Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı 

Ankara Boşanma Avukatı boşanma kanununun her alanında sahip olduğu benzersiz deneyimleri ve tecrübesiyle, müşterilerinin ihtiyaçları için en iyi hizmeti sunma becerisine ve kapasitesine sahiptir. Yüksek net değere sahip davaları ele alan önemli bir deneyime sahip olan avukatlar, mal varlığınız ve çıkarlarınızı boşanma üzerine koruyarak etkili prenuptial ve postnuptial anlaşmaların hazırlanmasında gerekli yeteneklere ve bilgi birikimine sahiptir. Eşinizle anlaşma tartışmalarına girmeden önce bir avukattan erken tavsiye almanız önemlidir. Uzman bir uluslararası aile hukuku avukatı, mali hakkınız ile boşanmanın muhtemel sonucu hakkında size bilgi verebilir. Bilgiye dayalı kararlar verebilmek için bu bilgileri erken bir aşamada almak hayati derecede önemlidir.

Herhangi bir yasal sorun, özellikle boşanma ve diğer aile hukuku konularında gerginlik ile doludur, ama boşanmanın ayrıca duygusal olarak yıkıcı olmasına gerek yoktur. Ankara Boşanma Avukatları, boşanma sürecinde bireylerin her zaman yaşadıkları stresleri ve zorlanmaları en aza indirgemek için karmaşık ve hassas konuları yönetmelerine yardımcı olabilir. Bazı belirli durumlarda, arabuluculuk veya işbirlikçi yasa, sorunları herkesin yararına çözmek için doğru cevap olabilir ve diğer durumlarda, dava açmaktan başka seçenek yoktur. Her üç süreç seçeneğiyle ilgili deneyimleriyle, müşterilerin kendileri için hangi sürecin doğru olduğunu bulmasına yardımcı olabilir. Ankara Başarılı Boşanma Avukatları için ele aldığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

 Profesyonel Ankara Boşanma Avukatı

İşine adanmış bir Ankara aile hukuku avukatı, yakın çalışma ilişkileri kurar, bu da güçlü ve etkili bir temsiliyetle sonuçlanır ve insanlık, şefkat ve anlayışla karakterize oluyor. Kendinizi boşanma veya diğer aile hukuku sorunlarıyla karşı karşıya   buluyorsanız, deneyimli bir Ankara Boşanma Avukatı randevu almak için iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Boşanma Avukatı

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup çeşitli alt konuları incelenmektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu,  Soybağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

Ankara’da bir Boşanma Avukatı ile çalışmayı düşünüyorsanız davada geçebilecek bazı terimler hakkında bilgilenmeniz iyi olabilir. Boşanma Avukatları sadece boşanma davalarına bakmaz Aile Hukuku içerisinde yer alan birçok konudaki davayla da ilgilenir.

Hukuksal Olarak Nişanlanma Nedir?

Nişanlamanın ne olduğunu biliyorsunuzdur ancak hukuksal anlamda nişanlanmanın tanımını duymamış olabilirsiniz. Hukuksal anlamda nişanlanma; genel anlamda kişilerin birbirleri ile evlenmek istediklerini beyan etmeleri demektir. Halk arasında yapılan nişan töreni de kanunun aradığı şartı taşımakta olup nişan için tören yapılması şart değildir.

Evlenme Nedir?

Kanunda açıklanan koşulları sağlayan kişilerin resmi makamlar önünde evlenmek istemelerini beyan etmeleri ile evlenme gerçekleşir. Evlenme, Aile Hukukunun büyük bir bölümünü oluşturan konularından biridir. Ankara Boşanma Avukatı aynı zamanda evlilik sözleşmelerini de düzenlerler. Evlenmeden sözleşme yaparak boşanma durumunda haklarınızı daha rahat koruyabilirsiniz.

Boşanma Nedir?

Evlilik birliğinin sona erme aşamasına boşanma denir. Boşanma da yine Aile Hukukunun ana konularından biri olup sonucunda eşlerin durumlarında bir çok değişimler meydana gelmektedir. Ankara Boşanma Avukatı deneyimli ve kanunlara tam hakim olması gerekir. Bu sayede boşanma aşamasındaki maddi paylaşım ve velayet hakkı gibi konulardaki haklarınızı daha iyi koruyacaktır.

