İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (Ankara)

İcra Dava Süreçleri, hukuktan doğan taleplerin devlet yardımı ile karşı taraftan alınmasıdır. Cebri icra prosedürü kişinin talebine bağlıdır. Sadece başvuru halinde başlatılan ve yürütülen bir prosedürdür. Günümüzdeki borç ilişkilerinde borç konusu alacağın talep edilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemektedir, bu durum alacaklı açısından bazı sıkıntılara yol açmaktadır.

Yazı İçeriği;

  1. Cebri İcra
  2. Ödeme Emri
  3. Ankara İcra Davlarına Kim Bakar?
  4. Dava Olmadan İcra Takibi Başlatılır Mı?

Cebri İcra:

Hukuk sistemimizin sunduğu cebri icra işlemi sayesinde alacaklı kamu gücü yardımı ile alacağına kavuşur. İcra takipleri ilamlı icra, ilamsız icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri gibi birden fazla çeşittedir. ilamlı icra takibinde takip mahkeme kararına dayanılarak yapılır. Mahkeme sonucu olmadan bu şekilde bir takip yapılması söz konusu değildir. İlamsız icra takibinde ise bir mahkeme kararına dayanılmaz.

Alacaklı olan kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla alacağını tahsil etmek için takip başlatır. İcra takibi başlatmak isteyen kişi öncelikle yetkili icra müdürlüğüne takip talebi ile başvurur. İcra müdürü bu talebin eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu görür ise talebini kabul ederek bir ödeme emri düzenler. Düzenlenen bu ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu aşamadan sonra ise borçlu olan kişinin 7 günlük itiraz süresi vardır.

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri

İcra Dava Süreçleri (İcra Davalarına Kim Bakar)

Ödeme Emri;

İcra Dava Süreçleri neler olduğunu öğrenmeniz oldukça önemlidir. Öncelikle Avukatınıza bu bilgilerin neler olduğunu sorunuz.

Ödeme emri borçluya tebliğ edildikten sonra borçlu borcunu kabul ederek icra takip dosyasına borcunu ödeyebilir. Bu durumda borçlunun mallarının haczedilmesinden bahsedilemez. Bu 7 gün içerisinde icra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğunu belirterek kaldırılmasını isteyebilir.

Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmaz ise borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için de 7 gün içerisinde mal beyanında bulunulması gerekir. Ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen İcra Dairesine yapılmalıdır.

Borçlunun borcunu ödemediği gibi borca itiraz da etmemesi halinde icra takibi kesinleşecektir. Alacaklı kişi bu durumda borçlunun malları üzerine haciz koyacaktır. Haciz şerhi işlenen mallar icra müdürlüğü tarafından talep üzerine satılarak paraya çevrilecek ve alacaklıya alacağı ödenecektir. Haciz isteyebilmek için icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir.

İcra Dava Süreçleri (Haciz Süreci)

Haciz işlemi icra müdürünün kendiliğinden yaptığı bir işlem değildir. Borçlunun mallarına haciz konulmasını isteyen alacaklı buna ilişkin talebini icra takip dosyasına yazılı olarak bildirmelidir. İcra müdürü, haciz talebinden itibaren üç gün  içerisinde haczi yapmak zorundadır.

Şayet haciz için yapılan talebi müdür üç günlük süre içerisinde kabul etmemiş ise talebin hangi sebeple reddedildiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip tamamen durdurulur.

Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekir. Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da normal mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekir.

Açılacak davada itirazın haksız olduğu ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve diğer şartları da var ise borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilir. Bundan dolayı  bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak ve kişilerin ciddi anlamda mağduriyet yaşaması kaçınılmaz olucaktır.

Benzer Yazılarımız

Neden Tecrübeli Avukat?
Seçtiğiniz avukat mahkemeye gelerek sizi savunmanın yanında farklı hizmetler de verirler....
blank
Miras Hukuku Avukatı
Ölüm ve gaiplik durumunda kişinin mirasını kimlere hangi durumlarda intikal edeceğini ve...
blank
Avukat Arayan Şirketler
Avukat Arayan Şirketler Şirketler arasında veya üretim ve tüketime yönelik tüm faaliyet...
blank
Bayan Avukat
Bayan Avukat (Ankara) “Bayan Avukat: Kadınların Adaletin Önündeki Engelleri Aşması...
blank
Cinayet Avukatları
Cinayet Avukatları Ankara Cinayet Avukatı ya da Avukatları Ankara için bir arama yapıyors...
blank
Çocuk Pornografisi Suçu
Çocuk Pornografisi Suçu Çocuk Pornosu tüm dünyada ve uluslararası anlamda yasaklanmışt...
blank
Suç Ceza Avukatı Ankara
Suç Ceza Avukatı Ankara Üzerinize atılmış olan Suçları ya da işlemiş olduğunuz suç...
blank
Tazminat Avukatı Ankara
Tazminat Avukatı Ankara Tazminat adliyeleri en çok meşgul eden konulardan biridir. İnsanla...