Ankara Şirket Avukatı

Ankara Şirket Avukatı

Ankara Şirket Avukatı ve Avukatları ticaret ve şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır. Birinci sınıf yasal ticaret uzmanlığımızı derin sektör bilgisiyle birleştirerek, müşterilerin ticari hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan canlandırıcı yaratıcı düşüncemizle tanınıyoruz. Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür.

Uzman Ankara Şirket Avukatları en efektif bir şekilde hizmet vermektedir.

Ankara Şirket Avukatı, Şirketler Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdakilerle sınırlı olmayıp, ofisimizin herhangi bir şirketler hukuku avukatı şu hizmetleri vermektedir.

Ankara Şirket Avukatları “Şirketler Hukuku” alanında büyük tecrübe sahibidir.

Ankara Şirket Avukatı

Neden şirketiniz için bir avukat tutmalısınız?

Tacirler veya şirketler arasında bazen anlaşmazlıklar yaşanabilir, anlaşmazlık olmasa bile hukuki anlamda ilişkilerin düzenlenmesi gerekebilir. Her türlü anlaşmazlık ve hukuksal konularla Ankara Şirket Avukatı ilgilenerek şirketlerin haklarını savunmaktadır. Ankara Şirket Avukatı ve Ticaret Hukuku sadece ekonomik faaliyetlerle ilgili konuları ele alır ve inceler. Ankara Şirket Avukatları her türlü ticaret ilişkileri durumunda çıkabilecek sorunlarda ticaret yapan kişiler arasındaki anlaşmazlığı çözmeleri için taraflara yardımcı olmaktadır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi şirketler arasında veya üretim ve tüketime yönelik tüm faaliyetleri düzenleyen hukuk dalına Ticaret Hukuku denir. Günümüzde ticaret sadece ülke içerisinde değil ülkeler arasında da yapılmaktadır. Bu da uluslararası ticari faaliyetlerin hukuki açıdan takibini zorunlu kılmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz Ankara Şirket Avukatı tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

 1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir. Ankara Şirket Avukatı tüm bu konularla ilgilenebilir.

Sadece şirketlerin değil kişi ve tüm kuruluşların ekonomik anlamda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı hukuk açısından ticari olarak değerlendirilir. Kişiler arasında gerçekleşen ticari ilişkilerin gittikçe karmaşık bir hal almasıyla Ankara Şirket Avukatı ile çalışmanın gerekliliği de artmıştır.

Ankara Şirket Avukatı Hizmetleri

Profesyonel bir Ankara Şirket Avukatı ‘nın ilgilendiği dava türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Ankara Şirket Avukatı Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Ankara Şirket Avukatı ‘nın iyi bir şekilde kavraması ve hakim olması gereken “Ticaret Hukuku’nun” kendi içerisinde bazı bölümleri vardır. Ticaret hukukuyla ilgilenen birisinin ya da bir avukatın ticari işletme, ticaret sicili, tacir, haksız rekabet, ticaret ortaklıkları gibi bazı terimleri iyi bilmesi gerekir. Bu tür kavramlar basit görünse de Ticari Hukuku ve Ankara Şirket Avukatı için çok önemlidir.

Ankara Şirket Avukatı ile “Şirketler Hukuku” yapısı gereği bazı alanlarla yakından ilgidir. Örneğin Ticaret Hukuku Şirketler Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarıyla bağlantılıdır. İyi bir Ankara Şirket Avukatı Şirketler Hukuku yanında aynı zamanda Ticaret ve Borçlar Hukuku alanlarına da hakim olmalıdır.

