İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (Ankara)

İcra Dava Süreçleri, hukuktan doğan taleplerin devlet yardımı ile karşı taraftan alınmasıdır. Cebri icra prosedürü kişinin talebine bağlıdır. Sadece başvuru halinde başlatılan ve yürütülen bir prosedürdür. Günümüzdeki borç ilişkilerinde borç konusu alacağın talep edilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemektedir, bu durum alacaklı açısından bazı sıkıntılara yol açmaktadır.

Yazı İçeriği;

  1. Cebri İcra
  2. Ödeme Emri
  3. Ankara İcra Davlarına Kim Bakar?
  4. Dava Olmadan İcra Takibi Başlatılır Mı?

Cebri İcra:

Hukuk sistemimizin sunduğu cebri icra işlemi sayesinde alacaklı kamu gücü yardımı ile alacağına kavuşur. İcra takipleri ilamlı icra, ilamsız icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri gibi birden fazla çeşittedir. ilamlı icra takibinde takip mahkeme kararına dayanılarak yapılır. Mahkeme sonucu olmadan bu şekilde bir takip yapılması söz konusu değildir. İlamsız icra takibinde ise bir mahkeme kararına dayanılmaz.

Alacaklı olan kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla alacağını tahsil etmek için takip başlatır. İcra takibi başlatmak isteyen kişi öncelikle yetkili icra müdürlüğüne takip talebi ile başvurur. İcra müdürü bu talebin eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu görür ise talebini kabul ederek bir ödeme emri düzenler. Düzenlenen bu ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu aşamadan sonra ise borçlu olan kişinin 7 günlük itiraz süresi vardır.

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (İcra Davalarına Kim Bakar)

Ödeme Emri;

İcra Dava Süreçleri neler olduğunu öğrenmeniz oldukça önemlidir. Öncelikle Avukatınıza bu bilgilerin neler olduğunu sorunuz.

Ödeme emri borçluya tebliğ edildikten sonra borçlu borcunu kabul ederek icra takip dosyasına borcunu ödeyebilir. Bu durumda borçlunun mallarının haczedilmesinden bahsedilemez. Bu 7 gün içerisinde icra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğunu belirterek kaldırılmasını isteyebilir.

Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmaz ise borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için de 7 gün içerisinde mal beyanında bulunulması gerekir. Ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen İcra Dairesine yapılmalıdır.

Borçlunun borcunu ödemediği gibi borca itiraz da etmemesi halinde icra takibi kesinleşecektir. Alacaklı kişi bu durumda borçlunun malları üzerine haciz koyacaktır. Haciz şerhi işlenen mallar icra müdürlüğü tarafından talep üzerine satılarak paraya çevrilecek ve alacaklıya alacağı ödenecektir. Haciz isteyebilmek için icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir.

İcra Dava Süreçleri (Haciz Süreci)

Haciz işlemi icra müdürünün kendiliğinden yaptığı bir işlem değildir. Borçlunun mallarına haciz konulmasını isteyen alacaklı buna ilişkin talebini icra takip dosyasına yazılı olarak bildirmelidir. İcra müdürü, haciz talebinden itibaren üç gün  içerisinde haczi yapmak zorundadır.

Şayet haciz için yapılan talebi müdür üç günlük süre içerisinde kabul etmemiş ise talebin hangi sebeple reddedildiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip tamamen durdurulur.

Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekir. Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da normal mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekir.

Açılacak davada itirazın haksız olduğu ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve diğer şartları da var ise borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilir. Bundan dolayı  bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak ve kişilerin ciddi anlamda mağduriyet yaşaması kaçınılmaz olucaktır.

Benzer Yazılarımız

Ankara Miras Avukatı
Ankara Miras Avukatı Bir kişinin ölmesi veya kesin olarak gaipliğine karar verilemesi üze...
Ankara İşveren Avukatı
Ankara İşveren Avukatı Ankara İşveren Avukatı hangi hizmetleri verir? Hangi konularda de...
Ankara En İyi Ceza Avukatı
Ankara En İyi Ceza Avukatı (Detaylar) Ankara’da En İyi Ceza Avukatı Nasıl Seçilir?...
Trafik Kazası Avukatı
Trafik Kazası Avukatı (Ankara) Trafik kazası avukatı, trafik kazalarıyla ilgili yasal kon...
İş Mahkemesi Avukat Ücretini Kim Öder
İş Mahkemesi Avukat Ücretini Kim Öder? İş hukuku uyuşmazlıklarının çözümlendiği ...
İş Kazaları Avukatı Ankara
İş Kazaları Avukatı Ankara İş Kazaları Avukatı Ankara, iş yerinde meydana gelen kazal...
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası Boşanma davlarında tarafların en çok sorduğu ve biz...
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatı Ankara Şirket Avukatı ve Avukatları ticaret ve şirketler hukuku k...