EPDK PARA CEZALARI İÇİN ANKARA EPDK AVUKATI NE YAPABİLİR?

Kabahatlar Kanunu 17. maddesine göre EDPK’nın verdiği para cezaları idari para cezalarının bir türüdür ancak bu para cezalarına uygulanacak hukuk rejim kabahatler kanununda düzenlenen idari para cezalarına uygulanacak rejimden farklıdır. EPDK’nın verdiği cezaya karşı çıkmak için önce EPDK’ya itiraz edilmeli ardından idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır. Ankara EPDK Avukatı bu konuda atılması gereken tüm adımları atacaktır.

EPDK Ceza Türleri ve Ankara EPDK Avukatı

EPDK’nın verdiği para cezalarının miktarı her sene değişebilmektedir. 5015 sayılı kanuna göre hangi davranışa hangi cezanın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Ankara EPDK Avukatı size daha ayrıntılı bilgi vercektir.

EPDK idari para cezası olarak 1 milyon TL uygulanacak haller:
 • Akaryakıt arzının kurulun belirlediği teknik düzenlemelerden farklı olması
 • Bir işletmenin lisans almadan faaliyette bulunması
 • Ulusal Markerde yapılan usulsüzlükler
EPDK idari para cezası olarak 250.000 TL uygulanacak haller:
 • Bayilik lisansı sahibi bir firma kurulun belirlediği teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt arzı gerçekleştirirse sözleşme yaptığı dağıtıcı lisans sahibine uygulanır.
EPDK idari para cezası olarak 850.000 TL uygulanacak haller:
 • Fiyatların ve rekabet koşullarının dolaylı ya da dolaysız yoldan engellenmesi ya da engellemeye teşebbüsü
 • PPK Madde 9’daki kısıtlamalara aykırı davranmak.
 • Lisans maddelerine aykırı davranmak.
EPDK İdari para cezası olarak 350.000 TL uygulanacak haller:
 • Lisanssız olarak tesislerin yapımına başlanması
 • Lisans maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunmak
 • Kurumun uyarılarını dinlememek ve aynı gerekli bildirimlerin yapılmasına rağmen aynı davranışlara devam etmek
 • 5015 sayılı kanunun 4. maddesinin 4. fıkrasının  (I) bendi haricindeki bentlerin ihlali
 • İletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi

Bir firma idari para cezası aldığında bu para cezasına karşı EPDK’ya itirazda bulunabilir. İtiraz önce EPDK’ya yapılmalı itiraz davası daha sonra açılmalıdır. Eğer EPDK’ya itiraz etmeden dava açılırsa dava usulen reddedilir. EPDK’ya yapılan itiraz kabul edilmezse Ankara EPDK Avukatı ile 60 gün içerisinde sorumlu idari mahkemeye itiraz davası açılmalıdır. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. İdari para cezalarında verilen kararlar kesinleşmeden cezalar tahsil edilemez.

Ankara EPDK Avukatı Av. Volkan Gözüyukarı Enerji Hukuku konusunda deneyimli ve uzmanlaşmıştır.