Ticaret hukukunu ilgilendiren bir kısım davalar şunlardır;

ŞİRKETLER HUKUKU VE ANKARA ŞİRKET AVUKATI

 • Şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ticari sözleşmeler
 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma
 • Şirket kuruluş ve işleyişleri
 • Sermaye artırımı ve azaltımları
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Gerekli başvuruların yapılması (resmi mercilere), işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
Şirketler Hukuku

Ankara Şirket Avukatı “Şirketler Hukuku” kapsamında aşağıdaki konularla ilgilenir:

Ankara Şirket Avukatı ve Ticaret Hukuku avukatı, ulusal ve uluslararası ticari faaliyetlerle ilgili konularla ilgilenir. Ticari Avukat ve Ankara Şirket Avukatı terimlerinin ikisi de kullanılır çünkü ticaret ve şirketler içiçedir. Dolayısıyla ticaretin sıklıkla şirketler tarafından geniş çaplı olarak gerçekleştiriliyor oluşu, ticaret-şirket avukatının varlığını gerekli kılmıştır.

Ankara Şirket Avukatı ve ticaret hukuku, hukukla ticaretin arasındaki bağ sonucu gelişmiştir. Tek bir kişi veya bir kuruluş olması fark etmeksizin Ankara Şirket Avukatı ticari veya içinde ekonomiyle ilgili konuların olduğu davalarla ilgilenir. Geçmiş günlerde belki Ankara Şirket Avukatı olmadan sorunlar çözülebiliyordu ancak günümüzde gerçekten karmaşık ticari ilişkiler var ve bu ilişkiler gittikçe büyüyor, gelişebilecek sorunların daha olmadan fark edilmesi ve önlem alınması için iyi bir Ankara Şirket Avukatı ile çalışılmalıdır.

Böyle durumlar özellikle şirketler bakımından önemlidir, gözden kaçan bir eksiklik veya bir hata şirkete büyük maliyetlere veya cezalara neden olabilir. Ankara Şirket Avukatı her şeyi inceleyerek firmanızın başına gelebilecek sorunları daha olmadan engellemeyi amaçlar. Bu nedenle de hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde yargı yoluna başvurulmasında Ankara Şirket Avukatı ‘nın önemi yadsınamaz.

Ticaret Kanunu’nda 4 tip şirket vardır:

 1. Anonim Şirketler
 2. Limited Şirketler
 3. Komandit Şirketler
 4. Kollektif Şirketler

Her şirketin kurulması için farklı şartların yerine getirilmesi gerekir. Kuruluş aşamasında Ankara Şirket Avukatı ‘ndan fikir almanız gerekebilir. Bu yüzden profesyonel bir Ankara Şirket Avukatı ile konuşarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

ANKARA ŞİRKET AVUKATI

Ankara Şirket Avukatı veya Ticaret-Şirket Hukuku denildiğinde hemen ülke içindeki faaliyetler akla gelse de günümüzde internet satışlarının artmasıyla uluslararası ticaret içinde Ankara Şirket Avukatı önem kazanmıştır. Diğer ülkelerle yapılan tüm ticari faaliyetler için Uluslararası Ticaret Hukuku geçerlidir. Nerde olursa olsun ticari faaliyetlerin, ticari ilişkilerin hukuki anlamda düzenlemesi gerekir. Günümüzde küçük şirketlerin bile yurtdışına ürün sattığı veya yurtdışından ürün aldığını görmekteyiz bu da Ankara Şirket Avukatı ‘na olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmaktadır.

Ankara Şirket Avukatı şirketlerin farklı ülkelerle yaptıkları ticaretlerin de düzenle devam etmesini sağlar ve eğer bir anlaşmazlık olursa Uluslararası Hukuk Kanunu çerçevesinde sorunların giderilmesi anlamında mahkemede şirketi temsil edebilir. Uluslararası ticaret hukuku, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış olan bir hukuk dalıdır. Hem yeni yeni önem kazanmış olan bir hukuk dalı olması hem de içerisinde pek çok hukuki terimi barındırması sebebiyle uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlığa sahip çok fazla avukat bulunmamaktadır.