Evlat Edinme Nedir?

Çocukları olsun ya da olmasın kanunen gerekli şartları taşıması durumunda bir çocuğu kendi nüfusuna alarak çocuğa bakmasıdır. Bu konuya ilişkin sıkı sıkıya şartlar mevcut olup evlat edinilen çocukların iyi koşullarda yetişmesine önem verilmektedir.

Mal Rejimi Nedir?

Kişilerin evlenmesi, boşanması veya ölüm sonrasında evlilik öncesi ve sonrası kazanılan malların ve paraların nasıl paylaşılacağının incelenmesidir. Aile Hukukunun çözüme kavuşturulmasında güçlük çekilen zor konularından biridir. Boşanma Avukatı boşanma halinde mal rejimi incelemesi yaparak eşler arasında sorun çıkmadan ve hak kaybı yaşanmadan boşanmanın gerçekleşmesini sağlarlar.

Aile Konutu Nedir?

Aile Konutu; eşlerin birlikte ikamet ettikleri evleridir. Aile Konutu güvencesi eşlerin yatırım amaçlı yada kiraya verdikleri diğer taşınmazlarını kapsamamakla beraber yalnızca ikametlerine tahsis edilmiş tek bir taşınmaz için geçerlidir. Ankara Boşanma Avukatları, boşanma gerçekleştiğinde aile konutunun ne olacağı gibi konularda da çözümler üretir ve mahkemede hakkınızı savunur.

Soybağı Nedir?

Kişilerin nüfus kayıtlarındaki tüm alt ve üst soyu olarak tanımlansa da hukuki anlamda ana, baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu sebeple sayılan kişiler arasındaki soy bağının doğumla kazanılması esas ise de nüfus kayıtlarındaki eksiklikler yada yanlış bildirimler sonucundaki düzeltmelerle soybağı mahkeme kararı ile de kurulabilmektedir.

Reşit olmayan çocukların temsil edilmesine velayet denir. Ülkemizde reşit olma yaşı 18 olup bu yaşa kadar çocuklar evlilik birliği içerisinde müştereken anne ve baba tarafından temsil edilirler. Yani 18 yaşını doldurmamış her bireyin sorumluluğu anne baba üzerindedir. Evliliğin sonlanmasından sonra ise mahkeme kadarı ile tedbiren yada kalıcı olarak velayet değiştirilebilmektedir. Ankara Boşanma Avukatı velayet davalarında özellikle önemlidir. Çocuğun boşanma davalarında bazen karşı tarafı yıpratma amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Çocuğun bu durumdan en az şekilde yıpranması için iyi bir boşanma avukatı bulmalısınız. Evlilik birliğinin sonlanması ile yada evlilik birliğinin sonlanması için açılan dava aşamasında (tedbir nafakası) eşlerden birinin yoksulluğa düşmemesi yada müşterek çocuğun giderleri için diğer eşe ödenmesi gereken bedele nafaka denir. Çocuk varsa çocuğun okul giderlerinin kim tarafından karşılanacağı gibi birçok konu nafaka davası içerisinde yer alır. Vesayet; karar verme yeteneği olmayan yada bir işi yapmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmayan kişilerin temsil edilmesidir. Bu karar mahkeme tarafından verilmektedir.

Kayyım Nedir?

Aile Hukuku açısından değerlendirildiğinde dava aşamasında aralarında husumet oluşacak kişilerin temsil edilmesine kayyım denir. Örneğin babalık davasında davayı açacak çocuğun reşit olmaması durumunda mahkemece kendisine kayyım atanacaktır.

Ankara Boşanma Avukatlarının İlgileneceği Davalardan Bazıları

AİLE HUKUKU 

Aile ilişkilerinin düzenlendiği ve medeni hukukun içerisinde yer alan hukuk dalına aile hukuku denir. Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Aile ilişkisi özellikle de çocuk varsa sürekli devam etmesi gereken ilişkileri içerir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olup, eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Aile hukukunun bir diğer özelliği de zayıfların korunması ilkesidir. Aile hukukuna giren ilişkiler ve kurumlar sadece kanunda düzenlenmiş olanlardan ibaret olup, ilişkileri düzenleyen hükümler çoğunlukla emredici hükümlerdir. Aile hukuku ilişkilerinde geniş ölçüde ahlak ve kamu düzeni düşüncesi hakimdir.

