Ergin Kılınma Davası

Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt)

Ergin Kılınma Davası ( Kazai Rüşt) Türkiye’de hukukun işleyişine ve reşitlik durumunun belirlenmesine ilişkin önemli bir hukuk olayıdır. Bu dava, genellikle “Kazai Rüşt” olarak da adlandırılır ve reşit olmayan bir kişinin erginliğinin hukuki bir süreç sonucunda belirlenmesine dayanır.

Ergin Kılınma Davası, genç yaşta suç işlemekle itham edilen bireylerin hukuki durumunu netleştirmek için başvurulan bir yoldur. Bu durumda, mahkemeler erginliği tartışmalı olan bir bireyin rüştünü değerlendirir ve kararını verir. Ergin Kılınma Davası sürecinde, adli tıp raporları, psikolojik değerlendirmeler ve diğer kanıtlar önemli rol oynar.

Bu davanın önemi, hukukun tarafsızlığı ve adaletin sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Ergin Kılınma Davası, toplumun genç bireyler üzerindeki hukuki korumayı güvence altına alırken, aynı zamanda adaletin doğru ve adil bir şekilde işlemesini sağlama misyonunu da taşır.

Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt), Türkiye’de hukukun temel ilkelerinden biri olan adil yargılanma hakkının ve reşitlik durumunun belirlenmesinin önemli bir parçasıdır. Bu davanın doğru bir şekilde işletilmesi, toplumun hukuk sistemine olan güvenini artırır ve adalet duygusunun pekişmesine katkı sağlar.

Ergin Kılınma Davası

Ergin Kılınma Davası

Ergin Kılınma Davası (Hangi Durumlarda Açılır)

Ergin Kılınma Davası, genellikle reşit olmayan bir bireyin erginlik durumunun hukuki bir süreç sonucunda belirlenmesi amacıyla açılır. Bu süreç, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen “Kazai Rüşt” prosedürüne dayanır. Genellikle bu tür davalar, reşit olmayan bir bireyin yasal işlemleri kendi başına yapamayacağı veya suç işleme sorumluluğuna sahip olup olmadığının belirlenmesi gerektiği durumlarda başlatılır.

Bireyler genellikle Ergin Kılınma Davası için avukat tutarlar. Bunun birkaç sebebi olabilir:

 1. Hukuki Süreç Bilgisi: Hukuki prosedürlerin karmaşıklığı nedeniyle, bireyler avukat tutarak davanın nasıl ilerleyeceği ve haklarının neler olduğu konusunda profesyonel bir rehberlik almayı tercih edebilirler.
 2. Dava İddialarını Savunmak: Bir avukat, müvekkilini davaya karşı savunma konusunda yardımcı olabilir. Bireylerin haklarını en iyi şekilde korumak ve adaletin sağlanmasını sağlamak için avukatlarından yararlanabilirler.
 3. Kanıt Toplama ve Sunma: Avukatlar, davanın lehine olan kanıtları toplamak ve mahkemeye sunmakla görevlidir. Bu süreçte avukatlar, adli tıp raporları, tanık ifadeleri ve diğer kanıtları toplamak için çalışabilirler.

Ergin Kılınma Davası, sadece ceza hukukuyla sınırlı değildir. Genellikle medeni hukuk alanında da önemlidir çünkü reşitlik durumu, bir bireyin kendi hukuki işlemleri yapabilme yeteneğini ve sorumluluğunu etkiler. Dolayısıyla, bu tür davalar genellikle medeni hukuk alanında da önemli bir yer tutar.

Ergin Kılınma Davası (Soru Cevap)

Soru: Ergin kılınma davası hangi mahkemede açılır?

Cevap: Ergin Kılınma Davası, Türkiye’de Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Bu mahkemeler, medeni hukuk konularıyla ilgilenir ve genellikle Kazai Rüşt davaları gibi reşitlik durumunun belirlenmesi gibi konuları ele alırlar.

Asliye Hukuk Mahkemeleri, Türkiye’de medeni hukuk, aile hukuku, miras hukuku gibi konuları görürken, aynı zamanda Kazai Rüşt Davaları gibi erginlik durumunu belirleme süreçlerine de hükmederler. Dolayısıyla, Ergin Kılınma Davası da bu mahkemelerde ele alınır ve sonuçlandırılır.

