Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı Bilgileri

Ankara Ceza Avukatı arayışınızda tecrübeli bir hukuk adamı size destek olacaktır. Hukuki bir sorun yaşadığınızda tedirgin olmanız çok normal, problemin büyüklüğüne göre ceza ödemeniz hatta özgürlüğünüzün elinizden alınmasına neden olabilir. Bu yüzden avukat seçiminde dikkatli olmalısınız. Ankara Ceza Avukatı olarak tecrübeli, kanunlara hakim, her sorunuzu cevaplayacak ilgili ve bilgili bir ceza avukatıyla çalışmalısınız. Ceza avukatı ile anlaşma yapmadan önce ilgili barodan kaydını inceleyebilirsiniz. Örneğin; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu.

Ankara Ceza Avukatlarının ağırlıklı olarak hizmet verdiği alanlardan biri de Ceza Hukuku’dur. Sanık/Katılan ayırt etmeden haklarınızı ve hürriyetinizi savunarak gerçeğe ulaşmak için size hizmet vermektedir.

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı tarafından tüm hukuki süreç dikkatle ele alınır, dilekçe verilme aşamasından savunma aşamasına kadar her basamak büyük özenle gerçekleştirilir. Her alanda avukat seçimi önemlidir ancak Ceza Hukuku avukatı seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Dilekçedeki veya savunmadaki küçük bir eksik bile elinizden hürriyetinizin alınmasına ya da büyük para cezalarına neden olabilir. İyi bir Ankara Ceza Avukatı sizi dikkatli şekilde savunacaktır. Kısacası mağdur olmamak için mutlaka profesyonel bir avukatla çalışılmalıdır.

Ankara Ceza Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Ankara Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ceza / Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliği ve Fikri Sinai Ceza Mahkemelerinde Hukuki Danışmanlık ve Temsil hizmeti verebilir.

Ankara Ceza Avukatı ve Ceza  dava ve temsil konusunda başka sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara Ceza Avukatı müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkiller için soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında deneyim ve profesyonellikle hizmet vermektedir.Ankara Ceza Avukatları Ceza Hukuku dışında ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ankara Ceza Avukatı Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve cezadır. Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüne Ceza Hukuku denir. Ceza Hukuku ikiye ayrılır:

Genel Ceza Hukuku

Genel Ceza Hukuku Özel Ceza Hukukun’dan daha farklıdır. Genel Ceza Hukuku suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel Ceza Hukuku

Kanunlara göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalara Özel Ceza Hukuku denir. Ankara Ceza Avukatı tüm bu bilgilere hakim olmalıdır.

Kısacası dar anlamda ceza hukuku maddi cezaları eler alır, geniş ceza hukuku hem maddi hem ceza hem de infaz hukukunu da kapsar.

Ceza Hukukunun Görevi Nedir?

Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Ankara Ceza Avukatı bu doğrultuda müvekkillerini savunur.

Ankara Ceza Avukatı ile Ceza Hukukunu ilgilendiren belli başlı davalar şunlardır;

Ankara Ceza Avukatı tüm bu davalar hakkında bilgisi ve tecrübesi olan kişidir. Yani başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır.

Ankara Ceza Avukatı, gözaltı sürecinden başlayarak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli, sanık, şikayetçi, yada katılana hukuki destekte bulunur ve temsil eder. Ankara Ceza Avukatı şikayetçi ya da katılan için çalışıyorsa soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak, bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve maddi gerçeğin aydınlanmasına katkı yaparak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

Tecrübeli Ceza Avukatı

Tecrübeli Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı Sizin İçin Neden Önemli?

Daha öncede söylediğimiz gibi Ankara Ceza Avukatı gözaltı sürecinden başlayarak davanın tüm aşamalarında yanınızda bulunarak davanın seyrini takip eder ve sizi hukuki açıdan yönlendirebilir. İfade aşamasında da Ankara Ceza Avukatı yanınızda bulunur. Mahkemede ve kolluk kuvvetlerde yanınızda bulunur ve sizi temsil eder. Ankara Ceza Avukatı hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapmak gibi görevleri yerine getirir. Bu itibarla ceza hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak yerine Ankara Ceza Avukatı tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatı arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ankara Ceza Avukatı Neden Tecrübeli Olmalı?

