İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (Ankara)

İcra Dava Süreçleri, hukuktan doğan taleplerin devlet yardımı ile karşı taraftan alınmasıdır. Cebri icra prosedürü kişinin talebine bağlıdır. Sadece başvuru halinde başlatılan ve yürütülen bir prosedürdür. Günümüzdeki borç ilişkilerinde borç konusu alacağın talep edilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemektedir, bu durum alacaklı açısından bazı sıkıntılara yol açmaktadır.

Yazı İçeriği;

  1. Cebri İcra
  2. Ödeme Emri
  3. Ankara İcra Davlarına Kim Bakar?
  4. Dava Olmadan İcra Takibi Başlatılır Mı?

Cebri İcra:

Hukuk sistemimizin sunduğu cebri icra işlemi sayesinde alacaklı kamu gücü yardımı ile alacağına kavuşur. İcra takipleri ilamlı icra, ilamsız icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri gibi birden fazla çeşittedir. ilamlı icra takibinde takip mahkeme kararına dayanılarak yapılır. Mahkeme sonucu olmadan bu şekilde bir takip yapılması söz konusu değildir. İlamsız icra takibinde ise bir mahkeme kararına dayanılmaz.

Alacaklı olan kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla alacağını tahsil etmek için takip başlatır. İcra takibi başlatmak isteyen kişi öncelikle yetkili icra müdürlüğüne takip talebi ile başvurur. İcra müdürü bu talebin eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu görür ise talebini kabul ederek bir ödeme emri düzenler. Düzenlenen bu ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu aşamadan sonra ise borçlu olan kişinin 7 günlük itiraz süresi vardır.

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (İcra Davalarına Kim Bakar)

Ödeme Emri;

İcra Dava Süreçleri neler olduğunu öğrenmeniz oldukça önemlidir. Öncelikle Avukatınıza bu bilgilerin neler olduğunu sorunuz.

Ödeme emri borçluya tebliğ edildikten sonra borçlu borcunu kabul ederek icra takip dosyasına borcunu ödeyebilir. Bu durumda borçlunun mallarının haczedilmesinden bahsedilemez. Bu 7 gün içerisinde icra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğunu belirterek kaldırılmasını isteyebilir.

Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmaz ise borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için de 7 gün içerisinde mal beyanında bulunulması gerekir. Ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen İcra Dairesine yapılmalıdır.

Borçlunun borcunu ödemediği gibi borca itiraz da etmemesi halinde icra takibi kesinleşecektir. Alacaklı kişi bu durumda borçlunun malları üzerine haciz koyacaktır. Haciz şerhi işlenen mallar icra müdürlüğü tarafından talep üzerine satılarak paraya çevrilecek ve alacaklıya alacağı ödenecektir. Haciz isteyebilmek için icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir.

İcra Dava Süreçleri (Haciz Süreci)

Haciz işlemi icra müdürünün kendiliğinden yaptığı bir işlem değildir. Borçlunun mallarına haciz konulmasını isteyen alacaklı buna ilişkin talebini icra takip dosyasına yazılı olarak bildirmelidir. İcra müdürü, haciz talebinden itibaren üç gün  içerisinde haczi yapmak zorundadır.

Şayet haciz için yapılan talebi müdür üç günlük süre içerisinde kabul etmemiş ise talebin hangi sebeple reddedildiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip tamamen durdurulur.

Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekir. Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da normal mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekir.

Açılacak davada itirazın haksız olduğu ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve diğer şartları da var ise borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilir. Bundan dolayı  bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak ve kişilerin ciddi anlamda mağduriyet yaşaması kaçınılmaz olucaktır.

Benzer Yazılarımız

Cinsel İstismar Avukatı
Cinsel İstismar Avukatı Ankara Cinsel İstismar Avukatı aramalarınızda bilgi alabileceği...
blank
Ceza Avukatları
Ceza avukatları, herhangi bir ceza davasında bir suçla itham edilen kişilerle çalışır ...
blank
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatları ticaret ve şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticile...
blank
İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı, İşveren ile işçi arasında ki anlaşmazlıklardan doğan davaları h...
blank
En İyi İş Hukuku Avukatı
En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız...
blank
Ankara Avukat İletişim
Ankara başkentimiz olması dolayısıyla birçok avukatı barındırır. Avukat arama süreci...
blank
İşçi Avukatı Önerisi
İşci Avukatı Önerisi Ankara İşçiler bazı durumlarda işyerleriyle ilgili sorunlar yaş...
blank
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlardan hizmet alabilirsiniz....