Soru: Mahkeme kararıyla ergin kılınan evlenebilir mi?

Cevap: 18 yaşını doldurmamış kişi, mahkeme kararıyla ergin kılınmış olsa dahi, bazı şartlar sağlanmadıkça evlenemez.

Bu şartlar şunlardır:

Mahkeme kararıyla ergin kılınan kişi, 17 yaşını doldurmuş ve mahkeme izni almışsa, herhangi bir velinin veya vasinin iznine gerek kalmadan evlenebilir.

Ancak, 16 yaşını doldurmuş ve mahkeme izni almış olsa dahi, velinin veya vasinin de rızasını alması gerekir.

Soru: Kaç yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

Cevap: Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre, 15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.
Soru: Ergin Kılınma Dava Dilekçesi (Kazai rüşt Dava Dilekçesi) Örneği

Cevap: Mahkeme Adı ve Numarası: [Mahkeme Adı ve Numarası Örneğin; 5. Asliye Hukuk Mahkemesi]Davacı: [Davacının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Vekili (Var ise): [Vekilin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Davalı: [Davalının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Açıklama: Ergin Kılınma Talebi

OLAYLAR:

 1. [Davacının adı, soyadı] [tarih] tarihinde doğmuştur ve şu an itibariyle [yaşı] yaşındadır.
 2. [Davacının velisi veya vasisi], müvekkilin [davacının adı, soyadı] ergin kılınma talebini desteklemektedir.
 3. Davacı, kendi isteğiyle ve velisinin rızasıyla mahkeme kararı ile ergin kılınmak istemektedir.
 4. Davacı, [açıklama eklenebilir, örneğin: olgunluk düzeyi, eğitim durumu, mesleği gibi].

HUKUKİ DELİLLER:

 1. [Davacının yaşı, kimlik bilgileri]
 2. [Velisinin rızasını gösteren belge]

HUKUKİ NEDENLER:

Türk Medeni Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, mahkeme kararıyla kişinin ergin kılınması mümkündür.

SONUÇ VE TALEP:

Bu nedenlerle sayın mahkemenizden;

 1. Müvekkilimin ergin kılınması için gerekli kararın verilmesini,
 2. Davalının bu talebe karşı delillerini sunmasına ve gereken savunmaları yapmasına,
 3. Gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını arz ve talep ederim.

[Davacının Adı, Soyadı] [İmza]

Önemli:

Burada yer alan bilgilerin tamamı genel bilgilendirme amacı ile verilmiştir. Hukuki sorumluluk kabul edilmez. Ergin Kılınma Davası Avukatı ile görüşme yapılmasını tavsiye ederiz. Ankara’da bu süreçler hakkında tecrübeli çok sayıda avukat vardır.

Önemli Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/media/3626/akarca.pdf

 

 

 

 

Benzer Yazılarımız

Bayan Avukat
Bayan Avukat (Ankara) “Bayan Avukat: Kadınların Adaletin Önündeki Engelleri Aşması...
Ankara Boşanma Avukatı
Ankara Boşanma Avukatı  Ankara Boşanma Avukatı boşanma kanununun her alanında sahip old...
İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı, İşveren ile işçi arasında ki anlaşmazlıklardan doğan davaları h...
Çankaya Avukat
Çankaya Avukat-Avukatları Çankaya Avukat aramanızda karşınıza birçok Avukatlar çıkac...
Habersiz İşten Çıkarılma
Habersiz İşten Çıkarılma (İşci Hakları) Habersiz İşten Çıkarılma Nedir? Habersiz ...
Gasp Suçu
Gasp Suçu (Yağma) Gasp Suçu, bir kişinin, başka bir kişinin sahip olduğu bir mal varlı...
Neye Göre En İyi Avukat?
Neye Göre En İyi Avukat? Ankara En İyi Avukatlar İle Çalışmak Ankara’da ki En İy...
Ankara Fikri Mülkiyet Avukatı
Ankara Fikri Mülkiyet Avukatı Ankara Fikri Mülkiyet Avukatı, genellikle fikri mülkiyet hu...