Aslında sadece Ankara Ceza Avukatı için geçerli değil diğer bütün mesleklerde deneyim ve profesyonellik önem taşır ancak Ankara Ceza Avukatı için deneyim özellikle önemlidir. Mesleğe yeni başlamış bir Ankara Ceza Avukatı ile 5-6 yıldır çalışan bir Ankara Ceza Avukatı aynı tecrübeye ve yeteneğe sahip diyemeyiz. Yine aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için de en az 5 yıl tecrübeli bir avukat olması şartı aramıştır. Demek ki Ankara Ceza Avukatı için en az 5 yıllık bir tecrübe önemlidir. Ankara Ceza Avukatı kanuna son derece hakim olmalı, benzer davaları ve sonuçlarını dikkatli şekilde araştırmalı ve deneyimi olmalıdır.

Ankara Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

Avukat dışında kullanılan bir terim de Ankara Ağır Ceza Avukatıdır. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatlara ağır ceza avukatı denir. Ülkemizde yüksek ceza mahkemesi seviyesinde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Ağır Ceza Mahkemesi denmesinin sebebi bakılan suç tiplerinin daha ciddi olması ve verilebilecek cezaların daha yüksek olmasından dolayıdır. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemesinde aşağıdaki suçlar gibi suçlarlar ilgilenir: hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu, soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık veya müdafilik görevi yapar.

Ağır ceza avukatıyla alakalı daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak diğer yazımıza geçebilirsiniz.

Ankara Ceza Avukatı Bulma

Avukatlar da doktorlar gibidir. Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra her avukat çeşitli alanlarda uzmanlaşırlar. Ceza Hukuku alanında uzman olan sayıca azdır. Bu yüzden Ankara’da gerçekten sizi iyi savunacak bir ceza avukatı bulmanız önemlidir. Ankara’da tecrübeli ve iyi bir ceza avukatı bulmak büyük bir şehir olduğu için daha kolaydır. Sayıca fazladır ancak sayının çok olması önemli değil, önemli olan sizi gerçekten iyi şekilde savunabilecek bir avukat bulmaktır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 yıl tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir.

Ankara Tecrübeli Ceza Avukatı

Ankara başkent olması ve memur şehri olması nedeniyle avukatların sayıca fazla olduğu bir şehrimizdir. Buna bağlı olarak sayısı da diğer şehirlerimize göre fazladır. Küçük bir yerleşim yerinde bir veya iki ceza avukatı bulabilirken Ankara’da rahatlıkla bir ceza avukatı bulabilirsiniz. Bir suç veya suçlama söz konusu olduğunda davaya ne kadar erken dahil edilirse dava sonucunda alınabilecek olumlu sonuçlar o kadar fazla olacaktır. Gözaltı sürecinden, ifade sürecinden başlanarak yanınızda olmalıdır. Ceza Davaları ciddi davalardır. Gözaltı sürecinden dava dilekçesindeki bir cümleye, mahkeme aşamasındaki savunmaya kadar davadaki her bir basamak çok önemlidir. Gözaltı işlemi gerçekleşip, ifade verilip, mahkeme aşamasına gelindiğinde bir tutmakla daha gözaltına alınır alınmaz bir avukat çağırmak arasında çok büyük farklar olabilir. Ceza Avukatı diyelim ki bir şikayetçiyi temsil ediyorsa şikayet içeriğin tam ve doğru olarak yansıtılması, delillerin eksiksiz olarak belirtilmesi, iddiaya konu suçun işleniş biçimi bir özellik arz ediyorsa bunun vurgulanması bakımından bir Ceza Avukatı uzmanı refakatinde ifade verilmesi veya ifade verilmeden önce bir ceza avukatından yardım alınması son derece önelidir. Avukat eğer şüpheliyi temsil ediyorsa şüphelinin ifade vermeden önce atılı suçlama ve riskler konusunda bilgilenmesi, lehe olan delillerin tespiti ve vurgulanması, iddiaya konu olayın hukuki özellik arz eden noktalarının vurgulanması bakımından ceza avukatından hukuki destek almak son derece önemlidir. Kısacası Ceza Davalarından en iyi sonucu almak için davanın en erken aşamasından itibaren Ankara Ceza Avukatı ile çalışmak gerekir.

Avukat Volkan Gözüyukarı

Avukat Volkan Gözüyukarı

Tecrübeli Ceza Avukatı İle Çalışmak

Size karşı bir Ceza suçlaması yapıldığında, yetenekli bir Ankara Ceza Avukatı‘nın yardımına ihtiyacınız olacağını kesinlikle bilmelisiniz. Bu size lüks gibi gelebilir, ama öyle değil. Ceza Savunma Avukatınız en iyi müttefikiniz olduğunda, mahkumiyetten kaçma şansınız oldukça yüksektir. Ankarada profesyonel bir avukatının sadece hayatınızı kolaylaştırmak için orada olmadığını, her zaman yanınızda olacağını söylemek en doğru terim olacaktır. Doğru ceza savunma avukatını seçmeniz de önemlidir. Birincisi, onlardan referans isteyebilmelisiniz ve bunlar sizin durumunuza aşina olan kişilerdir. Avukatınız, akrabalarınız veya yakın arkadaşlarınız olsalar bile, aklınıza takılan soruları sormak için bu insanlardan bazılarıyla görüşmenize izin vermeye istekli olmalıdır. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar genellikle avukatlarıyla görüşmek için en iyisidir.

