İşci Avukatı Ankara

İşci Avukatı Ankara Telefonları

Ankara İşci Avukatları araması yapıyorsanız İşci Avukatı Ankara için de tercih yapmanız gerekecek bir durum olduğunu görmüşsünüzdür. alanında uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti alıp durumunuzu net bir şekilde anlatmanız ve yapılacak adımları öğrenmek için avukatınızdan bilgi isteyebilirsiniz.
Savaşları saymazsak insanlık tarihinin son 200 yılı tamamen işçi sınıfının hakları ve mücadeleleri tarihidir. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi ile binlerce fabrikanın kurulması ve ihtiyaç duyulan iş gücünün temini için binlerce işçiye ihtiyaç duyulmuştu. Köylerde ve kırsallarda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun büyük kesimi fabrikalardaki bu ihtiyaca cevap verebilmek için şehirlere geldiler.
Bu kırsaldan merkeze göç çok farklı sosyal gelişmelere sahne olduğu kadar aynı zamanda da bir çok sosyal sorunların doğmasına neden oldu.  Çalışma saatleri, fazla mesai, hastalık izni, hafta sonu izni, tatil gibi bugün artık kanıksadığımız tüm hakların daha var olmadığı zamanlarda sınırsız çalışma saatleri ve sınırlı izin haksızlıklarına maruz kalan insanlar, sağlıklarının bozulması hastalanması halinde iş yerinden alamadığı desteği ve iş akdinin iş verenin iki dudağının arasında çıkacak bir söze baktığı dönemlerde ezilen işçiler kendi aralarında örgütlenmeye başladılar. İşçi sınıfı denen  ve işçi hakları denen iki koskocaman kavram ile tanıştı dünya. Sendika ne demek, sendikalı işçi ile sendikasız işçinin pozitif farkları gibi temel meseleler ortaya çıkınca işçi hakları artık ciddi ciddi iş verenleri zorlamaya başladı. Her ihtiyaç duyulduğunda orta çıkan yeni yeni istekler ve isteklerin çeşitliliği işçileri kurumsal bir yapı etrafında birleştirerek Sendika dediğimiz oluşumlar ortaya çıktı. Anlaşmazlıkların oluştuğu anlarda devreye İşci Avukatı girer ve tarafların anlaşması yada haksızlığa uğramış işcinin haklarının tam anlamıyla alması için hukuk çerçevesinde uğraşır.
İşci Avukatı Ankara

İşci Avukatı Ankara

İşçi Hakları Avukatı

 Artık işçi hakları ve işçi sorunları tüm dünyanın gündemine yerleşti. İş verenler ile artık işçi temsilcileri ve sendikalar muhatap oluyor ve taleplerini iletiyorlardı. Parça parça alınan işçi hakları ile artık iş veren işçiler karşısında ihsan da bulunan bir ‘Efendi’ pozisyonundan işçileri ile pazarlık yapmak zorunda kalan, işçiyi istediği şartlarda ve fiyatta çalıştıramayan, iş akdinin kaderini iki dudağının arasında çıkacak bir söze bağlamayan bir kurallar bütünüyle sınırlayan bir iş veren tipine evirildi.
Yeni ortaya çıkan bu işçi sınıfı artık tüm Avrupa’nın sosyolojik yapısını değiştirecekti. Toplumsal sınıflar çeşitlenerek artmaya başladı ve bundan bütün dünya etkilendi. Artık işçiler kırsaldan inmiş sessiz sedasız, itaatkar ve kanaatkar bir köle görüntüsünden hakkını arayan bir emekçi olarak haklarına biliyor ve yeni haklar talep ediyordu.
İşçinin haklarını savunan sendikalar her ülkede kurulup gelişmeye başlaması işçilerin daha bilinçli ve daha verimli hale getirmeye başladı. İşvereni ile ihtilafa düşen bir işçi ilk önce sendikanın kapısını çalıyor ve sorunu en tepeden halletmeye çalışıyordu. 200 yılda birikerek ve aynı zaman da daha karmaşık hale gelerek çoğalan ‘ İşçi Hakları’ kavramı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte hukuki zemine de oturmuştu artık. Bu sendikaların artık tek başına baş edebileceği bir konu değildi. Bu yüzden hukuksal desteğe zamanla ihtiyaç duydular.
Bu ihtiyaçtan işçilere hukuki destek veren İşçi Hakları Avukatı sendikaların işçilere daha özelden destek verememelerinden dolayı işçilere rehberlik yapmaya başlamışlardır.
Milyonlar ile ifade edilen işçiler bireysel olarak haklarını ne kadar biliyor sorusu çok karmaşık cevapları içeren bir sorudur. İş hukumuzda binlerce madde, binlerce hukuki terimin içinde, ciltler dolusu işçi hakları gibi detayları işçilerin bilmesi mümkün değil.
İş yerinde karşılaştığı herhangi bir sorunun hukuki karşılığı nedir? Hukuksal tanımı var mı yok mu? gibi konularda kesinlikle bir İşçi Hakları Avukatlığının yardımına ihtiyaç duyar.
İş vereni ile yaşadığı herhangi bir sorunun, çalışma koşullarında ki olumsuz değişikliklerin, ücretlerin tutarsızlığı gibi yani kısaca işçiyi ilgilendiren tüm konularda işçiye destek olan bu İşçi Hakları Avukatlığı işçilerin ihtiyaç duyduğu bun konularda büyük bir boşluğun doldurmaktadır.
Artık sendikaların her işçinin sorunu ile bireysel olarak ilgilenip çözemedikleri için böyle bir alanın ortaya çıkması işçilerin hak kaybına uğramadan istedikleri desteği alabilmeleri açısından çok faydalı olmuştur.
İş verenİşçi hukukunu barındıran İş Hukuku bölümü hukuk fakültelerinde ders olarak okutulması, bunların çok karışık ve çok detaylı olması işçileri bir İşçi Hakları Avukatı ile destek almasını zaruri hale getirir.
Zamanında ihtiyaç destek alınmaz ise telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşanır.
Sahip olduğunuz asgari haklarınızı bilmekten öte bir uzman desteğine ihtiyaç duyduğunuzdan gecikmeden bir İşçi Hakları Avukatına başvurmalısınız.

Benzer Yazılarımız

Çifte Vatandaşlık
Çifte Vatandaşlık Nedir? Çifte vatandaşlık, bir kişinin iki farklı ülkenin vatandaş...
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Volkan...
Ankara Site İcra Avukatı
Ankara Site İcra Avukatı, site sakinleri içerisinde ödeme ve çeşitli konularla alakalı ...
Ünlü Ceza Avukatı
Ünlü Ceza Avukatı (Ceza Hukuku) Ceza davaları, karmaşık ve stresli süreçler olabilir. ...
Konkordato Avukatı
Konkordato Avukatı Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde ...
İşçi Hakları Avukatı
İşçi Hakları Avukatı Ankara İşci Hakları Avukatı veya iş hukuku avukatı işçi ve i...
Ceza Avukatı Arıyorum
Ceza Avukatı Arıyorum diyorsanız mağdursunuz ve hakkınızı savunacak Tecrübeli bir Avuk...
Uzman Ceza Avukatı
Uzman Ceza Avukatı (Nasıl Olunur) Uzman Ceza Avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ...