Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı Bilgileri

Ankara Ceza Avukatı arayışınızda tecrübeli bir hukuk adamı size destek olacaktır. Hukuki bir sorun yaşadığınızda tedirgin olmanız çok normal, problemin büyüklüğüne göre ceza ödemeniz hatta özgürlüğünüzün elinizden alınmasına neden olabilir. Bu yüzden avukat seçiminde dikkatli olmalısınız. Ankara Ceza Avukatı olarak tecrübeli, kanunlara hakim, her sorunuzu cevaplayacak ilgili ve bilgili bir ceza avukatıyla çalışmalısınız.

Ankara Ceza Avukatlarının ağırlıklı olarak hizmet verdiği alanlardan biri de Ceza Hukuku’dur. Sanık/Katılan ayırt etmeden haklarınızı ve hürriyetinizi savunarak gerçeğe ulaşmak için size hizmet vermektedir.

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı tarafından tüm hukuki süreç dikkatle ele alınır, dilekçe verilme aşamasından savunma aşamasına kadar her basamak büyük özenle gerçekleştirilir. Her alanda avukat seçimi önemlidir ancak Ceza Hukuku avukatı seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Dilekçedeki veya savunmadaki küçük bir eksik bile elinizden hürriyetinizin alınmasına ya da büyük para cezalarına neden olabilir. İyi bir Ankara Ceza Avukatı sizi dikkatli şekilde savunacaktır. Kısacası mağdur olmamak için mutlaka profesyonel bir avukatla çalışılmalıdır.

Ankara Ceza Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Ankara Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ceza / Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliği ve Fikri Sinai Ceza Mahkemelerinde Hukuki Danışmanlık ve Temsil hizmeti verebilir.

Ankara Ceza Avukatı ve Ceza  dava ve temsil konusunda başka sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara Ceza Avukatı müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkiller için soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında deneyim ve profesyonellikle hizmet vermektedir.Ankara Ceza Avukatları Ceza Hukuku dışında ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ankara Ceza Avukatı Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve cezadır. Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüne Ceza Hukuku denir. Ceza Hukuku ikiye ayrılır:

Genel Ceza Hukuku

Genel Ceza Hukuku Özel Ceza Hukukun’dan daha farklıdır. Genel Ceza Hukuku suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel Ceza Hukuku

Kanunlara göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalara Özel Ceza Hukuku denir. Ankara Ceza Avukatı tüm bu bilgilere hakim olmalıdır.

Kısacası dar anlamda ceza hukuku maddi cezaları eler alır, geniş ceza hukuku hem maddi hem ceza hem de infaz hukukunu da kapsar.

Ceza Hukukunun Görevi Nedir?

Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Ankara Ceza Avukatı bu doğrultuda müvekkillerini savunur.

Ankara Ceza Avukatı ile Ceza Hukukunu ilgilendiren belli başlı davalar şunlardır;

Ankara Ceza Avukatı tüm bu davalar hakkında bilgisi ve tecrübesi olan kişidir. Yani başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır.

Ankara Ceza Avukatı, gözaltı sürecinden başlayarak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli, sanık, şikayetçi, yada katılana hukuki destekte bulunur ve temsil eder. Ankara Ceza Avukatı şikayetçi ya da katılan için çalışıyorsa soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak, bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve maddi gerçeğin aydınlanmasına katkı yaparak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

Ankara Ceza Avukatı Sizin İçin Neden Önemli?

Daha öncede söylediğimiz gibi Ankara Ceza Avukatı gözaltı sürecinden başlayarak davanın tüm aşamalarında yanınızda bulunarak davanın seyrini takip eder ve sizi hukuki açıdan yönlendirebilir. İfade aşamasında da Ankara Ceza Avukatı yanınızda bulunur. Mahkemede ve kolluk kuvvetlerde yanınızda bulunur ve sizi temsil eder. Ankara Ceza Avukatı hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapmak gibi görevleri yerine getirir. Bu itibarla ceza hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak yerine Ankara Ceza Avukatı tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatı arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ankara Ceza Avukatı Neden Tecrübeli Olmalı?

Aslında sadece Ankara Ceza Avukatı için geçerli değil diğer bütün mesleklerde deneyim ve profesyonellik önem taşır ancak Ankara Ceza Avukatı için deneyim özellikle önemlidir. Mesleğe yeni başlamış bir Ankara Ceza Avukatı ile 5-6 yıldır çalışan bir Ankara Ceza Avukatı aynı tecrübeye ve yeteneğe sahip diyemeyiz. Örneğin bir avukat hakim olabilmek için 5 yıl çalıştıktan sonra hakimliğe geçiş sınavına girebilir. Yine aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için de en az 5 yıl tecrübeli bir avukat olması şartı aramıştır. Demek ki Ankara Ceza Avukatı için en az 5 yıllık bir tecrübe önemlidir. Ankara Ceza Avukatı kanuna son derece hakim olmalı, benzer davaları ve sonuçlarını dikkatli şekilde araştırmalı ve deneyimi olmalıdır.

Ankara Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

Avukat dışında kullanılan bir terim de Ankara Ağır Ceza Avukatıdır. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatlara ağır ceza avukatı denir. Ülkemizde yüksek ceza mahkemesi seviyesinde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Ağır Ceza Mahkemesi denmesinin sebebi bakılan suç tiplerinin daha ciddi olması ve verilebilecek cezaların daha yüksek olmasından dolayıdır. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemesinde aşağıdaki suçlar gibi suçlarlar ilgilenir: hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu, soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık veya müdafilik görevi yapar.

Ağır ceza avukatıyla alakalı daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak diğer yazımıza geçebilirsiniz.

Ankara Ceza Avukatı Bulma

Avukatlar da doktorlar gibidir. Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra her avukat çeşitli alanlarda uzmanlaşırlar. Ceza Hukuku alanında uzman olan sayıca azdır. Bu yüzden Ankara’da gerçekten sizi iyi savunacak bir ceza avukatı bulmanız önemlidir. Ankara’da tecrübeli ve iyi bir ceza avukatı bulmak büyük bir şehir olduğu için daha kolaydır. Sayıca fazladır ancak sayının çok olması önemli değil, önemli olan sizi gerçekten iyi şekilde savunabilecek bir avukat bulmaktır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 yıl tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir.

Ankara Tecrübeli Ceza Avukatı

Ankara başkent olması ve memur şehri olması nedeniyle avukatların sayıca fazla olduğu bir şehrimizdir. Buna bağlı olarak sayısı da diğer şehirlerimize göre fazladır. Küçük bir yerleşim yerinde bir veya iki ceza avukatı bulabilirken Ankara’da rahatlıkla bir ceza avukatı bulabilirsiniz. Bir suç veya suçlama söz konusu olduğunda davaya ne kadar erken dahil edilirse dava sonucunda alınabilecek olumlu sonuçlar o kadar fazla olacaktır. Gözaltı sürecinden, ifade sürecinden başlanarak yanınızda olmalıdır. Ceza Davaları ciddi davalardır. Gözaltı sürecinden dava dilekçesindeki bir cümleye, mahkeme aşamasındaki savunmaya kadar davadaki her bir basamak çok önemlidir. Gözaltı işlemi gerçekleşip, ifade verilip, mahkeme aşamasına gelindiğinde bir tutmakla daha gözaltına alınır alınmaz bir avukat çağırmak arasında çok büyük farklar olabilir. Ceza Avukatı diyelim ki bir şikayetçiyi temsil ediyorsa şikayet içeriğin tam ve doğru olarak yansıtılması, delillerin eksiksiz olarak belirtilmesi, iddiaya konu suçun işleniş biçimi bir özellik arz ediyorsa bunun vurgulanması bakımından bir Ceza Avukatı uzmanı refakatinde ifade verilmesi veya ifade verilmeden önce bir ceza avukatından yardım alınması son derece önelidir. Avukat eğer şüpheliyi temsil ediyorsa şüphelinin ifade vermeden önce atılı suçlama ve riskler konusunda bilgilenmesi, lehe olan delillerin tespiti ve vurgulanması, iddiaya konu olayın hukuki özellik arz eden noktalarının vurgulanması bakımından ceza avukatından hukuki destek almak son derece önemlidir. Kısacası Ceza Davalarından en iyi sonucu almak için davanın en erken aşamasından itibaren Ankara Ceza Avukatı ile çalışmak gerekir.

Tecrübeli Ceza Avukatı İle Çalışmak

Size karşı bir Ceza suçlaması yapıldığında, yetenekli bir Ceza Avukatı’nın yardımına ihtiyacınız olacağını kesinlikle bilmelisiniz. Bu size lüks gibi gelebilir, ama öyle değil. Ceza Savunma Avukatınız en iyi müttefikiniz olduğunda, mahkumiyetten kaçma şansınız oldukça yüksektir. Ankarada profesyonel bir avukatının sadece hayatınızı kolaylaştırmak için orada olmadığını, her zaman yanınızda olacağını söylemek en doğru terim olacaktır. Doğru ceza savunma avukatını seçmeniz de önemlidir. Birincisi, onlardan referans isteyebilmelisiniz ve bunlar sizin durumunuza aşina olan kişilerdir. Avukatınız, akrabalarınız veya yakın arkadaşlarınız olsalar bile, aklınıza takılan soruları sormak için bu insanlardan bazılarıyla görüşmenize izin vermeye istekli olmalıdır. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar genellikle avukatlarıyla görüşmek için en iyisidir.

Benzer Yazılarımız

Tazminat Avukatı Ankara
Tazminat Avukatı Ankara Tazminat adliyeleri en çok meşgul eden konulardan biridir. İnsanla...
blank
Asliye Ceza Avukatı
Asliye Ceza Avukatı (Ankara) Hukuk alanının belkide en yoğun dalı Ceza Davaları alanıd...
blank
Başarılı Boşanma Avukatları
Ankarada Boşanma Davaları konusunda hizmet veren avukatlar boşanma sürecinde bireylerin he...
blank
Ceza Avukatı
Ceza Avukatı Ankara Ceza Avukatı; Ceza davası dosyalarına bakan, soruşturmalarda şüphel...
blank
Çankaya Boşanma Avukatı
Çankaya Boşanma Avukatı Ankara ilinde Çankaya Boşanma Avukatı hizmeti veren  bireysel ...
blank
Başarılı Ceza Avukatı
Başarılı Ceza Avukatı davalarda sorunları bir bütün olarak düşünüp gerekli araşt...
blank
Profesyonel İş Hukuku Avukatı
Profesyonel İş Hukuku Avukatı İşçi ile işveren arasında bulunan ilişkileri konu alan,...
blank
Ankara İş Hukuku Davaları
Ankara İş Hukuku Davaları Avukatı Ankara İş Hukuku Davaları Avukatı ya da Avukatları ...