İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları araması yapıyorsanız hukuki bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. İşci ya da İşveren olabilirsiniz, bu anlamda Ankara ilinde faliyet gösteren ve İş Hukuku Davlarında tecrübeli bir Avukattan destek isteyebilirsiniz.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin ve ticari ilişkilerin artması, beraberinde iş hukukuna ilişkin düzenlemeleri de yoğunlaştırmıştır. Bu düzenlemeler ile zaman içinde bir iş hukuku dalı gelişmiş ve çeşitli yasalar yürürlüğe girmiştir. İş hukuku davaları büyüklüğü ne olursa olsun tüm firmaların, firma sahiplerinin ve bu alanda faaliyet gösteren bireylerin ilgi alanına girer. Yasada açıkça belirtilen tüm işletmeler bu anlamda hukukuna tabidir. Söz konusu hukuki süreçlerde iş hukuku davaları için hukuki destek hizmeti almak adına iş hukuku avukatları şirketlere ve bireylere ilgili konularda danışmanlık yapar. İş Hukuku Avukatları müşterilerinin üzerinde çalıştığı anlaşmaların temelini oluşturan yasal belgeleri hazırlar, gözden geçirir, işçi ya da işverenle ilişkili düzenlemeleri hazırlar. Ankara İş hukuku davaları için avukatlar, müşterilerinin diğer taraflarla olan anlaşmazlıkları çözmelerine yardımcı olurlar ve hukuki süreçleri müvekkilleri adına takip ederler.

İş Kanunu ve İşci, İşveren Davaları

İş Hukukuna ilişkin ülkemizde yürürlükte olan kanun 4857 sayılı İş Kanunudur. Bu Kanunun amacı metinde “işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Bu kanunun 1. Maddesinde, “4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri
ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmasızın uygulanır” hükmü yer alır. 4. Maddede istisnaya tabi olan işletmeler şunlardır:

– Deniz ve hava taşıma işlerinde,
– 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde,
– Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
– Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında
dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
– Ev hizmetlerinde,
– Çıraklar hakkında
– Sporcular hakkında,
– Rehabilite edilenler hakkında,
– 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin
çalıştığı işyerlerinde”
Zikredilen işletmeler İş Kanununda istisnaya tabidir. Bunlar dışında kalan tüm işletmeler İş Kanununa tabidir ve tüm hükümler bu işletmeler için uygulanabilir.

Ankara İş Hukuku Davaları

Ankara İş Hukuku Davaları

 

Ankara İş Hukuku Davaları

Ticari hukukun önemli bir alanı olan iş hukuku davaları genellikle işçi – işveren ilişkisini konu alır. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler bu kanunun ana çerçevesini oluşturur. Dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bu ilişkileri belirlemek adına çeşitli kanunla yürürlüğe sokulmuştur. Bu kanunlar ile hem işveren hem de işçinin hakları güvence altına alınmış, taraflar
arası uyuşmazlık halinde mahkemeler yoluyla hakların gözetilmesi amaçlanmıştır. Ankara İş hukuku davaları ülkemizde işçinin haklarını önceleyen ve garantileyen bir biçimde oluşturulmuştur. Böylece, emek veren kişinin emeğinin istismarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte işverenin de yasal hakları bulunmaktadır. İki durumda da iş hukuku avukatları devreye girerek yasal süreci takip eder ve müvekkilinin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterir.

İş Hukuku Avukatı

Diğer tüm hukuki alanlarda olduğu gibi İş Hukuku Avukatı da belirli bir hukuk alanında uzmanlaşabilir. İş hukuku davaları alanında uzmanlaşan iş hukuku avukatı, bu alandaki deneyimi ve bilgisini müvekkillerinin yararına kullanır. İş hukuku avukatı, iş hukuku davaları için şirketlere ve bireylere bu alanda hukuki danışmanlık hizmetleri verir. Bu çok çeşitli çalışmaları kapsamaktadır ve iş hukukunda derinleşmiş hukuk firmaları, avukatların belirli bir iş türünde uzmanlaştığı bölümlere göre ayrılmıştır. İster hukuk firması ister bireysel faaliyet gösteren bir avukattan hizmet alın, iş hukuku davaları için hukuki danışmanlık hizmeti alırken bilgi ve deneyime öncelik vermelisiniz. Oldukça ayrıntılı bir yapıda bulunan iş hukuku, iş hukuku davaları sırasında taraflar için zorlayıcı durumlar yaratabilir. Bu alanda, alanında uzman bir iş hukuku avukatından destek almak hukuki sürecin lehinize sonuçlanmasına büyük katkı sunar. Daha önce benzer iş hukuku davaları takip eden ve olumlu sonuçlar alan bir iş hukuku avukatı sizin de hukuki sürecinizi titizlikle takip edecek, süreç boyunca sürekli danışmanlık verecek ve dava ya da davaların lehinize neticelenmesi için gayret gösterecektir. Güvenilir bir iş hukuku avukatı ile iş hukuku davaları için şirketiniz ya da şahsınız adına etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Benzer Yazılarımız

Boşanma Avukatı Numaraları
Müşterilerinin ihtiyaçları için en iyi hizmeti sunma becerisine ve kapasitesine sahip ola...
blank
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatları ticaret ve şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticile...
blank
Ankara EPDK Avukatı
Ankara EPDK Avukatı olarak doğal gaz, elektrik, petrol ve LPG gibi piyasalarda faaliyet gös...
blank
Ceza Avukatı Arıyorum
Ceza Avukatı Arıyorum diyorsanız mağdursunuz ve hakkınızı savunacak Tecrübeli bir Avuk...
blank
Cinsel İstismar Avukatı
Cinsel İstismar Avukatı Ankara Cinsel İstismar Avukatı aramalarınızda bilgi alabileceği...
blank
Çankaya Avukat
Çankaya Avukat-Avukatları Çankaya Avukat aramanızda karşınıza birçok Avukatlar çıkac...
blank
İyi Avukat Seçimi
Davanızın büyük ya da küçük olması fark etmeksizin hukuki konularda her zaman dikkatli...
blank
Konkordato Avukatı
Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde borçlarını ödeye...