Ankara Şirket Avukatı ‘nın Verdiği Hizmetler

Ankara Şirket Avukatı hem şirket hem de ticaretle ilgili alanlarda hizmet verdiği için hizmet alanı oldukça geniştir. Ankara Şirket Avukatı Şirket hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku gibi birçok konuda uzmanlaşmıştır bu yüzden herhangi bir avukatla çalışmak yerine alanına hakim, tecrübeli bir Ankara Şirket Avukatı ile çalışılmalıdır. Avukatlar da doktorlar gibidir her avukatın kendini geliştirdiği bir alan, ağırlıklı olarak çalıştığı bir bölüm mutlaka vardır.

Ankara Şirket Avukatı sadece danışmanlık hizmeti vererek sorularınızı cevaplamaz işe bu açıdan bakmamalısınız. Ankara Şirket Avukatı ayrıca herhangi bir konuda sorun yaşandığında yargı yoluna başvurulmasına ve davaların takibinin sağlanmasına yönelik de hizmetler vermektedir. Bu yüzden sürekli çalıştığınız bir Ankara Şirket Avukatı olmalıdır. Şirketinizi ve sizi iyi tanıyan bir avukat sizi en iyi şekilde savunacaktır.

Ankara Şirket Avukatı sizi yargı sürecinde temsil ettiği gibi ayrıca danışmanlık hizmeti, şirketin kurulmasından tasfiyesine kadar gerekli her şeyi sağlar. Aynı zamanda sermaye arttırma ve azaltma işleri de avukat tarafından yürütülebilecektir. Haksız rekabet, şirket yönetimi ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması konularında da ticaret-şirket avukatı aktif olarak rol alır.

Farklı ülkelerle ticarette yani uluslararası ticarette yaşananan sorunların çözümü ne yazık ki daha zordur bu yüzden bu tarz davaların çözümü için Ankara Şirket Avukatı ile çalışılmalıdır. Hisse devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve şirket devir ya da birleşmelerinde avukatın önemi büyüktür. Ankara Şirket Avukatı şirket ve ticaret hukuku alanında uzman olan avukatların vereceği hizmetlerin sayısı çok fazladır. Çünkü her iki hukuk dalı da geniş kapsamlıdır ki bu da avukatın, çalışma alanının o denli geniş olmasını sağlamaktadır.

Ankara Şirket Avukatı Neden Önemlidir?

Bir şirketin kuruluş aşamasından tasfiyesine kadar, uluslararası ticarette yaşadığı sorunlarda Ankara Şirket Avukatı birçok anlamda yardımcı olacaktır. Farklı şirket tiplerinin kurulma aşamasında farklı prosedürler gerekir ve bu yüzden şirketler kuruluş aşamasında da Ankara Şirket Avukatı danışmanlık hizmeti almalıdır. Dolayısıyla hukuka uygun olarak prosedürlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmesinde alanında uzman bir avukata her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Benzer Yazılarımız

Ceza Avukatı Arıyorum Ankara
Ceza Avukatı Arıyorum Ankara Ceza Avukatı Arıyorum Ankara diyorsanız muhtemelen içinde y...
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatı Ankara Şirket Avukatı ve Avukatları ticaret ve şirketler hukuku k...
İş Hukuku Avukatı Ankara Sincan
Özellikle iş hayatında karşılaşabilecek sorunlar oldukça fazla olduğu için adımları...
Neye Göre En İyi Avukat?
Neye Göre En İyi Avukat? Ankara En İyi Avukatlar İle Çalışmak Ankara’da ki En İy...
İcra İflas Avukatı
İcra İflas Avukatı (Ankara) Ankara ve Türkiye genelinde, son yıllarda artış gösteren k...
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku Avukatı Bu yazımızda Gayrimenkul Hukuku Avukatı alanında verdiğimiz h...
Ankara İş Mahkemesi Avukatı
Ankara İş Mahkemesi Avukatı Ankara’da İş Hukuku içerisinde ele alınan iş davalar...
Ceza Avukatları
Ceza avukatları, herhangi bir ceza davasında bir suçla itham edilen kişilerle çalışır ...