Tecrübeli Ceza Avukatı

Tecrübeli Ceza Avukatı Ankara

Tecrübeli Ceza Avukatı sizleri haksız yere ceza almaktan kurtaracağı gibi, aklınızda bulunan tüm sorularada cevap verecektir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa göre Avukat unvanı almış bütün Avukatlar belli bir sınırlandırmaya tabi tutulmaksızın bütün davalara bakabilir ve müvekkillerini savunabilirler. Hukuk sistemimiz içerisinde bir branşlaşma olmadığı için bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. Davanın görüldüğü yer ister Asliye Ceza Mahkemesi olsun ister ise Sulh Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesi Avukatlık mesleği için bu bölümlerle alakalı olarak bir uzmanlık veya yeterlilik şartı aranmaz. Ancak Hukuk sistemimiz içerisinde suç yelpazesi geniş bir yer tuttuğundan Avukatlar genellikle kendilerini daha ehliyetli gördükleri bölümler üzerinde geliştirmek isteyebilmektedir. Bir Avukat Boşanma Avukatlığı alanını kendine daha yakın bulurken bir diğeri Ceza Avukatlığı alanını seçip bu konuda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyebiliyor. Bu tamamen Avukatın kendi tercihine bağlı olarak yapılan seçimler oluyor. Yoksa bütün Avukatların bütün davalara girme ve savunma yetkileri vardır. Ancak bazı Avukatlar bazı konularda daha yetkin olduklarını düşündükleri davalar üzerinde çalışmayı tercih edebiliyor. Tecrübeli Ağır Ceza Avukatı bu alanda uzmanlaşmış ve genellikle bu tür davalarla ilgilenen hukukçulardır. Ankara Ceza Avukat yazımızı okumak ister misiniz?

Tecrübeli Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar

Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bütün davalar Ceza Avukatlarının çalışma alanına girer. Bu Mahkemelerde görülen davalar genellikle, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, adam öldürme, çete kurma, taciz, kavga gibi hukuk kurallarının ihlal edildiği suçlardan oluşmaktadır. Ceza Avukatların görevi ise bir şekilde suça karışmış olan müvekkilinin en etkin bir şekilde savunmasını yapmaktır. Bu süreç davanın açılması ile başlayıp, savunmasına dayanak oluşturacak delillerin toplanması, mahkemeye sunulması ve dosyanın kapatılması aşamasına kadarki süreyi kapsar. Ceza Avukatları bütün bu süreç boyunca müvekkilin hukuki anlamdaki temsilcisidir. Mahkeme görülürken veya yapılan suçlamada Ceza Hukukuna uygun olmayan bir hak ihlali durumunda müvekkilinin bütün haklarının en doğru biçimde korunmasında Ceza Avukatları sorumludur. Görülmekte olan bir davanın gidişatına yön vermek, doğru işlemesinde ve sonuçlanmasında etkin olmak ancak ‘Tecrübeli Ceza Avukatları’ ile mümkün olmaktadır. Ceza avukatlarının yaptıkları savunma hem davalı kişi özgürlüğü açısından hem de mağdurun haklarının zarar görmemesinin gözetilmesi denklemini içinde bulundurduğu için hassas bir denge gerektirmektedir. Onun için de belli bir tecrübe gerektiren bir alandır.

Tecrübeli Ceza Avukatı

Tecrübeli Ceza Avukatı

Tecrübeli Ceza Avukatları

1- Bütün mesleklerde olduğu gibi her mesleğin kendine has olan iş etiği kuralları vardır. Aldığı işi yapabileceği maksimum oranda ciddiye alması, savsaklamaması,  Avukatlık İş Etik kurallarına uygun çalışması.

2- Davanın açılması aşamasından başlayarak sonuçlanması aşamasına kadar müvekkilini bilgilendirmesi ve dava takibine gereken özeni göstermesi.

3- Güven esasına dayalı olarak çalışması karşı tarafı sadece bir müşteri gözüyle görmemesi.

4- Yaptığı mesleğini sevmesi başarılı olması ile doğrudan ilgili olacağından işine hâkim olup olmadığının test edilmesi.

5- Bütün mesleklerde olduğu gibi Ceza Avukatlığında da tecrübe olmazsa olmaz şart olarak aranmalıdır.

Tecrübeli Ceza Avukatı ile çalışılmadığı zaman özgürlüğünden olabileceğinizi unutmayın. Sağlığımızı emanet etmek için nasıl ki doktorun tecrübelisini arıyorsak ya da aracımızı tamir ettirmek için bile tecrübeli usta aranırken özgürlüğünüzün hak etmediğiniz veya hak edilenden daha fazla ceza almanıza sebep olacak durumlar yaşanmaması için Tecrübeli Ceza Avukatı Ankara ile çalışmalıyız. Dilimize yerleşmiş olan “iyi bir avukat adamı ipten alır deyimi” boşuna kullanılmamaktadır. Toplum nezdinde her ne kadar Ceza Avukatları için suçluların savunucusuymuş sıfatı gibi yanlış bir kanaat olsa da aslında yapılan iş Ceza Mahkemelerinin verdiği yetki çerçevesinde müvekkilinin hukuki savunma hakkının kullanılmasını sağlamaktadır. Bunu yaparken de müvekkilinin hak etmediği ya da hak ettiğinden fazla ceza almaması için savunma hakkının kullanılması görevidir.

Dünya geneline bakıldığında avukatlık mesleğinde giderek branşlaşma eğilimi gözlenmektedir. Her meslek sahasında olduğu gibi her bir uzmanlık alanı kendi içerisinde belli incelikleri barındırıyor. Bu incelikleri görüp ona göre çalışmak meslek erbabına bu sayede belli avantajlar ve üstünlükler sağlıyor. Ancak, Türkiye’de avukatlık mesleğinde mevzuatta ve uygulamada böyle bir branşlaşma mevcut olmadığından tecrübe esas alınarak uzmanlaşma sağlanmaktadır. Sizlere düşen sorumluluk ise kendi alanında Ankara Tecrübeli Ceza Avukatı ile çalışmaya dikkat etmenizdir.

Benzer Yazılarımız

İş Hukuku Avukatı Ankara
İş Hukuku Avukatı Ankara, İşçi ve işveren arasında ki ilişkiyi düzenleyen, inceleyen...
blank
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatları ticaret ve şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticile...
blank
Avukat Arayan Şirketler
A Şirketler arasında veya üretim ve tüketime yönelik tüm faaliyetleri düzenleyen hukuk ...
blank
Konkordato Avukatı
Ankara’da birçok şirket mevcut, bu şirketler belirli dönemlerde borçlarını ödeye...
blank
Ankara Avukat İletişim
Ankara başkentimiz olması dolayısıyla birçok avukatı barındırır. Avukat arama süreci...
blank
Boşanma Avukatları
Boşanma Avukatları Bu yazımızda Ankara Boşanma Avukatları ile ilgili bazı bilgiler akta...
blank
Nasıl Avukat Olunur
Nasıl Avukat Olunur (Ankara) Birçok gencin hayalidir Ankara Avukatı olmak. Birilerini örne...
blank
Ankara En İyi Avukat
Ankara da En Çağresiz Anlarda İyi Olmanızı Sağlayacak Avukat Bu yazımızda Ankara ilin ...