Ankara Avukat

Ankara Avukat ve Avukatları

Ankara Avukat hizmeti için Ankarada bulunan hukuk bürolarından ya da bireysel olarak Avukatlık Danışmanlığı yapan Avukatlardan hizmet alabilirsiniz. Ciddi avukatlar ciddi sonuçlar elde eder. Ülkemizde hukuki uyuşmazlıklar ağırlıklı olarak yazılı kanunlar ile belirlenmiştir.

Ankara‘da Avukat olarak yeni şirketlerden büyük şirketlere kadar, işinizin büyümesine yardımcı olacak bir dizi yasal hizmet sunarlar.

Ankara İş Hukuku Avukatı

İş Kanunu ülkemizde 1971 yılında kabul edilmiştir. Daha sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İş Kanunu 1475 numaralı kanun olarak da adlandırılmaktadır. İş ilişkisi içerisinde olan herkesin arasında olan iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kanunlara İş Hukuku denmektedir. İş Hukuku hem işvereni hem de işçiyi korumaya yöneliktir. Ankara İş Hukuku toplumsal iş hukuku ve bireysel iş hukuku olarak ikiye ayrılır.

Kıdem tazminatı davaları da İş Hukuku kanunları içerisinde ele alınmaktadır. Deneyimli Ankara Avukat ile kıdem tazminatı haklarınıza hukuksal olarak sahip çıkabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ülkemizde özel sektörde çalışmakta olan bireyler için tanınmış bir haktır. Kıdem tazminatı hakkını alabilmeniz için aynı işyerinde bir sene boyunca çalışmanız gerekmektedir. Ancak sadece bir sene çalışmak kıdem tazminatı hakkı kazanmak için yeterli değildir, bunun yanında bazı şartların da yerine getirilmiş olması gerekir.

Halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, çalışanın, bazı sebeplerden dolayı işten ayrılması halinde, işveren bu tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yasada belli sebeplere bağlanmış olan bu tazminatı alabilmek için işçinin kendi isteğiyle ayrılmaması gerekmektedir. Kıdem tazminatının asıl amacı, mücbir sebeple işten çıkmış olan işçinin maddi olarak güvenini sağlamak ve işten çıkarılmaya karşı olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmamasını sağlamaktır. Ankara’da Avukat kıdem tazminatı haklarınızın hukuki olarak korunmasını sağlayabilir.

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Ankara Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı

Aile Hukuku ülkemizde aile ile alakalı tüm konuları kapsayan Medeni Hukuk kapsamında olan bir hukuk dalıdır. Boşanmalar Ankara Aile Hukuku içerisinde ele alınır.

Boşanmalarda özellikle çocukların velayeti ve nafaka konusu eşler arasında sorunlara yol açabilmektedir. Ankara’da iyi bir avukat bularak boşanma sürecini en sorunsuz şekilde atlatabilirsiniz. Avukat haklarınızı en iyi şekilde koruyacaktır.

Kadın ve çocuk hakları da aile hukuku içerisinde değerlendirilmektedir. Bunun dışında nişanlanma ve evlenme ile ilgili davalar da aile hukuku içerisinde ele alınır. Ankara’da Avukat olarak çeşitli sebeplerle anlaşmazlıkların yaşandığı nişan ve evlenme sorunlarına da hukuki çözümler sunmaktadır.

Ankara Avukat İçin Tecrübeli Avukat İle Çalışmalısınız

Ankara Avukat davanın türüne göre iki farklı şekilde boşanma davası açabilir. İki tarafın anlaşması halinde, anlaşmalı boşanma davası açılır. Böyle bir durumda her iki tarafta tek celsede boşanabilmekte ve aile birliğini sonlandırabilmektedir. Ancak bunun yanında, bir de çekişmeli olarak adlandırılan boşanma türü vardır. Bu dava oldukça uzun süren ve oldukça fazla hukuki bilgi isteyen davalar arasındaki yerini almıştır. Bu yüzden özellikle anlaşmazlıkların olduğu bir boşanma süreci yaşıyorsanız Ankara‘da en iyi ve deneyimli Avukat ile çalışmalısınız. Boşanma davaları için kanunda tahdidi olarak sayılan koşulların bulunması gerekmekte olup, zina, hayata kast, kişinin suç işlemeye eğilimli bir hayatının olması, evi terk etme, akıl hastalığının olması ve şiddetli geçimsizlik olması halinde, boşanma davasının koşulları oluşmuş demektedir. Uygulamada en sık rastlanılan çekişmeli boşanma davaları, şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı olarak açılan davalardır. Kapsamlı, merhametli ve üstün hizmet anlayışını vurgulayan Ankara Avukat aile hukuku konusunda profesyonel yargılama savunuculuğu, müzakere, işbirliği hukuku, arabuluculuk, evlilik öncesi ve angajman anlaşmaları, çocuk velayeti ve desteği, eş bakım, mal paylaşımı ve tadilat konularında uzmanlık sunmaktadır.

