Ancak, denetim süresi içinde yeni bir suç işlenirse, ertelenen cezanın infazı uygulanır.

Bu maddeler, suç işleyen kişilerin belirli bir denetim sürecinden geçerek, topluma yeniden kazandırılmasını hedefler. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ertelenmiş cezanın infazı, ceza adalet sisteminde rehabilite edici ve toplumu koruyucu bir yaklaşımı temsil eder.

Yine de belirtmek gerekir ki, maddelerin tam metnini ve ayrıntılı hukuki yorumlarını öğrenmek için ilgili kanun metnini incelemek veya bir hukuk uzmanından destek almak daha doğru olacaktır.

Dava ve Ceza Zamanaşımı

Dava ve Ceza Zamanaşımı

Dava ve Ceza Zamanaşımı (İnfaz Zaman Aşımı Kaç Yıl)

Türkiye’de infaz zaman aşımı süreleri suçun türüne ve cezasına göre değişiklik göstermektedir. Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen Dava ve Ceza Zamanaşımı (infaz zaman aşımı) süreleri şu şekildedir:

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan suçlar: İnfaz zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.
 2. Müebbet hapis cezası alan suçlar: İnfaz zaman aşımı süresi 30 yıldır.
 3. Diğer ceza süreleri: Genel olarak, suçun cezası 5 yıldan az ise infaz zaman aşımı süresi, cezanın 2/3’ü kadar olup en fazla 20 yıldır. Suçun cezası 5 yıl veya daha fazla ise infaz zaman aşımı süresi, cezanın 3/4’ü kadar olup en fazla 30 yıldır.

Ancak, belirtmek gerekir ki, infaz zaman aşımı süreleri suçun niteliği, yasal düzenlemeler ve diğer faktörlere göre değişebilir. Ayrıca, suçun işlendiği tarihten itibaren infaz zaman aşımı süresi başlar ve suçun tespit edilmesi, dava süreci ve mahkeme kararının kesinleşmesi gibi faktörler de infaz zaman aşımı süresini etkileyebilir.

Bu bilgiler doğrultusunda, infaz zaman aşımı sürelerini kesin olarak belirlemek için suçun türüne, cezasına ve ilgili yasal düzenlemelere bakmanız ve bir hukuk uzmanından destek almanız önemlidir.

Infaz zaman aşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde cezanın infazının gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Ancak, infaz zaman aşımı süresi, ülkeden ülkeye ve suçun niteliğine göre değişiklik gösterir.

Türkiye’de, infaz zaman aşımı süreleri suçun türüne ve cezasına göre belirlenir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır ceza suçları için infaz zaman aşımı süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir. Diğer suçlar için ise infaz zaman aşımı süreleri, suçun cezasına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Ancak, infaz zaman aşımı süresi, suç işlendikten sonra cezanın infazına kadar geçen süreyi kapsar. Suç işlendikten sonra dava süreci, mahkeme kararının kesinleşmesi ve infazın başlaması gibi faktörler de infaz zaman aşımı süresini etkileyebilir.

 

 

Benzer Yazılarımız

Ankara En İyi Ceza Avukatı
Ankara En İyi Ceza Avukatı (Detaylar) Ankara’da En İyi Ceza Avukatı Nasıl Seçilir?...
Tecrübeli Ceza Avukatı
Tecrübeli Ceza Avukatı Ankara Tecrübeli Ceza Avukatı sizleri haksız yere ceza almaktan ku...
Ağır Ceza Avukatı Ücretleri
Ankara Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ankara Ağır Ceza Avukatı Ücretleri hakkında detayl...
Gasp Suçu
Gasp Suçu (Yağma) Gasp Suçu, bir kişinin, başka bir kişinin sahip olduğu bir mal varlı...
Zina Davaları Avukatı Ankara
Zina Davaları Avukatı Ankara Zina Davaları Avukatı Ankara da ve Türkiye genelinde ilgili ...
Neye Göre En İyi Avukat?
Neye Göre En İyi Avukat? Ankara En İyi Avukatlar İle Çalışmak Ankara’da ki En İy...
Mersin İş Hukuku Avukatı
Mersin İş Hukuku Avukatı (İşci, İşveren) Mersin İş Hukuku Avukatı ve İşci Avukatla...
Gümrük Gözetim Vergisi
Gümrük Gözetim Vergisi Bu yazımızda Gümrük Gözetim Vergisi hakkında çok detaylı bil...