Ankara Boşanma Avukatı hizmetleri için en iyi ve profesyonel boşanma avukatını arıyorsanız bir avukatla iletişime geçin. Velayet, mal paylaşımı konularında danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

Aile hukuku içerisinde ayrılmayla ilgili davalar sadece evlilik içerisinde yer almaz. Bazen çiftler nişanlandıktan sonra da ayrılabilir ve nişan döneminde alınan takılar, hediyeler ve harcanan paralar için aileler anlaşamadığında Ankara’da bir Boşanma Avukatı ile birlikte dava açabilirler. Nişanlanmada kağıt üzerinde resmi bir kanıt olamamasına rağmen nişanlanmakla birlikte kişiler arasında hukuki bir bağ oluşur. Hukuki bağın oluşması için Nişan töreni yapılması zorunluluğu yoktur. Burada gerekli olan şart, iradelerin karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklanmasıdır.

Evlenmek ise iki kişinin sürekli bir birliktelik ve iyi, kötü günde aile birliği kurmak için gerekli şartları sağlayarak, imza atarak birleşmeleri olarak tanımlayabiliriz. Medeni Kanun’a göre; evlenecek olan kişilerin evlenme ehliyetinin bulunmasıyla birlikte evlenme engellerinin bulunmaması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı evli çiftlerin boşanmaya karar vermesiyle devreye girer. Boşanma sebepleri Medeni Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle kanunda belirtilen sebepler dışında başka bir sebeple boşanma davası açılamaz ve boşanma kararı verilemez. Boşanma sebepleri mutlak ve nispi boşanma sebepleri olarak sayılabileceği gibi, özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere de sayılabilir. Bu yüzden Ankara’da bir Boşanma Avukatı ile çalışarak destek almalısınız.

Boşanmaya karar veren çiftler kendi aralarında anlaşırsa iki taraf da boşanmaya istekliyse buna anlaşmalı boşanma denir. Bu boşanma türünde sıkı şartlar olmamakla birlikte kanuna aykırı anlaşma şartları hakim tarafından düzenlenebilmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için yasal olarak evlilik üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Ayrıca eşlerin tüm konularda anlaşması ve bu anlaşmayı Protokolde belirtmeleri gerekir. Ankara Boşanma Avukatı tüm bunları sizin için yapacaktır. Çiftler malların paylaşımı, çocukların velayeti, boşanmadan sonra nafaka verilip verilmeyeceği gibi birçok konuya bu protokolde yer verilmelidir.

Ankara Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Protokolünü sizin için hazırlar ve çiftler anlaşmayı imzalayarak birinci aşamayı tamamlarlar. Anlaşmalı boşanma için imzalar atıldıktan sonra Ankara Boşanma Avukatı yine sizin yerinize boşanma dilekçenizi yazıp size imzalatıp Aile Mahkemesinde boşanma davası açacaktır. Dilekçenin kabulünden sonra Mahkemece duruşma gün ve saati tebliğ edilmektedir. Ankara Boşanma Avukatları bu konuda size ayrıntılı bilgi verecektir. Duruşma esnasında yasal engel olmadığının tespit edilmesi ile boşanma karar bağlanır. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra temyiz süreci başlar. Kararın kesinleşmesi ve işlemlerin hızlandırılması için temyizden feragat dilekçesi sunulmalıdır. Gerekçeli kararın kesinleşmesi ile Nüfus Müdürlüğünde gerekli düzeltmeler yaptırılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların boşanma sürecini hızlandırmaları, haklarını korumaları ve hata yapmamaları için Ankara Boşanma Avukatı yardımı almaları uygun olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Şu bir gerçek ki evlilikler her zaman anlaşmalı olarak bitmez. Medeni Kanunda belirtilen Zina, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması sebeplerinden dolayı ve evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşma sağlanamaması ile anlaşma sağlanmış olsa dahi evliliğin bir yılı doldurmadığı hallerde eşler Çekişmeli Boşanma Davası açmalıdır. Çekişmeli Boşanma Davası tek taraflı açılabileceği gibi karşılıklı da açılabilmektedir. Ankara Boşanma Avukatı bu durumlarda mutlaka dikkatli seçilmelidir.

