Konkordato Avukatı

Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde borçlarını ödeyemeyecek veya zamanında ödeyemeyecek durumda bulunabilirler. Ankara Konkordato Avukatı bir şirketin konkordato işlemlerini, iflas erteleme işlemleri yürütebilir vb. durumlarda neler yapması gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.

Konkordato Nedir? Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Borcu olan herhangi birinin veya şirketin bazı zamanlarda ticari durumu sarsılabilir. Bu durumlarda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya konkordato denir.

Bunun dışında alacaklı olan kişi kendisine borcu olan kişi için, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato avukatı hem borçlu tarafından hem de alacaklı tarafından istenen konkordato ilanı için danışmanlık ve mahkeme takibi hizmeti sunmaktadır.

Ankara’da Konkordato Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Konkordato ilanı için görevli mahkeme ticaret mahkemesidir. Borçlu olan kişi iflasa tabi ise 154. maddenin 1. ve 2. fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi yetkili ve görevlidir.

Konkordato Şartları Nelerdir?

En çok merak edilen sorulardan birisi ” Konkordato ilan etmenin şartları nedir?” sorusudur.

Aslında konkordato borçlu ile alacaklı arasındaki alacak verecek durumunu yeniden düzenleyen bir yapılandırma anlaşmasıdır.  Konkordato şartları şunlardır:

Yukarıda belirttiğimiz iki şart gerçekleştikten sonra konkordato ilan edilebilir.

Konkordato İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Konkordato ilan edecek kişi veya şirket için hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Konkordato avukatı sizin için tüm belgeleri belirtecek ve hazırlanmasında yardımcı olacaktır.

Konkordato için gerekli belgeler:

 1. Konkordato ön projesi
 2. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler
 3. Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu,
 4. Nakit akım tablosu
 5. Hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar
 6.  Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri,
 7. Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler
 8. Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 9. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
 10. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 11. Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

Sunulan mali belgeler başvuru tarihinden itibaren en fazla 45 gün öncesine ait olabilir.

Konkordato sürecinde mahkeme farklı belgeler sunulmasını isterse bu belgeler de sunulmak zorundadır.

Konkordato Avukatlık Hizmetleri

Konkordato avukatlık ücretleri, danışmanlık hizmetleri hukuk bürolarına ve avukatlara göre değişiklik gösterebilir.

Konkordato Tasdiki veya Reddi Nedir?

Yeterli şartlar yerine getirildiğinde mahkeme tarafından konkordatonun tasdikine karar verilir. Konkordatonun tasdiki halinde bu karar ilan edilir ve bildirilir; iki ayda bir borçlunun durumu hakkında rapor verecek bir de kayyım tayin edilir.

Konkordato talebinin reddi halinde bu karar da ilan edilir ve bildirilir. Bu durumda borçlunun iflasa tabi olması ve iflas sebeplerinden birinin mevcut olması durumunda mahkeme kendiliğinden borçlunun iflasına karar verir. İflasa tabi olmayanlar ise kendi statülerinde devam edecektir.

Benzer Yazılarımız

Çankaya Hukuk Bürosu
Hukuki sorularınıza yanıt bulmak ve mahkeme süreçleri hakkında destek almak istiyorsanı...
blank
İşçi Avukatı Önerisi
İşci Avukatı Önerisi Ankara İşçiler bazı durumlarda işyerleriyle ilgili sorunlar yaş...
blank
Ankara İş Hukuku Avukatları
Ankara İş Hukuku Avukatları bireysel olarak kendilerinin ofislerinde hizmet verebildikleri ...
blank
Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı
Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı Alanında uzaman avukatlar hukuki konularda en büyük de...
blank
İş Kazası Tazminat Avukatı
Ankara İş Kazası Tazminat Avukatı Ankara İş Kazası Tazminat Avukatı ya da Avukatları ...
blank
En İyi Avukatlar
En İyi Avukatlar Tavsiye En İyi Avukatlar diye bir terim yoktur aslında. Tüm meslektaşlar...
blank
Ankara Sincan Avukat
Ankara Sincan Avukat-Avukatları Ankara Sincan Avukat için birçok hukuk bürosu size tardım...
blank
Bilişim Avukatı
Bilişim Avukatı arayışınız varsa başınıza istenmeyen bir durum gelmiş olmalı, geli...