Tam Yargı Davası Avukatı

Tam Yargı Davası Avukatı

Tam Yargı Davası Avukatı, idarenin hukuka aykırı işlemleri veya eylemleri sonucu kişisel hakları ihlal edilerek maddi-manevi zarara uğrayan müvekkillerinin haklarını korumak ve uğradıkları zararları tazmin etmelerini sağlamak için görev alan avukattır.

Tam Yargı Davası, idari eylem ve işlemlerden doğan zararlara karşı idareye karşı açılan bir dava türüdür. Bu dava, idarenin hukuka aykırı eylemleri sonucunda kişilerin uğradıkları zararların tazmini amacıyla açılır. Tam Yargı Davası, Türkiye’de idare hukukunun önemli bir parçasıdır ve vatandaşların idare karşısında haklarını aramalarını sağlar.

Hangi Durumlarda Tam Yargı Davası Açılır?

Tam Yargı Davası Avukatı, birçok durumlarda sizin adınıza dava açılabilir. Genel olarak şu hallerde açılması mümkündür:

 1. İdari Eylemlerden Kaynaklanan Zararlar:
  • İdare tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemler sonucunda doğan zararlar.
  • Örneğin, bir kamu kurumunun yanlış kararları sonucu bir kişinin malvarlığında veya sağlığında meydana gelen zararlar.
 2. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Zararlar:
  • İdare tarafından yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu meydana gelen zararlar.
  • Örneğin, haksız yere verilen idari para cezaları veya iptali gereken ruhsat işlemleri.
 3. Hizmet Kusuru:
  • İdarenin bir kamu hizmetini gereği gibi yapmaması veya geç yapması sonucu ortaya çıkan zararlar.
  • Örneğin, belediyenin yolları zamanında tamir etmemesi sonucu bir kazanın meydana gelmesi.
 4. Kamu Mallarının Kullanımından Doğan Zararlar:
  • Kamuya ait malların kullanımı sırasında meydana gelen zararlar.
  • Örneğin, belediyeye ait bir parkın bakımsızlığı nedeniyle bir kişinin yaralanması.
Tam Yargı Davası Avukatı

Tam Yargı Davası Avukatı

Tam Yargı Davası Ne Kadar Sürer?

Ankara’da Tam Yargı Davası’nın süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında dava konusu, mahkemelerin iş yükü, delillerin toplanma süreci ve tarafların savunmaları gibi unsurlar bulunur. Genellikle bu davaların sonuçlanması bir ila üç yıl arasında sürebilir. Ancak bazı karmaşık durumlarda dava süresi uzayabilir.

Tam Yargı Davasını Açmak İçin Yasal Süre Var mı?

Tam Yargı Davası açmak için belirli yasal süreler (zamanaşımı) öngörülmüştür. Bu süreler, zararın ve zararın sorumlusunun öğrenilmesinden itibaren işlemeye başlar:

 1. Genel Zamanaşımı Süresi:
  • Tam Yargı Davası, zararın ve sorumlusunun öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.
  • Ancak her hâlükârda, zararın meydana gelmesinden itibaren beş yıl içinde dava açılmalıdır.
 2. İdari Başvuru Şartı:
  • Zarar gören kişi, doğrudan dava açmadan önce ilgili idareye başvurarak zararın tazminini talep etmelidir. İdare bu başvuruya 60 gün içinde cevap vermek zorundadır. İdarenin cevabının olumsuz olması veya 60 gün içinde cevap vermemesi hâlinde tam yargı davası açılabilir.

Tam Yargı Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Hukuki Yardım:
  • Tam Yargı Davası karmaşık hukuki prosedürler içerdiği için bir avukattan profesyonel yardım almak önemlidir.
 2. Delillerin Toplanması:
  • Zararı ve idarenin sorumluluğunu ispatlayacak belgelerin ve delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekir.
 3. Başvuru Sürelerine Dikkat:
  • Yasal süreler içinde gerekli başvuruların ve dava açma işlemlerinin yapılması gerekir. Aksi takdirde dava hakkı kaybedilebilir.
 4. İdari Başvuru:
  • İdareye yapılacak başvuru ve idarenin cevabının uygun şekilde belgelenmesi önemlidir.

Tam Yargı Davası Avukatı, idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı bireylerin haklarını korumak amacıyla önemli bir hukuki araçtır. Bu dava türü ile ilgili daha detaylı bilgi ve yardım almak için bir idare hukuku avukatına başvurmak tavsiye edilir.

Tam Yargı Davası Avukatı (Görevleri)

Tam yargı davası avukatının başlıca görevleri şunlardır:

Danışmanlık Hizmetleri:

Dava Süreci:

Hukuki Destek:

Bunlara ek olarak, tam yargı davası avukatı:

Tam yargı davası avukatı seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

 Tam yargı davası, haklarınızı korumak ve uğradığınız zararları tazmin etmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız bir tam yargı davası avukatı ile görüşüp ve yasal haklarınızı kullanmanız önemlidir.

Ayrıca, bu yazı içeridinde bulunan tüm bilgilerin amacı genel bilgilendirme yapmak içindir. Emsal kabul edilmemelidir.

 

Benzer Yazılarımız

Çankaya Hukuk Bürosu
Çankaya Hukuk Bürosu Hukuki sorularınıza yanıt bulmak ve mahkeme süreçleri hakkında de...
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlarda...
Vatandaşlıktan Çıkanların Emekli Maaşı Alma Hakları
Vatandaşlıktan Çıkanların Emekli Maaşı Alma Hakları Türk vatandaşlığından çıkma...
İthalatta Gözetim Uygulaması
İthalatta Gözetim Uygulaması İthalatta Gözetim Uygulaması Nedir? Bir ülkenin ithalatın...
Ünlü Ceza Avukatı
Ünlü Ceza Avukatı (Ceza Hukuku) Ceza davaları, karmaşık ve stresli süreçler olabilir. ...
İş Hukuku Avukatı Ankara
İş Hukuku Avukatı Ankara İş Hukuku Avukatı Ankara, İşçi ve işveren arasında ki ili...
İşçi Avukatı Önerisi
İşci Avukatı Önerisi Ankara İşçiler bazı durumlarda işyerleriyle ilgili sorunlar yaş...
İftira Suçu
İftira Suçu (Avukatı) İftira Suçu Nedir ve Nasıl Kanıtlanır? İnsanların itibarların...