Ankara İş Mahkemesi Avukatı

Ankara İş Mahkemesi Avukatı

Ankara’da İş Hukuku içerisinde ele alınan iş davalarına Ankara İş Mahkemesi Avukatı bakar. Bu davalar diğer davalara göre daha çok bilgi ve deneyim gerektirir. Bunun nedeni kanunlara daha çok hakim olunması gerekliliği ve iş davalarının bu açıdan zorlayıcıdır. 

Avukattan Ne Zaman Destek İstemeliyiz?

Ankara İş Mahkemesi Avukatı, iş davalarında müvekkillerini temsil etmek ve hukuki süreçte onlara yardımcı olmak için devreye girer. İş davaları genellikle işçi-İşveren ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları içerir ve iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından yönetilir.

Ankara İş Mahkemesi Avukatı, iş davalarında müvekkillerine danışmanlık yapabilir, hukuki belgeleri hazırlayabilir, dava sürecinde müvekkillerini temsil edebilir ve mahkeme kararlarını takip edebilir. Ayrıca, iş davalarında arabuluculuk veya uzlaşma süreçlerini yönetebilir ve müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli adımları atabilir.

Ankara’da iş mahkemeleri, iş davalarının görüldüğü ve çözüme kavuşturulduğu yerlerdir. İş davalarında etkili bir şekilde temsil edilmek ve haklarını savunmak isteyen kişiler genellikle Ankara İş Mahkemesi Avukatlarına başvururlar. Bu avukatlar, müvekkillerinin hukuki çıkarlarını korumak ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptirler.

İş Mahkemesi Avukatı Aşağıdaki Konularla İlgilenir?

Örneğin ihbar tazminat davalarına bakan bir Ankara İş Mahkemesi Avukatı” Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işi terk eden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önellerine (iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesi) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür” maddesine hakim olmalıdır. Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada “İHBAR TAZMİNATI’ olarak adlandırılmaktadır.

 

Hizmet tespit tazminatı ise sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için görevli ve yetkili İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla açtıkları davalara hizmet tespit davası denir. Tespit davasının açılması için olmazsa olmaz koşullar şunlardır:

a- Sigortasız çalışma,

b- Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,

c- 5 yıl içinde dava açılması.

İçi lehine yorumlama gibi birçok farklı yönü bulunan bu davalarda çalışma yaşamında, işçi ile işveren arasında eşitsiz bir ilişki bulunduğundan, iş hukuku düzenlemelerinin asli amacı, ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü konumda bulunan işveren karşısında, bu bakımlardan daha güçsüz durumda bulunan işçiyi korumak ve ona bir takım güvenceler sağlamaktır. Bu nedenle iş hukuku uygulamalarında kabul edilen temel prensip, iş hukuku düzenlemelerinin işçi lehine yorumlanması prensibidir.

İşçilik alacakları temelde işçinin çalışmasından kaynaklanan ücret alacaklarıdır. Maaş, fazla mesai ücreti, haftalık tatil ücreti gibi alacaklar, kıdem ve işyeri koşuluna bakılmaksızın her işçinin talep edebileceği haklardır. Bu alacaklar, İş Kanunu kapsamında olmayan işler için Borçlar Kanunu, hizmet sözleşmesi hükümlerine göre istenebilir. Gerek İş Kanunu, gerekse de Borçlar Kanunu düzenlemesine göre, ücret ödeme, iş sözleşmesinin işverene yüklediği en önemli yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, aynı zamanda işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı doğurur.

Şirket Avukatı yazımızı okuyarak bu konuda da detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Yazıyı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Benzer Yazılarımız

Kiracı Tahliye Süreçleri
Kiracı Tahliye Süreçleri Bir kiracıyla sorununuz varsa veya yasal bir nedenle taşınmalar...
En İyi İş Hukuku Avukatı
En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız...
İşçi Davaları Avukatı
Ankara işçi davaları avukatı ile çalışmak bir işçi için her zaman gerekli olmayabili...
Tazminat Avukatı Ankara
Tazminat Avukatı Ankara Tazminat adliyeleri en çok meşgul eden konulardan biridir. İnsanla...
Mirasın Reddi
Mirasın Reddi (Reddi Miras) Mirasın reddi (Reddi Miras) bir kişinin yasal olarak kendisine ...
Konkordato Avukatı
Konkordato Avukatı Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde ...
Başarılı Boşanma Avukatları
Başarılı Boşanma Avukatları (Ankara) Başarılı Boşanma Avukatları konusunda hizmet ve...
Başarılı Ceza Avukatı
Başarılı Ceza Avukatı davalarda sorunları bir bütün olarak düşünüp gerekli araşt...