Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Ankara

Ceza Avukatı; Ceza davası dosyalarına bakan, soruşturmalarda şüpheli konumundaki kişileri savunan, müştekinin ve yahut mağdurun vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili olan işlemleri takip edip savunma görevini yapan avukatlara halk dilinde ceza avukatı denilmektedir. Hem kişinin özgürlüğü açısından hem de mağdur kişinin hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla ilgilenmektedir. Temel olarak bakıldığı zaman her avukatın yaptığı gibi kişinin savunma işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Fakat yine de ceza avukatının yapmış olduğu savunma işlevi, diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden biraz farklılık göstermektedir. Ankara Ceza Avukatı, doğrudan kişinin özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda mesleğini icra eder. Bundan dolayı, almış oldukları davalar üzerinde oldukça sıkı bir inceleme yapar ve bu inceleme sonucunda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye çalışır. Ceza Hukuku avukatları, en çekişmeli ve en sorunlu davalarda mesleki faaliyetlerini icra etmektedir. Avukat, özellikle toplum tarafından yer yer haksız ithamlara maruz kalır. Bunun nedeni ise avukatlarının, müvekkilleriyle özdeşleştiriliyor olmasıdır. Bu durum oldukça yanlış bir bakış açısıdır. Müvekkilleriyle bir tutulmamaları için meslek etik kurallarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirdeki davranışlar, toplum tarafından yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecektir.

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Toplumda ceza avukatının suçlu insanları savunduğu şeklinde haksız bir düşünce vardır. Ancak Ceza Avukatı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak savunmanın sadece hukuki yönüyle ilgilenmektedir. Ceza Davaları Avukatı, şüpheliyle veya sanıkla özdeşleşmiş gibi kanaatlerin oluşmasına neden olacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ceza avukatlarınca yerine getirilmesi oldukça önemli bir noktadır. Avukatlık tüm dünyada günden güne branşlaşmaya devam etmektedir. Çoğu ülkede, mesleki alandaki uzmanlığın artmasını sağlamak amacıyla branşlaşmaya teşvik söz konusudur. Ancak, Türkiye’de ne mevzuatta ne de uygulamada bir branş olarak ağır Ceza Avukatı adı altında bir avukatlık branşı yer almamaktadır. Ancak yine de toplum tarafından avukatlar branşlaşmış gibi algılanır. Bunun nedeni ise bir avukatın, bir branşta daha başarılı olup ün yapmasından kaynaklanmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar, her türden davada müvekkillerini serbest bir şekilde savunma hakkına sahiptir. Bu nedenden dolayı, branşlaşma kavramı Türkiye Cumhuriyeti’nde yer almamaktadır.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatlarının bakmış oldukları davalar, Türk Ceza Kanunu’nda veya özel kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerin işlenmesi sonucu açılmış olan davalardır. Ceza davalarında asıl olarak; mağdur, müşteki, suçtan zarar gören, katılan vekili ve sanığın hukuki yararını koruyan müdafi yer almaktadır. Ceza davalarının normal hukuk davalarından bir farkı ise iddia makamında Cumhuriyet Savcısı’nın bulunmasıdır. Hukuk davalarında ise durum bu şekilde değildir. Hukuk davalarında (istisnalar hariç) Cumhuriyet Savcısı görev yapmamaktadır. Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülmekte olan davaların tümüne avukat olarak ceza avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genel olarak hırsızlık, adam öldürme, tehdit, dolandırıcılık, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlardır. Ceza Avukatı genel olarak, müvekkilinin etkin bir şekilde savunmasını yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, davalı taraf hakkında soruşturmanın kapsamında tüm delillerin toplanması, toplanmış olan delillerin mahkemeye sunulması ve cezai işlemlerin davalı kişinin veya kişilerin dosyasına işlenmesi ceza avukatlarının asli görevleri arasında yer almaktadır. Davanın açılması, soruşturma süreci, sonuç ve dava dosyasının kapanmasına kadar tüm süreçler ve işlemler bu avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Benzer Yazılarımız

Soybağı Davası Avukatı
Soybağı Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Miras hukuku, insanların vefat etmeleri...
Ankara Çayyolu Avukat
Ankara Çayyolu Avukat Size, tüm aile hukuku konularında yetkin bir şekilde tavsiyede bulun...
Ankara İşci Avukatı
Ankara İşci Avukatı – Hukuk Bürosu Ankara İşci Avukatı neler yapar? Sizleri nası...
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası Boşanma davlarında tarafların en çok sorduğu ve biz...
Müddetname
Müddetname (Nedir Detaylı Anlatım) Müddetname son zamanlarda cezaevlerinde bulunan mahkuml...
Ankara Miras Avukatı
Ankara Miras Avukatı Bir kişinin ölmesi veya kesin olarak gaipliğine karar verilemesi üze...
İcra Takibi Nasıl Yapılır
İcra Takibi Nasıl Yapılır (Av. Volkan Gözüyukarı) Alacağını alamayanların İcra Tak...
İşçi Davaları Avukatları
İşçi Davaları Avukatları İşçi Davaları Avukatları, İş hukuku alanında; bir yandan...