Ankara Vergi Avukatı

Ankara Vergi Avukatı

Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konusunda hizmet vermektedir. Ankara Vergi Avukatı hizmeti tecrübeli bir hukuk bürosu ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Deneyimli ve uzman bir Ankara Vergi Avukatı  en pratik, en hızlı ve en etkili çözümleri sunacaktır.

Ankara Vergi Avukatı vergi uyuşmazlıklarında öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözüm, uzlaşma olmadığı takdirde vergi mahkemelerinde dava açılması ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm Vergi Hukuku konularında danışmanlık, dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ankara Vergi Avukatı Hizmetleri

Ankara Vergi Avukatı sizlerin isteği doğrultusunda Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri yürüten kişidir. Ankara Vergi Avukatı vergi cezası alındığı zaman uzlaşma yoluna gidilmesi, cezanın taksitlendirilmesi, vergi mahkemelerine başvurma, vergi indirimi, vergi kesintisi, kurumlar vergisi muafiyeti ve gider indirimleri işlemleriyle ilgilenir.

Ankara’da bulunan Hukuk Büromuz Vergi Hukuku konusunda uzman Ankara Vergi Avukatı ile hukuki hizmet vermektedir.

Ankara Vergi Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Vergi uyulmazlıkları kapsamında Vergi Hukuku davalarında aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir. Daha fazlası ve ayrıntılı bilgi almak için Ankara Vergi Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Vergi Nedir?

Devlet tarafından çeşitli kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla kişilerden ve kuruluşlardan alınan belli miktardaki paraya vergi denir. Kamu hizmetlerine harcanmak üzere devletin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin, hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı para da diyebiliriz.

Tüm bu işlemlerin niteliği, doğması ve tahsili gibi konuların düzene konmasını sağlayan kuralların bütününe de Vergi Hukuku denir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Vergi Hukuku’yla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.  Anayasamızın 73. Maddesinde  yer alan hükme göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” denmektedir.

Vergi Türleri ve Ankara Vergi Avukatı

Vatandaşlardan alınan vergilerin alınma şekline göre isimleri ve türleri vardır.

Mal ve hizmetlerden alınan vergiler:

Servet üzerinden alınan vergiler:

Gelir üzerinden alınan vergiler:

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler: Kişi veya kuruluşların çeşitli işlemlerden elde ettikleri gelirleri üzerinden gelir vergisi kanununda belirlenen oranlarda alınan vergilere gelir vergileri denir.

Ankara Vergi Avukatı

Katma Değer Vergisi

Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile Kanunun 1. Maddesinde sayılan teslim ve hizmetler KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşmasında kadar yaratılmış olan katma değer verginin konusuna girmektedir.

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanununa ekli sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar. Emlak vergisi ödemekle yükümlü kişiler, gayrimenkulünün bulunduğu bölgedeki belediyenin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir.  Ankara Vergi Avukatı bu konuda size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir Ankara Vergi Avukatı, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şu hizmetleri vermektedir.

Ankara Vergi Avukatı Danışmanlık Hizmetleri
  1. Firmaların fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi
  2. Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık
  3. Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi
  4. Borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri
  5. Uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  6. Alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı
  7. Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
  8. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi
Vergi Hukuku

Yapılan kanuni düzenlemeler ve işletmelerin artması sonucunda günümüzde Vergi Hukuku karmaşık bir hale gelmiştir. Vergi konusundaki uzlaşmazlıkları ve sorunları bu yüzden profesyonel bir Ankara Vergi Avukatı ile çözmek en iyisi olacaktır. Vergi Hukuku çok kapsamlıdır ve sıkça değişikliğe uğrayabilmektedir bu yüzden avukatın yenilikleri sürekli güncel olarak takip etmesi gerekir.

Kanıtlanmış deneyime sahip, vekalet ve vekil avukatlarıyla çalışmak maliyetli hataları önler ve kesintisiz yönetim sağlar. Vekillerimiz, ölen kişinin mülkünü ve güvenini yönetmenin zor süreci boyunca aileleri yönlendirir. Kapsamlı ve devam eden tavsiye sunarak, yürütücüler ve mütevelli heyetlerine yüklenen önemli yükü hafifletecekler.

Bir hataya düşmemek için öncelikle en iyi avukat nitelendirmesinin doğruluğu tartılmalıdır. Ülkemizde büroların ihtisaslaşması yaygın görülen bir husus değildir. Bir diğer deyiş ile avukatlık mesleğini yapan herkes her alandan davalar üstlenebilmektedir. Buna yönelik bir herhangi bir düzenleme olmadığı gibi, en iyi avukat sıfatına yönelik performans denetleyicisi de yoktur.

Her ne iş için olursa olsun, avukatlık hizmeti almak hukuki süreçte hata yapılma riskini azaltacaktır; bu nedenle sizin için en iyi avukatın bulunmasına yönelik arayışınızdaki en sağlıklı adım onun hakkında ön araştırmanızı yapmaktan geçecektir. Gerçekten alanında başarılı  avukat mı? Tecrübeli avukat mı? En iyi hizmeti alacağınızı düşündüğünüz avukat mı? Bu sorularınız yapacağınız ön araştırma ile cevaplanabilecektir. Ankara Vergi Avukatı tüm bu özelliklere sahip olmalıdır.

Vergi beyanında usulsüzlükler ve defter kaydı tutmada yapılan hileler sebebiyle çeşitli vergi suçları doğmaktadır. Bu suçların bazıları hürriyeti bağlayıcı cezalar gerektirir. Bu sebeple bu suç isnatlarıyla karşılaştığınız zaman iyi bir Ankara Vergi Avukatından yardım almalısınız; böylece muhtemel para cezalarından veya hapis cezalarından mümkün olduğu kadar kurtulmuş olacaksınız.  Vergi suçları doğrudan kamu ekonomisine yönelik olduğu için bu suçlara ağır yaptırımlarla caydırıcılık etkisi kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu ağır yaptırımlar kimi zaman geri dönülmesi mümkün olmayan etkiler yaratmaktadır. İyi bir vergi avukatı aynı zamanda ceza yargılamasına hakim olmalıdır; yargılanması ceza mahkemelerinde yapılacak olan vergi suçlarının duruşmalarını yürütmek için aynı zamanda ceza hukuku bilgisinin de yüksek olması gerekmektedir.

Benzer Yazılarımız

Neden Tecrübeli Avukat
Neden Tecrübeli Avukat? Davasını en iyi savunacak birini arayan kişiye Neden Tecrübeli Av...
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku Avukatı Bu yazımızda Gayrimenkul Hukuku Avukatı alanında verdiğimiz h...
Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçu (Nedir) Dolandırıcılık Suçu, genellikle kişileri veya kurumlar...
Ankara İş Hukuku Avukatları
Ankara İş Hukuku Avukatları bireysel olarak kendilerinin ofislerinde hizmet verebildikleri ...
Ankara İş Mahkemesi Avukatı
Ankara İş Mahkemesi Avukatı Ankara’da İş Hukuku içerisinde ele alınan iş davalar...
Depremzedelerin Hakları
Depremzedelerin Hakları Ülkemizde yaşanan Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza ...
Miras Hukuku Avukatı
Ölüm ve gaiplik durumunda kişinin mirasını kimlere hangi durumlarda intikal edeceğini ve...
İş Hukuku Avukatı Tavsiye
İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara Çalışan ve işveren sayısı artıkça Örneğin Ankara...