Miras Hukuku Avukatı

Ölüm ve gaiplik durumunda kişinin mirasını kimlere hangi durumlarda intikal edeceğini ve nasıl paylaşım yapılacağını düzenleyen hukuk dalına Miras Hukuku denmektedir. Miras Hukuku Avukatı birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece hak sahipleri arasında hukuki kurallara göre mirasın paylaşılmasını sağlayan avukatlardır.  Mirasçılar arasında uyuşmazlıklar anlaşmazlıklar yaşanması durumunda Miras hukuku esas alınarak mirasçıların hakları korunabilir. Çeşitli nedenlerle mirasçılar arasında eşit paylaşım yapılmadığında adaletin sağlanması amacıyla çeşitli başvurularda bulunularak söz konusu hak kaybı ortadan kaldırılabilir. Her birey miras paylaşımı konusunda sorun yaşıyor olabilir ancak yaşanılan sorun miras avukatları’na başvurularak çözüme kavuşturulabilir. Sizlerde miras paylaşımı konusunda sorun yaşıyorsanız miras avukatlarından destek alabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukatı Ankara

Miras Hukuku Avukatı Ankara çeşitli hizmetler ile ihtiyaç sahiplerine destek olmaktadır. Özellikle kayıplarımızın ardından sağlıklı düşünemediğimiz için ve hukukun bize sağladığı imkanları bilmediğimiz için yanlış davranışlarda bulunabiliriz. Ancak Miras Hukuku Avukatı desteğiyle zor durumlar karşısında haklarımızın korunmasını sağlayabilir ve doğru davranışlarda bulunabiliriz. Birçok koşul ve durum karşısında hukukun sağladığı farklı avantajlar mevcuttur. Bunların tamamı için avukatlardan duruma özgü danışmanlık desteği alınabilir. Dava dosyaları miras hukuku avukatları aracılığıyla hazırlanıldığında hem mahkeme süreçleri daha kısa sürelerde Sonuçlanabilmekte hem de adaletin tecelli ettiğinden emin olunmaktadır. Hakkınızın yenildiğini düşündüğünüz her türlü durum için öfkeye kapılmadan ve yanlış hareket etmeden hukukun sağladığı avantajlarla hareket etmek gerekir

Miras Hukuku Avukatları Ne Yapar?

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

En çok talep duyulan Miras Hukuku hizmetleriyse;

 • Vasiyetname düzenlemek,
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
 • Veraset belgesi çıkarmak,
 • Terekenin tespiti
 • Miras paylaşımı,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Veraset davaları,
 • Miras hukuku danışmanlığı,
 • Ölünceye kadar bakma Sözleşmesi

şeklinde özetlenebilir. Miras Hukuku oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle karşılaşılan durum avukatlar desteğiyle araştırılmalıdır. İlgili dava dosyasını hazırlanması ve ilgili davanın açılması ile birlikte hak yerini bulmaktadır. Ankara bölgesinde yeterli sayıda destek alabileceğimiz miras hukuku avukatı bulunmaktadır. Miras sözleşmelerinin oluşturulması ve sözleşmelerinin iptali gibi bir çok durum anayasa maddeleri ile güvence altına alınmıştır.

Mirasın Reddi

Genellikle mirasçının borçlara sahip olmasından dolayı yasal ve atanmış mirasçılar tarafından miras reddedilebilir. Mirasın reddi ölümün duyurulmasından itibaren üç ay içerisinde bazı durumlarda da talep oluşturulmadan hükmen reddedilmiş sayılır. Borç olmaması durumunda da mirasçının özgür ve hür iradesiyle miras reddi yapılabilir.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davaları Miras Hukuku Avukatı ile açılabilir. Miras bırakanın bulunduğu bölge ile yetkili mahkeme belirlenir. Yetkili mahkeme tarafından durum incelendikten sonra dava konusu saptanmaktadır. Gerekli belgelerin hazırlanmasından sonra ise mahkeme tarafından belirlenen sürelerde davalar görülmektedir. Çeşitli aykırı durumlarda avukatlar aracılığıyla kanıt niteliğinde olan belgelere ulaşıp mahkemeye sunmak gerekir.

Miras Payı Nasıl Hesaplanır?

Miras payı karşılaşılan tüm durumlar için miras hukukunda belirtilen şekilde paylaştırılır. Genel bilgilerle hesaplama yapılıp şikayetçi olunmadan önce avukatlardan destek almak hem yıpranmamak adına hem de diğer mirasçılarla polemiğe girmemek adına etkili bir yoldur. Bu nedenle kanun maddelerine uygun şekilde hareket etmek daha doğru bir yoldur.

Miras Hukuku Avukatı Telefon

Miras Hukuku Avukatı Telefon bilgilerine internet ortamlarından hizmet alanında miras hukuku bulunan avukatlardan ve tavsiye üzerine ulaşılabilinir. Alacağınız destek ile birlikte uzun mahkeme süreçlerinde yıpranmadan emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bilgilenmek ve hakkın korunması her bireyin izlemesi gereken bir yoldur. Ancak bilgisizlikle edinilecek haklar bile kayıp edilebilir.

Benzer Yazılarımız

Ceza Avukatları
Ceza avukatları, herhangi bir ceza davasında bir suçla itham edilen kişilerle çalışır ...
Ankara İcra Avukatı
Ankara İcra Avukatı Ankara İcra Avukatları olarak Ankara içerisinde yasal hizmetler sunma...
Bayan Avukat
Bayan Avukat (Ankara) “Bayan Avukat: Kadınların Adaletin Önündeki Engelleri Aşması...
En İyi Avukatlar
En İyi Avukatlar (Tavsiye) En İyi Avukatlar diye bir terim yoktur aslında. Tüm meslektaşl...
Başarılı Boşanma Avukatları
Başarılı Boşanma Avukatları (Ankara) Başarılı Boşanma Avukatları konusunda hizmet ve...
Marka ve Patent Avukatı
Marka ve Patent Avukatı (Ankara) Marka Ve Patent Avukatı, fikri mülkiyet hakları ile ilgil...
Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçu (Nedir) Dolandırıcılık Suçu, genellikle kişileri veya kurumlar...
Ankara İş Hukuku Avukatları
Ankara İş Hukuku Avukatları bireysel olarak kendilerinin ofislerinde hizmet verebildikleri ...