Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı)

Ticaret dünyası, karmaşık mevzuatlar, sürekli değişen düzenlemeler ve öngörülemeyen risklerle doludur. Bu karmaşık ortamda Ankara Ticaret Avukatı oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başvurulacak kişidir diyebiliriz.. Ticari faaliyetlerinizi güvence altına almak ve haklarınızı korumak için deneyimli bir Ticaret Avukatı‘na ihtiyacınız vardır.

Ticaret Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara Ticaret Avukatları, ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ve Ankara Barosu’na kayıtlı olan avukattır. Ticaret hukuku, şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, sözleşmeler, fikri mülkiyet, ticaret davaları ve diğer birçok ticari konuyu kapsayan geniş bir hukuk dalıdır.

Ankara Ticaret Avukatının Sağladığı Faydalar:

Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı

Ankara’da Ticaret Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Ankara’da Ticaret Avukatı Bulmak

Ankara Ticaret Avukatı Ücretleri

Ticaret avukatı ücretleri, avukatın deneyimine, uzmanlık alanına, davanın karmaşıklığına ve avukatlık sözleşmesine göre değişmektedir. Ücretlendirme, genellikle saatlik veya dava üzerinden belirlenir.

Ankara Ticaret Avukatı (Davalar)

Ankara’da faaliyet gösteren bir ticaret avukatı, ticaret hukuku alanında geniş bir yelpazedeki davalara bakabilir. Ticaret hukuku, ticaret işlemleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri kapsar ve genellikle şirketler arası ilişkileri, ticari sözleşmeleri, ticaretin düzenlenmesini ve ticari uyuşmazlıkları içerir. İşte Ankara Ticaret Avukatı‘nın bakabileceği bazı dava türleri:

 1. Ticari Sözleşme Davaları: Ticari işletmeler arasında yapılan sözleşmelerdeki ihlaller veya anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan davalardır. Örneğin, sözleşmenin ihlali, sözleşmenin geçersizliği veya ihlali, tazminat talepleri gibi konular bu kapsamda yer alabilir.
 2. Alacak Davaları: Ticari ilişkilerde alacakların tahsil edilememesi durumunda açılan davalardır. Borçlunun borcunu ödememesi veya ödeme yapmaması durumunda alacak davası açılabilir.
 3. Ticari Ortaklık Davaları: Ticari ortaklık sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkları içeren davalardır. Ortaklık paylarının devri, ortaklık yönetimi, kar dağıtımı gibi konular bu tür davalara örnek olarak verilebilir.
 4. Rekabet Hukuku Davaları: Ticaretin düzenlenmesiyle ilgili rekabet hukuku ihlalleri nedeniyle açılan davalardır. Örneğin, haksız rekabet, kartel oluşturma, pazar hakimiyeti kötüye kullanımı gibi durumlar bu kapsamda yer alabilir.
 5. Ticaret Markası Davaları: Ticaret markalarıyla ilgili hukuki ihtilafların çözümü için açılan davalardır. Marka ihlali, marka tescili iptali, marka hakkının kötüye kullanımı gibi konular bu davalara örnek olarak verilebilir.
 6. Ticaret Mahkemesi İflas Davaları: Ticaret mahkemelerinde işlenen iflas davaları ticaret avukatları tarafından da takip edilir. Bir ticari işletmenin iflası, borçların tahsili ve alacaklıların haklarının korunması gibi konular bu tür davalara örnektir.
 7. Uluslararası Ticaret Davaları: Farklı ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Uluslararası ticaret sözleşmeleri, taşıma hukuku, dış ticarette ödemeler gibi konular bu kapsamda yer alır.

Bu dava türleri, ticaret avukatlarının Ankara’da genellikle karşılaştığı ve uzmanlaştığı alanlardan sadece birkaçıdır. Her dava benzersizdir ve genellikle detaylı bir inceleme ve uzmanlık gerektirir.

Ankara Ticaret Avukatı (Şirket Avukatı)

Genellikle insanlar, şirketlerin hukuki işlerini yöneten avukatlara “şirket avukatı” olarak atıfta bulunurlar. Ancak, bu kavramlar birbirine oldukça yakındır ve genellikle aynı hizmetleri sunan avukatlar tarafından temsil edilirler.

Ankara’da faaliyet gösteren bir avukatın ana uzmanlık alanı, ticaret ve işletme hukuku ile ilgili olduğunda, sık sık “ticaret avukatı” veya “şirket avukatı” olarak adlandırılabilir. Bu avukatlar, ticari şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışırlar ve genellikle şu hizmetleri sunarlar:

 1. Şirket Kuruluş ve Düzenleme: Ticari şirketlerin kuruluş sürecinde hukuki danışmanlık sağlarlar ve gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olurlar. Ayrıca, şirketlerin ticaret siciline kaydı ve yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermeleri konusunda rehberlik ederler.
 2. Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi: Şirket avukatları, müvekkillerinin işletmeleriyle ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi konusunda yardımcı olurlar. Bu, tedarikçi sözleşmeleri, müşteri sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve diğer ticari belgeleri içerir.
 3. Hukuki Danışmanlık ve Yönetim: Şirket avukatları, müvekkillerine günlük işletme faaliyetleri sırasında hukuki danışmanlık sunarlar. Şirket içi uygulamaların ve prosedürlerin uygunluğunu sağlamak, yasal riskleri yönetmek ve hukuki sorunların çözümü için rehberlik etmek gibi konularda destek sağlarlar.
 4. Ticari Uyuşmazlık Çözümü: Ticari uyuşmazlıkların çözümü için hukuki temsil sağlarlar. Bu, sözleşme ihlalleri, alacak tahsilatı, iflas ve konkordato gibi konuları içerir.
 5. Şirket İçi Eğitim: Şirket avukatları, şirket çalışanlarına hukuki konularda eğitim vererek, şirket içinde hukuki bilincin artmasına yardımcı olurlar.

Ankara’da faaliyet gösteren bir avukatın “ticaret avukatı” veya “şirket avukatı” olarak adlandırılması durumunda, genellikle ticari işletmelerin hukuki ihtiyaçlarına odaklanan ve bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan bahsedilmektedir. Bu avukatlar, genellikle şirketlerin genel hukuki danışmanlığını üstlenir ve işletmelerin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için çeşitli hukuki hizmetler sunarlar

Benzer Yazılarımız

Dava ve Ceza Zamanaşımı
Dava ve Ceza Zamanaşımı Adalet sistemi, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasını ve ...
Ceza Avukatları
Ceza Avukatları Ceza avukatları, herhangi bir ceza davasında bir suçla itham edilen kişil...
En İyi İş Hukuku Avukatı
En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız...
Evlilik Dışı Dünyaya Gelen Çocukların Nüfus İşlemleri
Evlilik Dışı Dünyaya Gelen Çocukların Nüfus İşlemleri- Anne Yabancı Baba Türk Düny...
Neden Tecrübeli Avukat
Neden Tecrübeli Avukat? Davasını en iyi savunacak birini arayan kişiye Neden Tecrübeli Av...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru (Nasıl Yapılır) Ülkemizde kendisine haksızlık ...
Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma
Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma Türkiye Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma Hakkında...
Ceza Avukatı Arıyorum
Ceza Avukatı Arıyorum Ceza Avukatı Arıyorum diyorsanız mağdursunuz ve hakkınızı savun...