Ankara Miras Avukatı

Ankara Miras Avukatı

Bir kişinin ölmesi veya kesin olarak gaipliğine karar verilemesi üzerine, ölen kişinin malvarlığının hangi şekilde ve kimlere intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına Miras Hukuku denir. Ankara Miras Avukatı bu işlemlerin yasal yollardan uygulanabilmesini ve anlaşmazlıkların çözülmesini sağlar.

Ankara Miras Avukatı çeşitli görevler üstlenirler. Miras davaları çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin:

Vasiyetnamenin Açılması

Vefat eden kişi ardında bir vasiyetname bırakmış ise öldüğü yer sulh hukuk mahkemesinde, vasiyetname, vasiyetnameyi yaptığı noter kanalıyla getirtilerek Sulh hukuk hakimi tarafından açılır ve ilgililere bilgi verilir.

Tereke Davaları 

Bu tip davalarda ölen kişinin tüm mal varlığı tek tek tespit edilir daha sonra, mal varlığının suistimal edilmemesi için menkul ve gayrimenkul tüm malvarlığı üzerine tedbir konması ve  gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Ankara Miras Avukatı vefat eden kişinin, Türkiye sınırları içerisindeki taşınmazları, araçları, bankada bulunan mevduatları ve benzeri tüm malvarlığı mahkeme kanalıyla tespit edilip karara bağlanmasını sağlar.

Miras Hukuku

Yazının başında da belirttiğimiz gibi gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını ifade etmektedir.

Miras hukukunda; kişinin ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul tüm mallarının akıbetini düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir.

 Mirasın kimlere ve ne şekilde dağıtılacağı ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı, bunun dışında miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denmektedir.

Mirasla ilgili olan terimlerden biri de veraset ilamıdır. Vefat eden ve miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılar tarafından edinilen, mirasçıları ve miras paylarını gösteren evraktır. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi, noterden edinilebileceği gibi, Sulh Hukuk Mahkemelerinden de edinilebilir. Fakat ortada yabancılık unsuru olan aile bağları söz konusu ise veraset ilamı yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden edinilebilir. Noterden bu belgenin alınması mümkün olmaz.

Bir kişinin vasiyetini hazırlayabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması ve 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’nun 531. maddesi; “Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir” demek suretiyle vasiyetnamelerin üç şekilde yapılabileceğini düzenlemiştir. Bunlar:

Ankara Miras Avukatı

Vasiyet ve mirasla ilgili tüm sorularınıza Ankara Miras Avukatı cevap verebilir. 

Ankara Miras Avukatı (Nasıl Çalışır)

Ankara Miras Avukatı, mirasla ilgili hukuki işlemlerde danışmanlık sağlayan ve müvekkillerini temsil eden bir hukuk uzmanıdır. Miras avukatları, kişilerin vasiyetnamelerini hazırlamalarına yardımcı olabilir, mirasın dağıtımıyla ilgili hukuki süreçleri yönetebilir ve miras davalarında müvekkillerini mahkemede temsil edebilir. Ayrıca, mirasla ilgili vergi sorunları, mirasın paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıklar, mirasın idaresi ve yürütülmesi konularında da danışmanlık sunabilirler.

Miras avukatlarına başvurmanın bazı yaygın durumları şunlardır:

  1. Vasiyetname Hazırlığı: Bir kişi, varislerini, mal varlığını ve diğer miras konularını düzenlemek için bir vasiyetname hazırlamak istediğinde miras avukatından destek alabilir.

  2. Mirasın Dağıtımı ve Yönetimi: Bir mirasın adil bir şekilde dağıtılması ve yönetilmesi gerektiğinde, miras avukatları bu süreci yönetir ve müvekkillerini temsil eder.

  3. Miras Davaları ve Anlaşmazlıklar: Mirasla ilgili anlaşmazlık durumlarında, miras avukatı müvekkilini temsil eder ve gerekli yasal süreci yönetir.

  4. Vergi Konuları: Mirasla ilgili vergi konuları hakkında danışmanlık almak veya vergi beyannamelerini hazırlamak için miras avukatlarına başvurulabilir.

Miras davalarının süresi, davanın karmaşıklığına, varisler arasındaki anlaşmazlıklara ve yargılama sürecinin hızına bağlı olarak değişebilir. Basit bir miras davası, birkaç ay içinde sonuçlanabilirken, karmaşık veya anlaşmazlık dolu davalarda süre daha uzun olabilir ve yıllar sürebilir. Bu nedenle, miras davası süresi genellikle duruma ve davanın özelliklerine bağlı olarak değişir. Miras avukatı, müvekkilini dava süreci ve tahmin edilen süre hakkında bilgilendirir

Benzer Yazılarımız

Ceza Avukatı Danışmanlık
Ceza Avukatı Danışmanlık Ceza Avukatı Danışmanlık yaptığı süreçlerde; ceza hukuku...
Ankara Boşanma Avukatları
Ankara Boşanma Avukatları Boşanmak evlenmek kadar doğal bir süreç olsa da stresli ve üz...
Marka Hakkına Tecavüz Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davası (Av. Volkan Gözüyukarı) Marka Hakkına Tecavüz Davası bi...
Ceza Avukatı Arıyorum
Ceza Avukatı Arıyorum diyorsanız mağdursunuz ve hakkınızı savunacak Tecrübeli bir Avuk...
Çek Tahsilat Avukatı
Çek Tahsilat Avukatı (Ankara) Çek Tahsilat Avukatı tam olarak ne yapar? İşte yanıtı ve...
Neye Göre En İyi Avukat?
Neye Göre En İyi Avukat? Ankara En İyi Avukatlar İle Çalışmak Ankara’da ki En İy...
Tespit Davası
Tespit Davası (Nedir) Hizmet Tespit Davası, hukuki bir uyuşmazlık yaşanmadan önce, gelec...
Kredi Kartı Aidat İadesi Nasıl Geri Alınır
Kredi Kartı İadesi Nasıl Geri Alınır? Birçok kişin bankaların haksız yere kendilerind...