Ankara Ceza Avukatı

Ceza Hukuku suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalıdır. Ceza hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Ankara Avukatına Ceza Hukuku konusunda ihtiyacınız varsa bu konuda deneyimli bir avukatla çalışmanız en iyisi olacaktır. Ankara Avukat Ceza Hukuku gereğince sanığı, mağduru, şüpheliyi bunların yanı sıra suçtan etkilenen ve zarar görenleri veya aksine suçtan sorumlu olan kişileri mahkemede temsil ederler. Ankara Avukat bu amaçla adliyede, suç mahali veya davayla ilgili önemli mahallerde, kolluk makamlarda bulunur, ifade ve sorguya katılır, gerekli bilgilendirmeleri sağlar dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar. Şu bir gerçek ki tüm insanlar için özgürlük hakkının kaybedilmesi en kötü durumlardan biridir bu yüzden temel haklarımızdan biri olan özgürlük hakkımızın en etkili ve güçlü şekilde temsil edilmesi hayati öneme sahiptir. Ankara Avukat seçiminde bu hayati önem göz önünde bulundurulmalıdır. Mağdurun kaybının telafisi ve vicdanen tatmini temel amaç olmalı bunun yanında sanık ya da şüphelinin de özgürlüğünü koruyacak şekilde haksızlığa uğramadan ve orantısız yaptırımlarla karşılaşmadan davayı sonuçlandırmak temel amaçtır.

Ankara Ceza Avukatı yazımızı inceleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Buraya tıklayarak yazıya geçebilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı

Bir şahıs diğerine borç verdiğinde borçlu olan bireyin alacaklı bireye karşı bazı yükümlülükleri ortaya çıkar. Borçlu, borcunu zamanında ödemezse veya hiç ödemeyeceğini beyan ederse hukuk alacaklının borçlu olan kişinin malvarlığına el koyabilme imkanı tanımıştır. Bu sorumluluk, alacaklının alacağını alabilmek için borçluya ait malvarlığına cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisine sahip, borçlunun da buna katlanmak zorunda olması demektir. Alacaklı bu hakkının icrasını, Devlet organlarının yaptırımları ile isteyebilmektedir. Ankara Avukat firması arayan birçok kişi İcra Hukuku dendiğinde sadece para konusunu kapsadığını düşünseler de İcra Hukuku sadece para konularını kapsamaz. İcra Hukuku para alacak konusunun dışında Mahkeme kararlarında belirtilen çocuğun teslimi, menkul teslimi, gayrimenkul tahliyesi, irtifak haklarının yerine getirilmesi, bir işin yapılması ya da yapılmaması gibi farklı konuları da kapsamaktadır.

Ankara İşçi Avukatı

İş Hukuku konusunda verdiğimiz bilgilerin yanında Ankara Avukat Firması olarak Ankara İşçi Avukatı konusunda da tecrübeye sahibiz. Ankara Avukat firması işçi avukatı İş Hukuku kapsamında maaş alacağı; çalışan ve işveren arasında sözlü yada yazılı olarak kararlaştırılan bedeli de ele alırlar. Bu bedelin kanunda öngörülen süreler sonunda ödenmemesi durumunda alacağın tahsili için açılan dava türü maaş alacağı davasıdır. Diğer bir Ankara Avukat firmasının ilgilendiği dava türü ise Kıdem ve İhbar Tazminatıdır. Kıdem tazminatı kanunda öngörülen sürelerde işveren yanında çalışan işçinin yine kanunda belirtilen nedenlerden dolayı işten çıkması yada çıkarılması durumunda hak ettiği bedeldir. Kıdem Tazminatı Alacağı Davası, alacakları ödenmediği taktirde işçi tarafından açılması gereken dava türüdür. İşçiler Ankara Avukat firması ile görüşerek maaş alacaklarını ve kıdem tazminatları konusunda danışmanlık hizmeti alabilir ve dava açma haklarını kullanabilirler. Ankara Avukatı size bilgi olarak olarak maaş alacağı ve kıdem tazminatı dışında ilgilenilen işçi davalarını aşağıdaki başlıklar altında toparlayabiliriz:

Ankara İşe İade Davası

İş Hukuku içerisinde ele alınan dava türlerinden biri de işe iade davalarıdır. İşe iade, çeşitli sebeplerle işten çıkarılan işçinin işe dönebilmesini amaçlayan dava türüdür. Bu davanın açılması için işverenin kanunda belirtilen sayıda çalışanın olması ve belirli bir süre işveren yanında çalışılması şartı aranmaktadır. Ayrıca çalışma süresinin dışında farklı konulara da dikkat edilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz .

Ankara İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ankara Avukat arayışında destekten yoksun kalma konusunda uzman bir avukat arıyorsanız tecrübeli bir avukatla iletişime geçmelisiniz. Destekten Yoksun Kalma; iş kazası sonrası hayatını kaybeden yada çalışamaz durumda olan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerce işverene karşı açılan dava türüdür. Örneğin işi olmayan ve tüm ihtiyacı eşi tarafından karşılanan bir ev hanımının kocası çalışırken iş başında vefat ederse, ev hanımı kocasının desteğinden yoksun kaldığı için işverenin kusuru oranında destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilecektir.

İşçi Hizmet Tespiti Davası

Ankara Avukat hizmet tespiti; işverenin emrinde yapılan çalışmaların işverence resmi kurumlara bildirilmemesi durumunda açılan dava türüdür. Yapılan sözleşme gereği işveren yanında çalışan işçi emeklilik, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını elde edebilmek için çalışmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Çalışmanın bildirilmediği durumlarda ise Hizmet Tespiti davası açılarak kayıtlarda düzeltme yapılabilmektedir.

Yurtdışı Borçlanmalar ve Çalışmanın Tespiti Davası

Ankara Avukat yurtdışı borçlanma davası; Türk Vatandaşı iken yurtdışında çalışan kişilerin, bu çalışmalarının karşılığı olan süreleri Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyerek emekli olabilmesi için yapılmaktadır. Ayrıca yine yapılan sözleşmelerde Yurtdışında işe başlanılan sürenin Türkiye’de de işe başlangıç tarihi olarak sayılması gerekirken uygulamada yaşanan aksaklıklardan dolayı kurum işlemi yapmamaktadır. Yine bu sebepten dolayı da dava açılması gerekmektedir. Kıdem tazminatı, maaş alacağı, yurtdışı borçlanma, hizmet tespiti, iş kazaları, işe iade gibi konularda ve daha farklı konularda sorunlarınız varsa size hukuki olarak izlemeniz gereken yollar hakkında avukatlar bilgi verebilir ve isteğiniz doğrultusunda dava açarak yasal yollardan hakkınızı arayabilir.

Benzer Yazılarımız

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku Avukatı Bu yazımızda Gayrimenkul Hukuku Avukatı alanında verdiğimiz h...
Ankara İdare Avukatı
Ankara İdare Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Ankara İdare Avukatı, kamu hukuku alanınd...
Ergin Kılınma Davası
Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt) Ergin Kılınma Davası ( Kazai Rüşt) Türkiye’...
Başarılı Ceza Avukatı
Başarılı Ceza Avukatı davalarda sorunları bir bütün olarak düşünüp gerekli araşt...
Miras Hukukuna Dair Her Şey
Miras Hukukuna Dair Her Şey Miras hukuku, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı mal va...
Ünlü Ceza Avukatı
Ünlü Ceza Avukatı (Ceza Hukuku) Ceza davaları, karmaşık ve stresli süreçler olabilir. ...
Uyuşturucuyu Kullanma ve Bulundurma Suçu
Uyuşturucuyu Kullanma ve Bulundurma Suçu Türkiye, uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmas...
Soybağı Davası Avukatı
Soybağı Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Miras hukuku, insanların vefat etmeleri...