İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Davaları Avukatları

İş Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

İş Hukuku Avukatları neler yapar, size nasıl yardımcı olurlar bu soruların karşılığını almak için hukuk bürolarından yada bireysel çalışan kendi alanında uzman bir avukattan destek ve danışmanlık isteyebilirsiniz. İşçi işveren ilişkileri genelde İş Hukuku Davaları konularının esasını oluşturur. Tarihsel süreç buharlı makinelerin icadı ile sanayileşmenin önünü hızla açmıştır. Fabrikalar gelişmiş ve çok sayıda insanın bir arada çalıştığı tesisler ortaya çıkmıştır. Elbette çalışan ve çalıştıran (işçi – işveren) ilişkisi çeşitli sorunları ile beraber gelişimini sürdürmüştür. İşveren daha az ücret ve sosyal imkanlar ile işçileri çalıştırmaya, işçiler ise yüksek ücret ve daha fazla sosyal haklar ile çalışmak istemişlerdir. Bu karşılıklı direnç sonucu ortaya çıkan iş ilişkileri iş hukuku davaları neleri kapsar? konularında gelişim sürecine çok etki yapmıştır. Hukuk insanoğlunun ilahi kanunlar ve telkinler dışında sosyal ve çalışma hayatını düzenlemek için sürekli gelişimini sürdürmektedir. İşçileri korumak adına işçi sendikaları teşekkül etmiştir. İşverenlerde kendi sendikalarını kurmuşlar böylece kanuni çerçeve belirlenmiştir. Devletler de harekete geçmiş ve İş Mahkemeleri kurulmuştur. İş Hukuku Avukatlarından bilgi alamak için çevrenizden referans isteyebilirsiniz.

İş Hukuku Davaları Ve İş Kanunları

İş hukuku aralarında iş sözleşmesi bulunan işçi ve işveren taraflarını kapsar. Çalışma kurallarını düzenlemek için iş kanunu hazırlanmıştır.  İş kanunu 1. maddesi ”İstisnalar dışında bütün işyerlerine ve vekillerine faaliyet kollarına bakılmaksızın uygulanır” diye tespit yapmıştır. İş kanununda işyeri, işçi, işveren ve işveren vekili tanımlanmıştır.

İşveren: ”İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.”

İşveren Vekili:  İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere denir.”

İşçi: ”Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi.”

İş hukuku davaları avukatları Ankara‘da baktıkları davalarda, bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bir çok özel sektör yada esnaf ve küçük işletmeler çalışanların sosyal haklarını tam göstermemektedir. Bu durum gerçek bir iş ilişkisinin ortaya konmasına engel olmaktadır. İşsizlik oranlarının yoğun olduğu ülkemizde bir çok kişi sosyal hakları olmadan çalışmaya razı olmaktadır. İş Hukuku Avukatları Ankara; gerektiğinde tüm yurtta hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermektedir. İş sözleşmesinden kaynaklı her türlü dava dosyalarınızı titizlikle değerlendirip hakkınız savunmak için kadromuz hizmetinizdedir. Genç ve dinamik ekibimiz ”Önce dinle” ilkesi ile sorunlarınızı tüm ince detaylarına kadar incelemektedir.

İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Davaları Avukatları Açısından İş Sözleşmesi

Çalışma hayatını hak ve adalet açısından vicdanların kabul edeceği hukuki bir platforma çekmek amacı ile İş kanunu çeşitli kavramlar ile düzeni kurma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Hukuki bir ilişkiden bahsedebilmek için taraflar arası bir sözleşme olması esasdır. Kanun bu konuya ”İş Sözleşmesi” ile tanım getirmiştir. İş davalarının en temel dayanak noktası iş sözleşmesidir. İş kanunu okursak iş sözleşmesi ”bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemesinden oluşan sözleşmedir” İş sözleşmesi üç unsuru mutlaka içerisinde barındırmak zorundadır;

1- İş Görme

2- İşin ücret karşılığı görülmesi

3- İş ilişkisinin bağımlılık ilişkisine dayanması

İş sözleşmesinin karşılıklı imzalanması ile iş hukuku hayata geçmiş olur.

İş sözleşmesinin hukuki açıdan özellikleri ise;

  1. Özel hukuk sözleşmesidir
  2. İşçinin şahsına bağlıdır
  3. Taraflara karşılıklı borç yükler
  4. Sürekli bir sözleşmedir.

Sözleşme ile taraflar bir takım yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludurlar. Emek-Bedel ilişkisi tahterevallinin iki yanı gibidir. İşçinin yükümlülükleri iş görme borcu, iş yeri kurallarına (talimatlarına) uyma, iş yerine sadakat ve iş yeri ile rekabet etmeme borcudur. İşverenin sorumlulukları ise; Emeğin karşılığı ücret ödeme, işçiyi koruma, çalışanlarına eşit davranma, sosyal haklarını sağlama gibi konulardır.

İş Hukuku Davaları İş Sözleşme Sona Erme Halleri

İş ilişkisinin bitirilmesi doğal olarak bazı hak ve menfaatlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İş sözleşmesi ”Fesih” ve ”Fesih dışı” hallerde sona erecektir. Bu durumda haklılık şartlarının oluşması, feshi gerçekleştiren tarafa göre kıdem ve ihbar tazminatı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Fesih işleminin haklı veya haksız olması iş hukuku davaları açısından en sık karşılaşılan konudur. İş mahkemeleri hak arayışlarının yığılmaları ile boğuşmaktadır. Gözüyukarı Avukatlık bürosu karşılaşılan sorunlarda kanunun öngördüğü çerçevede davaları takip etmektedir.

Fesih dışında iş sözleşmesi aşağıdaki şartlarda sona erer,

  • Tarafların anlaşması,
  • Ölüm,
  • Sözleşme süresinin bitimi
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi İle Ortaya Çıkan Sonuçlar

Sona eren iş sözleşmesi ile tarafların yükümlülükleri sona erer. İş görme ve bedel ödeme sorumlulukları kalmayacaktır. Artık taraflar sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını uzlaşma yada dava yolu ile arayacaklardır. Ankara avukatlık bürosu olarak iş hukuku davaları avukatları üzerine uzman avukat kadromuz ile taleplerinize cevap veriyoruz. Davaların ana konusunu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi konular oluşturmaktadır. Haksız işten çıkarma, yıllık izin ücretleri, işe iade davaları, fazla çalışma ücretleri gibi konularda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Benzer Yazılarımız

Uyuşturucu Avukatı
Ankara Uyuşturucu Avukatı Ankara’da Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak...
Ankara Vergi Avukatı
Ankara Vergi Avukatı Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konu...
Balgat Avukat
Önceki zamanlarda avukatlar adliyeye yakın yerlerde konumlanırdı. Günümüzde bu alışka...
Ünlü Ceza Avukatı
Ünlü Ceza Avukatı (Ceza Hukuku) Ceza davaları, karmaşık ve stresli süreçler olabilir. ...
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlardan hizmet alabilirsiniz....
Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçu (Nedir) Dolandırıcılık Suçu, genellikle kişileri veya kurumlar...
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Volkan...
İş Hukuku Davaları
İş Hukuku Davaları araması yapıyorsanız hukuki bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz demekt...