Bu tarz boşanmalar kişilere özel dava türlerinden olduğu için dava dilekçesi, tanık ve deliller dava sonucunu belirleyecektir. Ankara Boşanma Avukatının dava dilekçesi bile davanın seyrini değiştirebilir. İnternetten veya çevreden bir şekilde bulunan dilekçelerle açılan davalarda velayet ve mal kaybı sıkça yaşanmaktadır. Böyle ciddi bir konuda yazılan sıradan bir dilekçe boşanma sürecini çok olumsuz etkileyecektir. Ankara Boşanma Avukatı bu yüzden tutulmalıdır. Boşanma davaları avukatsız açılabilir, kendiniz bir dilekçe yazabilirsiniz ama çekişmeli boşanmalarda velayet ve mal paylaşımı sorunlu olacaktır. Bu yüzden bir Ankara Boşanma Avukatı ile çalışmanız sizin için en iyisi olacaktır.

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ

Mal rejimi halk arasında bilinen adıyla mal paylaşımı eşlerin evilik öncesi ve evilik sürecinde kazandıkları paraları ve malları nasıl paylaşacaklarına karar vermektir. Medeni Kanun dört tür mal rejimi kabul etmiştir. Bunlardan “edinilmiş mallara katılma rejimi” yasal rejim olarak belirtilmiş, diğer üçü; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklı rejimleri olarak sayılmıştır. Eşler yasal mal rejimi dışındaki rejimlerden bir tanesini evlenmeden önce ya da sonra tercih edebilirler. Bu nedenle bunlar, seçimlik mal rejimi türleri olarak nitelenebilir. Evlenmeden önce bir sözleşme yapılmışsa mal paylaşımı bu sözleşmeye göre yapılır. Genel anlamda soybağı, bir kimse ile onun üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda soybağı, çocuk ile ana-baba arasındaki bağlantıyı işaret eder. Soybağı doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır:

TEDBİR NAFAKASI

Ankara Boşanma Avukatı ile boşanma davası aşamalarında hakim tarafından, taraflardan yoksulluğa düşecek eş ve varsa çocuğun bakımı için dava sonuçlanıncaya kadar eşlerden birinin diğer eşe ödemesi gereken para Tedbir Nafakası olarak adlandırılır.

YARDIM NAFAKASI 

Yoksul ve muhtaç durumdaki kişilere ödenen nafaka türüdür. Yardım nafakası, eğitime devam eden 18 yaşını geçmiş çocuklara, yetişkinler tarafından ana babaya ödenebilmektedir.

Benzer Yazılarımız

İş Hukuku Avukatı Ankara
İş Hukuku Avukatı Ankara İş Hukuku Avukatı Ankara, İşçi ve işveren arasında ki ili...
Uyuşturucuyu Kullanma ve Bulundurma Suçu
Uyuşturucuyu Kullanma ve Bulundurma Suçu Türkiye, uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmas...
Çankaya Hukuk Bürosu
Hukuki sorularınıza yanıt bulmak ve mahkeme süreçleri hakkında destek almak istiyorsanı...
Ankara Boşanma Avukatı
Ankara Boşanma Avukatı  Ankara Boşanma Avukatı boşanma kanununun her alanında sahip old...
Bayan Avukat
Bayan Avukat (Ankara) “Bayan Avukat: Kadınların Adaletin Önündeki Engelleri Aşması...
Trafik Tazminat Davaları
Ankara Trafik Tazminat Davaları Avukatı Trafik kazaları günlük hayatta en sık karşıla...
Ceza Avukatı Bilgileri
Ceza Avukatı Bilgileri Her ne kadar benim avukata ihtCeza Avukatı Bilgileriiyacım olmaz des...
İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı İş Hukuku Avukatı, İşveren ile işçi arasında ki anlaşmazlıklard...