En İyi İş Hukuku Avukatı

En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara

Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız bu  hizmetleri verecek yüzlerce avukat vardır. İşçi Avukatlığı, avukatlık mesleğinin içerisindeki en komplike dallardan birisidir. Her bir iş kolu kendi yasal mevzuatları içerisinde yürütülmektedir. Ayrıca bunlarla alakalı hak savunucusu konumunda olan İşçi Avukatlığı, birçok iş kolu ve bunları ilgilendiren çeşitli kanun ve mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olunmasını gerektirmektedir.

En iyi iş hukuku avukatı birçok hukuk alanı ile ilişkili olarak çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu alanlar bazen Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Miras Hukuku Tazminat Hukuku, Borçlar Hukuku, Türk Ceza Hukuku, olarak karşımıza çıkmaktadır. Komplike olmasının nedeni bu başlıkların her birinin kendi alanında uzmanlık gerektiren bir çeşitliliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bakılan davanın mahiyetine göre İş Hukukunu, ilgili diğer hukuk kolları ile de ilişkilendirmek gerekmektedir. Başvuru aşamasından başlayarak yürütülmesi ve sonuçlanması için ilgili mevzuata göre yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bakıldığında işçi hakkının savunulmasında herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için en iyi iş hukuku avukatı ile çalışmak gerçekten de yerinde bir seçim olacaktır. İş Hukuku Davaları için incelemeniz gereken bir yazımız daha var.

En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara

En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Tecrübe İster

Genelleme yapılması doğru olmamakla beraber işveren mantığı her zaman kar etme mantığı üzerine kurulu olduğundan işçiler daha sözleşme aşamasında iken kendi haklarının farkında olarak sözleşme imzalamaları ileride oluşabilecek olumsuzlukları bir miktar da olsa azaltacaktır. İşçilerin yaşadıkları herhangi bir hak kaybının nedenlerine bakıldığında ise  bu mağduriyetlerin neredeyse  %90’a yakın kısmı, özel sektör işverenlerinin çıkarcı tutumları nedeniyle yaşanmaktadır. İş bulmanın çok da kolay olmadığı ülkemizde; işçi, kendisine dayatılan sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaktadır. İmzalatılan bu sözleşme sadece işverenin lehine olması yetmiyormuş gibi bir de sözleşme hükümlerine aykırı olarak işçiyi fazla çalıştırıp ödemesini yapmadığı hatta maaşından kesinti yapıp mağdur ettiği durumlar ile sık sık karşılaşılmaktadır. İşçi itiraz ettiğinde ise işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bütün bu kanunsuzlukları uygulayan işverenler yine avukatları aracılığı ile yaptıkları bu tür eylemlere de bir kılıf bulmakta zorlanmamaktadırlar. Bir taraf işveren diğer taraf işçi olunca aradaki orantısız güç karşısında tek çıkış yolu kanun koyusu durumunda olan devlete düşmektedir. Devlet, her geçen gün yeni kanun ve mevzuatlar ile işçilerin haklarının korunmasına yönelik yasalar çıkarmaktadır. Yani ülkemizde işçi hakları ve işçi güvenliği konusunda hızla yol alınmaya devam edilmektedir. En iyi iş hukuku avukatı işte böyle alanlarda müvekkillerinin haklarını korumaktadır.

En İyi İş Hukuku Avukatı

En İyi İş Hukuku Avukatı

İş Ve İşci Avukatları

Bütün bu sayılan gelişmeler devam etmekle beraber işçi hak kayıpları hız kesmeden devam etmektedir. Yüzlerce farklı alanda işçiler hak kayıpları yaşamaya devam etmektedir. Bu durumda işçinin yapması gereken tek çıkar yol, alanında uzmanlaşmış en iyi iş hukuku avukatı ile hakkını aramak ve savunmaktır. Herhangi bir avukatın bile ilgili mevzuatlar karşısında bazı anlarda çaresiz kaldığı İş Hukukunun komplike durumu karşısında İşçi Avukatlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. İşçi Avukatlığı, bir meslek olmanın haricinde aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk görevi de görmektedir. Bunun yanı sıra vicdani bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Diğer avukatlık alanlarında (Boşanma, Ceza avukatlığı vs.) mağdur ile davalı arasında güç dengesinin aralığı bu kadar yüksek değildir. Taraflar arasında, bir taraf hem ekonomik olarak hem de işveren pozisyonu gereği belli bir güce sahipken diğer taraf olan işçi ise geçim derdi ile boğuşan taraf olması nedeniyle İşçi Avukatlığı diğer alanlar ile kıyaslandığında daha fazla bir hassasiyet gerektirmektedir. Bu hassasiyet avukata hem mesleki hem de vicdani bir yük yüklemektedir. İşçi avukatlığına bu pencereden bakıldığında aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir sorumluluk olarak da değerlendirebilir. Her meslek kutsal olmakla beraber mağdur olan tarafın yani işçinin haklarının aranması görevini yapan bu meslek sahiplerinin hak ihlalleri karşısında daha duyarlı olması gerekmektedir. Kapitalist sistemler devam ettiği sürece iş ve işçi hakları ile ilgili sorunlar devam edeceğinden dolayı hak kayıpları sorunları hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olan en iyi iş hukuku avukatı aracılığı ile destek alınmalıdır

Benzer Yazılarımız

Koranavirüs İşci Hakları
Koranavirüs Ve Çalışma Hayatı Salgın sebebiyle (Koranavirüs- Covid-19) İşci ve İşve...
Epdk Lisans İptali
EPDK Lisans İptali EPDK Lisans İptali ve  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Lisans İpt...
Ziynet Davası
Ziynet Davası (Takı Davası) Ziynet Davası ya da halk arasından takı davası olarak bilin...
Ankara Vergi Avukatı
Ankara Vergi Avukatı Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konu...
İş Hukuku Avukatı Tavsiye
İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara Çalışan ve işveren sayısı artıkça Örneğin Ankara...
Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu
Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu? Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu sorusu, bazı i...
İcra Takibi Nasıl Yapılır
İcra Takibi Nasıl Yapılır (Av. Volkan Gözüyukarı) Alacağını alamayanların İcra Tak...
Ağır Ceza Avukatı Ücretleri
Ankara Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ankara Ağır Ceza Avukatı Ücretleri hakkında detayl...