İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz (İcra Avukatı)

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz bir hukuki süreç içinde alacaklı tarafından borçlunun mallarının veya değerlerinin geçici olarak dondurulmasını veya korunmasını amaçlayan bir hukuki tedbirdir. Bu tedbir, alacaklıların borçlu tarafından tahsil edilmeyen alacaklarını korumalarına ve bu alacakların kaybolmasını veya zarar görmesini engellemelerine olanak tanır. İhtiyati haciz, özellikle alacaklının tahsili güç veya borçlunun mal varlığını kötüye kullanma ihtimali olduğunda kullanılır.

İhtiyati Haciz Nasıl Uygulanır?

İhtiyati haciz işlemi, genellikle mahkeme kararı ile başlar. Alacaklı, borçlu tarafından ödenmeyen borcunun olduğunu kanıtlayarak mahkemeden bir ihtiyati haciz kararı talep eder. Mahkeme, alacaklı tarafından sunulan delilleri ve argümanları değerlendirir ve uygun görürse ihtiyati haciz kararı çıkarır.

İhtiyati haciz işlemi, borçlunun mallarının veya değerlerinin dondurulmasını içerir. Bu mallar banka hesapları, gayrimenkuller, taşıtlar, hisse senetleri ve diğer varlıkları içerebilir. İhtiyati haciz kararı, ilgili varlıkların devletin denetimine alınmasını ve borçlunun bu varlıkları satmasını, devretmesini veya kullanmasını engeller.

İhtiyati Haciz Hangi Durumlarda Kullanılır?

İhtiyati haciz, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 1. Alacak Tahsilatı: Borçlu, alacaklıya borcunu ödemezse ve alacaklı bu borcu yasal yollarla tahsil etmek istiyorsa ihtiyati haciz başvurusu yapabilir.
 2. Haciz Tehlikesi: Borçlu, mallarını gizlemeye veya satmaya çalışıyorsa, alacaklı bu malların ihtiyati haciz altına alınmasını talep edebilir.
 3. Mahkeme Kararı Gerekliliği: İhtiyati haciz işlemi, genellikle bir mahkeme kararı ile gerçekleşir. Alacaklı, mahkemeye başvurmalı ve mahkeme ihtiyati haciz kararı vermelidir.
 4. Taşınmaz Mallar İçin: Gayrimenkul malvarlığı, ihtiyati haciz kararıyla korunabilir. Bu, borçlunun gayrimenkul mülkiyetini etkileyebilir ve satışını engelleyebilir.
 5. Mali İstikrarın Korunması: İhtiyati haciz, borçlunun mallarını kötüye kullanmasını veya tahliye etmesini önleyerek alacaklıların çıkarlarını koruma amacı taşır.
İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz (Hangi Durumlarda Verilir)

İhtiyati Haciz kararı, bir hukuki süreç içinde borçlu ile alacaklı arasında yaşanan anlaşmazlıklarda veya alacak tahsilatında kullanılan bir hukuki tedbirdir. İhtiyati haciz, belirli koşullar altında verilebilir ve genellikle aşağıdaki durumlarda uygulanır:

 1. Borçlunun Alacakları Ödemediği Durumlar: İhtiyati haciz, borçlu tarafından ödenmemiş alacakların bulunduğu durumlarda verilebilir. Alacaklının borçluya karşı haklı bir alacağı olduğunu ve bu alacağın ödenmediğini ispatlaması gerekecektir.
 2. Borçlunun Mal Varlığını Gizlemesi veya Taşımasının Tehlikesi: Borçlunun, mal varlığını gizlemesi veya başka bir yere taşıması gibi davranışları, ihtiyati haciz kararının verilmesi için bir neden olabilir. Bu durumda, alacaklı, borçlunun mallarının veya değerlerinin korunması amacıyla ihtiyati haciz talep edebilir.
 3. Mahkeme Kararıyla Talep Edilen Durumlar: İhtiyati haciz, genellikle bir mahkeme kararı gerektirir. Mahkeme, alacaklının talebini değerlendirir ve uygun gördüğü takdirde ihtiyati haciz kararı çıkarır. Bu süreç, hukuki bir prosedürü içerir.
 4. Gayrimenkul Mal Varlığının Korunması: İhtiyati haciz, borçlunun gayrimenkul mülkiyetini etkileyebilir. Alacaklının, borçlunun gayrimenkul mal varlığını korumak için ihtiyati haciz talep etme hakkı vardır.
 5. Diğer Malların Korunması: İhtiyati haciz sadece gayrimenkulleri değil, aynı zamanda banka hesapları, taşıtlar, hisse senetleri ve diğer varlıkları da kapsayabilir. Bu malların ihtiyati haciz altına alınması, alacaklının alacağını koruma amacını taşır.
 6. Mali İstikrarın Tehlikedeki Durumları: İhtiyati haciz, alacaklının mali istikrarını korumak için kullanılır. Borçlunun mal varlığının kötüye kullanılma ihtimali veya kaybedilme tehlikesi varsa, ihtiyati haciz talep edilebilir.

