Konkordato Avukatı

Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde borçlarını ödeyemeyecek veya zamanında ödeyemeyecek durumda bulunabilirler. Ankara Konkordato Avukatı bir şirketin konkordato işlemlerini, iflas erteleme işlemleri yürütebilir vb. durumlarda neler yapması gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.

Konkordato Nedir? Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Borcu olan herhangi birinin veya şirketin bazı zamanlarda ticari durumu sarsılabilir. Bu durumlarda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya konkordato denir.

Bunun dışında alacaklı olan kişi kendisine borcu olan kişi için, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato avukatı hem borçlu tarafından hem de alacaklı tarafından istenen konkordato ilanı için danışmanlık ve mahkeme takibi hizmeti sunmaktadır.

Ankara’da Konkordato Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Konkordato ilanı için görevli mahkeme ticaret mahkemesidir. Borçlu olan kişi iflasa tabi ise 154. maddenin 1. ve 2. fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi yetkili ve görevlidir.

Konkordato Şartları Nelerdir?

En çok merak edilen sorulardan birisi ” Konkordato ilan etmenin şartları nedir?” sorusudur.

Aslında konkordato borçlu ile alacaklı arasındaki alacak verecek durumunu yeniden düzenleyen bir yapılandırma anlaşmasıdır.  Konkordato şartları şunlardır:

Yukarıda belirttiğimiz iki şart gerçekleştikten sonra konkordato ilan edilebilir.

Konkordato İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Konkordato ilan edecek kişi veya şirket için hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Konkordato avukatı sizin için tüm belgeleri belirtecek ve hazırlanmasında yardımcı olacaktır.

Konkordato için gerekli belgeler:

 1. Konkordato ön projesi
 2. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler
 3. Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu,
 4. Nakit akım tablosu
 5. Hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar
 6.  Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri,
 7. Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler
 8. Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 9. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
 10. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 11. Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

Sunulan mali belgeler başvuru tarihinden itibaren en fazla 45 gün öncesine ait olabilir.

Konkordato sürecinde mahkeme farklı belgeler sunulmasını isterse bu belgeler de sunulmak zorundadır.

Konkordato Avukatlık Hizmetleri

Konkordato avukatlık ücretleri, danışmanlık hizmetleri hukuk bürolarına ve avukatlara göre değişiklik gösterebilir.

Konkordato Tasdiki veya Reddi Nedir?

Yeterli şartlar yerine getirildiğinde mahkeme tarafından konkordatonun tasdikine karar verilir. Konkordatonun tasdiki halinde bu karar ilan edilir ve bildirilir; iki ayda bir borçlunun durumu hakkında rapor verecek bir de kayyım tayin edilir.

Konkordato talebinin reddi halinde bu karar da ilan edilir ve bildirilir. Bu durumda borçlunun iflasa tabi olması ve iflas sebeplerinden birinin mevcut olması durumunda mahkeme kendiliğinden borçlunun iflasına karar verir. İflasa tabi olmayanlar ise kendi statülerinde devam edecektir.

Benzer Yazılarımız

İş Hukuku Avukatı Tavsiye
İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara Çalışan ve işveren sayısı artıkça Örneğin Ankara...
blank
İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı, İşveren ile işçi arasında ki anlaşmazlıklardan doğan davaları h...
blank
Ankara EPDK Avukatı
Ankara EPDK Avukatı olarak doğal gaz, elektrik, petrol ve LPG gibi piyasalarda faaliyet gös...
blank
En İyi İş Hukuku Avukatı
En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız...
blank
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara aramlarında öncelik ...
blank
Ankara Site İcra Avukatı
Ankara Site İcra Avukatı, site sakinleri içerisinde ödeme ve çeşitli konularla alakalı ...
blank
Ankara Avukat Danışmanlık
Ankara Avukat Danışmanlık Büroları Ankara da Avukat Danışmanlığı veren oldukça fazl...
blank
Ankara Vergi Avukatı
Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konusunda hizmet vermekted...