İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları araması yapıyorsanız hukuki bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. İşci ya da İşveren olabilirsiniz, bu anlamda Ankara ilinde faliyet gösteren ve İş Hukuku Davlarında tecrübeli bir Avukattan destek isteyebilirsiniz.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin ve ticari ilişkilerin artması, beraberinde iş hukukuna ilişkin düzenlemeleri de yoğunlaştırmıştır. Bu düzenlemeler ile zaman içinde bir iş hukuku dalı gelişmiş ve çeşitli yasalar yürürlüğe girmiştir. İş hukuku davaları büyüklüğü ne olursa olsun tüm firmaların, firma sahiplerinin ve bu alanda faaliyet gösteren bireylerin ilgi alanına girer. Yasada açıkça belirtilen tüm işletmeler bu anlamda hukukuna tabidir. Söz konusu hukuki süreçlerde iş hukuku davaları için hukuki destek hizmeti almak adına iş hukuku avukatları şirketlere ve bireylere ilgili konularda danışmanlık yapar. İş Hukuku Avukatları müşterilerinin üzerinde çalıştığı anlaşmaların temelini oluşturan yasal belgeleri hazırlar, gözden geçirir, işçi ya da işverenle ilişkili düzenlemeleri hazırlar. Ankara İş hukuku davaları için avukatlar, müşterilerinin diğer taraflarla olan anlaşmazlıkları çözmelerine yardımcı olurlar ve hukuki süreçleri müvekkilleri adına takip ederler.

İş Kanunu ve İşci, İşveren Davaları

İş Hukukuna ilişkin ülkemizde yürürlükte olan kanun 4857 sayılı İş Kanunudur. Bu Kanunun amacı metinde “işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Bu kanunun 1. Maddesinde, “4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri
ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmasızın uygulanır” hükmü yer alır. 4. Maddede istisnaya tabi olan işletmeler şunlardır:

– Deniz ve hava taşıma işlerinde,
– 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde,
– Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
– Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında
dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
– Ev hizmetlerinde,
– Çıraklar hakkında
– Sporcular hakkında,
– Rehabilite edilenler hakkında,
– 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin
çalıştığı işyerlerinde”
Zikredilen işletmeler İş Kanununda istisnaya tabidir. Bunlar dışında kalan tüm işletmeler İş Kanununa tabidir ve tüm hükümler bu işletmeler için uygulanabilir.

Ankara İş Hukuku Davaları

Ankara İş Hukuku Davaları

 

Ankara İş Hukuku Davaları

Ticari hukukun önemli bir alanı olan iş hukuku davaları genellikle işçi – işveren ilişkisini konu alır. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler bu kanunun ana çerçevesini oluşturur. Dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bu ilişkileri belirlemek adına çeşitli kanunla yürürlüğe sokulmuştur. Bu kanunlar ile hem işveren hem de işçinin hakları güvence altına alınmış, taraflar
arası uyuşmazlık halinde mahkemeler yoluyla hakların gözetilmesi amaçlanmıştır. Ankara İş hukuku davaları ülkemizde işçinin haklarını önceleyen ve garantileyen bir biçimde oluşturulmuştur. Böylece, emek veren kişinin emeğinin istismarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte işverenin de yasal hakları bulunmaktadır. İki durumda da iş hukuku avukatları devreye girerek yasal süreci takip eder ve müvekkilinin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterir.

İş Hukuku Avukatı

Diğer tüm hukuki alanlarda olduğu gibi İş Hukuku Avukatı da belirli bir hukuk alanında uzmanlaşabilir. İş hukuku davaları alanında uzmanlaşan iş hukuku avukatı, bu alandaki deneyimi ve bilgisini müvekkillerinin yararına kullanır. İş hukuku avukatı, iş hukuku davaları için şirketlere ve bireylere bu alanda hukuki danışmanlık hizmetleri verir. Bu çok çeşitli çalışmaları kapsamaktadır ve iş hukukunda derinleşmiş hukuk firmaları, avukatların belirli bir iş türünde uzmanlaştığı bölümlere göre ayrılmıştır. İster hukuk firması ister bireysel faaliyet gösteren bir avukattan hizmet alın, iş hukuku davaları için hukuki danışmanlık hizmeti alırken bilgi ve deneyime öncelik vermelisiniz. Oldukça ayrıntılı bir yapıda bulunan iş hukuku, iş hukuku davaları sırasında taraflar için zorlayıcı durumlar yaratabilir. Bu alanda, alanında uzman bir iş hukuku avukatından destek almak hukuki sürecin lehinize sonuçlanmasına büyük katkı sunar. Daha önce benzer iş hukuku davaları takip eden ve olumlu sonuçlar alan bir iş hukuku avukatı sizin de hukuki sürecinizi titizlikle takip edecek, süreç boyunca sürekli danışmanlık verecek ve dava ya da davaların lehinize neticelenmesi için gayret gösterecektir. Güvenilir bir iş hukuku avukatı ile iş hukuku davaları için şirketiniz ya da şahsınız adına etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Benzer Yazılarımız

Ankara Avukat
Ankara Avukat ve Avukatları Ankara Avukat hizmeti için Ankarada bulunan hukuk bürolarından...
blank
Site Yönetimi Avukatı
Ankara Site Yönetimi Avukatı, modern kentleşme ile birlikte insanların toplu yaşamaları ...
blank
Ankara Vergi Avukatı
Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konusunda hizmet vermekted...
blank
En İyi Avukatlar
En İyi Avukatlar Tavsiye En İyi Avukatlar diye bir terim yoktur aslında. Tüm meslektaşlar...
blank
Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer
Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer 2 insanın hayatını birleştirmesi evlenmesi ne kadar nor...
blank
Tazminat Avukatı
Adliyenin yoğun olduğu konulardan biri de Tazminat konusudur. Mağduriyetlerin yaşandığı...
blank
Ceza Avukatı Arıyorum Ankara
Ceza Avukatı Arıyorum Ankara diyorsanız muhtemelen içinde yaşadığınız durumlar sizi ...
blank
Ceza Avukatı Danışmanlık
Ceza Avukatı Danışmanlık Ceza Avukatı Danışmanlık yaptığı süreçlerde; ceza hukuku...