İhtiyati haciz, her ülkenin yasalarına ve hukuki prosedürlerine göre farklılık gösterebilir, bu nedenle hangi durumlarda verileceği ve nasıl uygulanacağı konularında yerel yasalara ve mahkeme kararlarına danışmak önemlidir. Ayrıca, ihtiyati haciz işlemi, bir mahkeme kararı ve hukuki uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için alacaklının veya borçlunun avukatları tarafından yönetilmesi tavsiye edilir.

İhtiyati Haciz (Süresi – Satış Durumu)

İhtiyati haciz süresi ve ihtiyati haciz altındaki malların satılabilirliği, ülkenin yasalarına ve hukuki prosedürlere göre değişebilir. Bu nedenle, bu konularda net bir cevap almak için yerel yasalara başvurmanız veya bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız önemlidir. Ancak genel olarak aşağıda ihtiyati haciz süresi ve ihtiyati haciz altındaki malların satılabilirliği hakkında bilgi veriyorum:

İhtiyati Haciz Süresi:

İhtiyati haciz, bir mahkeme kararı ile uygulanan bir hukuki tedbirdir ve genellikle belirli bir süre boyunca geçerlidir. Sürenin ne kadar olduğu, yerel yasalara, mahkeme kararına ve ihtiyati haciz kararının verildiği koşullara bağlı olarak değişebilir. İhtiyati haciz süresi genellikle mahkeme kararıyla belirlenir ve belirli bir tarihte sona erer. Süre sona erdikten sonra, ihtiyati haciz otomatik olarak kaldırılır ve mal varlığı serbest bırakılır.

İhtiyati Haciz Altındaki Malların Satılabilirliği:

İhtiyati Haciz altındaki malların satılabilirliği de yerel yasalara ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. İhtiyati haciz altındaki malların satılması genellikle şu durumlarda mümkün olabilir:

 1. Mahkeme Kararıyla Satış: İhtiyati haciz altındaki malların satılabilmesi için genellikle bir mahkeme kararı gereklidir. Mahkeme, bu malların satılmasının uygun olduğunu düşünürse, satışın gerçekleşmesine izin verebilir.
 2. Alacaklının Onayı: Alacaklı ve borçlu arasında bir anlaşma sağlanabilirse, bu anlaşma çerçevesinde ihtiyati haciz altındaki malların satılmasına izin verilebilir. Ancak bu durumda, mahkeme kararı ve alacaklının onayı gereklidir.
 3. Borçlu Tarafından Yapılan Ödeme: Borçlu, alacağı ödemek amacıyla ihtiyati haciz altındaki malları satabilir. Bu durumda, alacaklıya borcu ödenmelidir ve mahkeme kararı gereksiz hale gelebilir.
 4. Malların Değerinin Korunması: İhtiyati haciz altındaki malların değerini korumak amacıyla, mahkeme izin verirse satış yapılabilir. Örneğin, bir taşınmazın bakımı veya vergi ödemeleri gerekiyorsa, bu nedenle satış yapılabilir.

Ancak ihtiyati haciz altındaki malların satılabilmesi için her zaman belirli koşullar ve izinler gereklidir. Bu nedenle, ihtiyati haciz işlemleri ile ilgili tüm yasal süreçlere ve gereksinimlere uygun hareket etmek için bir hukuk uzmanından veya avukattan yardım almanız önemlidir

 

 

 

Benzer Yazılarımız

Rızaen Satış Ne Demek
Rızaen Satış Ne Demek? Rızaen Satış: Özgür İradenin Ticari İşlemlerde Önemi Günü...
Boşanma Davaları
Ankara Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Aile kurmak için yola çıkan çiftler bu yolda ...
Gümrük Gözetim Vergisi
Gümrük Gözetim Vergisi Bu yazımızda Gümrük Gözetim Vergisi hakkında çok detaylı bil...
Miras Hukukuna Dair Her Şey
Miras Hukukuna Dair Her Şey Miras hukuku, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı mal va...
İşci Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alabilir?
İşci Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alabilir? İşci Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı ...
Ünlü Ceza Avukatı
Ünlü Ceza Avukatı (Ceza Hukuku) Ceza davaları, karmaşık ve stresli süreçler olabilir. ...
Bayan Avukat
Bayan Avukat (Ankara) “Bayan Avukat: Kadınların Adaletin Önündeki Engelleri Aşması...
Ankara İcra Davaları Avukatı
Ankara İcra Davaları Avukatı ve Büroları Ankara başkent olması ile beraber tanınmış...