BLOG

Tam Yargı Davası Avukatı
Tam Yargı Davası Avukatı Tam Yargı Davası Avukatı, idarenin hukuka aykırı işlemleri veya eylemleri sonucu kişisel hakları ihlal edilerek maddi-manevi zarara uğrayan müvekkillerinin haklarını korumak ve...
Yeni Malik Kiracısını Nasıl Tahliye Eder
Yeni Malik Kiracısını Nasıl Tahliye Eder? Enflasyon çok hızlı arttığı süreçleri yaşıyoruz. Bu durum her şeyi etkilediği gibi Ev sahibi ve kiracıları da etkiliyor. Mal sahipleri kiracıları otururke...
Miras Hukukuna Dair Her Şey
Miras Hukukuna Dair Her Şey Miras hukuku, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı mal varlığının kimlere ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Karmaşık ve kapsamlı bir alan olan mi...
Kiracı Ev Sahibi Davaları
Kiracı Ev Sahibi Davaları Son zamanlarda, kiracı ve ev sahibi (mülk sahibi) arasında kira artış oranları ve tahliye davaları gibi konularda artan sayıda anlaşmazlık yaşanıyor. Kiracı Ev Sahibi Davalar...
Marka ve Patent Avukatı
Marka ve Patent Avukatı (Ankara) Marka Ve Patent Avukatı, fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal konularda uzmanlaşmış avukatlardır. Bu haklar, buluşlar, markalar, tasarımlar ve ticari sırlar gibi yaratı...
Marka Hakkına Tecavüz Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davası (Av. Volkan Gözüyukarı) Marka Hakkına Tecavüz Davası bir kimsenin tescilli markayı izinsiz kullanması veya taklit ürünler üretmesi durumunda, marka sahibinin bu hukuka ayk...
Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu
Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu? Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu sorusu, bazı istisnai durumlar doğrultusunda bu kararların bozulabileceğini dile getirmek mümkündür. Bu makalede, bu durumların n...
Ergin Kılınma Davası
Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt) Ergin Kılınma Davası ( Kazai Rüşt) Türkiye’de hukukun işleyişine ve reşitlik durumunun belirlenmesine ilişkin önemli bir hukuk olayıdır. Bu dava, genellikle &...
Soybağı Davası Avukatı
Soybağı Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Miras hukuku, insanların vefat etmeleri durumunda mal varlıklarının nasıl dağıtılacağını ve mirasçılar arasındaki hakların nasıl belirleneceğini ...
Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı
Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Tapu İptal Ve Tescil Davası, taşınmaz mülkiyetinin korunması açısından büyük önem taşıyan bir dava türüdür. Bu davada, tapu kaydını...