Sulh Ceza Avukatı

Sulh Ceza Avukatı, sulh ceza yargılamalarında hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunan avukatlardır. Sulh ceza yargılamaları, daha hafif suçlarla ilgili olarak uygulanan bir yargılama sürecidir. Bu tür suçlar genellikle daha düşük cezai yaptırımlara tabi tutulurlar ve genellikle cezaevine girme riski daha düşüktür.

Sulh ceza avukatları, müvekkillerini sulh ceza mahkemelerinde temsil ederler ve hukuki süreç boyunca onlara rehberlik ederler. Bu süreçte, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejileri geliştirmek ve en iyi sonucu elde etmek için çalışırlar. Sulh ceza avukatları, müvekkillerinin dosyalarını analiz eder, delilleri inceler, ifade alır ve müvekkilin lehine olan argümanları sunarlar.

Sulh ceza davaları, trafik suçları, hırsızlık, küçük mülkiyet suçları, kavga veya yaralama gibi suçlar gibi daha düşük cezai yaptırımlar gerektiren suçları içerebilir. Sulh ceza avukatları, bu tür suçlarla ilgili olarak müvekkillerine hukuki destek sağlar ve yasal sürecin müvekkillerinin lehine sonuçlanmasını hedefler.

Unutmayın, her ülkenin ve hatta bazen bölgelerin farklı hukuki sistemleri ve terminolojileri olabilir. Bu nedenle, sulh ceza avukatlarının rolü ve yetkileri de ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bulunduğunuz ülkenin veya bölgenin yasalarına ve hukuki düzenlemelerine uygun olarak hareket eden yerel bir avukatla iletişim kurmanız önemlidir.

Ünlü Ceza Avukatı

“Ünlü ceza avukatı” terimi genellikle belirli bir avukatın popülerliği veya tanınırlığına atıfta bulunur. Bu, genellikle büyük çaplı davaları kazanma, tanınmış medya çıkışları veya toplumda etkileyici bir itibar gibi faktörlere dayanabilir. Ünlü ceza avukatları, kamuoyunda tanınan veya ses getiren davaları üstlenerek bilinirliklerini artırırlar.

Ancak, ünlü olmak, bir avukatın yasal becerileri veya başarılarına doğrudan bağlı değildir. Başarılı bir ceza avukatı, dikkate değer bir müvekkil tabanı ve önemli davalara sahip olabilir, ancak ününün ardında yatan en önemli faktör, hukuki bilgi, deneyim ve başarıdır.

Bazı ünlü ceza avukatları, ulusal veya uluslararası düzeyde tanınmış davaları üstlenerek veya önde gelen medya organlarında sık sık yer alarak ün kazanmış olabilirler. Bunlar, popüler kültürde adları sıkça anılan veya medya tarafından takip edilen avukatlardır. Ancak, her ünlü ceza avukatının kalitesi veya becerileri aynı düzeyde olmayabilir.

Ceza davaları hassas ve karmaşık olduğundan, ünlü bir ceza avukatı seçerken, tanınırlığından ziyade hukuki bilgi, deneyim, başarı ve müvekkil odaklılığı gibi faktörleri dikkate almak önemlidir. Bir avukatla çalışırken, onunla güven duygusu ve etkili iletişim kurma becerisi gibi özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Benzer Yazılarımız

Eyt Nedir
Eyt Nedir? 1-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-EYT NEDİR? 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta...
İşe İade Davası Avukatı
İşe İade Davası Avukatı Ankara Ankara da yaşıyorsunuz ve İşe İade Davası Avukatı a...
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlardan hizmet alabilirsiniz....
Boşanma ve Velayet
Boşanma ve Velayet Boşanmada Velayete Karar Verilirken Nelere Dikkat Edilir?  Boşanma ve V...
İş Kazası Hukuku
İş Kazası Hukuku Ankara Avukatı İş Kazası Hukuku alanında uzman Ankara Avukatı ya da ...
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması (İş Yeri Açması) Yabancıların Türkiye...
Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçu (Nedir) Dolandırıcılık Suçu, genellikle kişileri veya kurumlar...
Başarılı Boşanma Avukatları
Başarılı Boşanma Avukatları (Ankara) Başarılı Boşanma Avukatları konusunda hizmet ve...