Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası, Ülkemizdeki kira ilişkileri ve kira hukukuyla ilgili davalardır. Bu davalar, kiralanan bir taşınmazın kiracısı ve kiraya vereni (ev sahibi) arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik hukuki süreçlerdir.

Kira sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan ve kiracının kiralananı kullanma hakkını, kiraya verenin ise kira bedeli karşılığında kiraya verme hakkını düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmelerinde kira bedeli, sözleşmenin en önemli unsurlarından biridir. Kiracı ve kiraya veren, kira bedelini serbestçe belirleyebilirler. Ancak, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması halinde, kira bedelinin tespiti için mahkemeye başvurulması gerekebilir.

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası, kira sözleşmesinin 5 yıldan uzun veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde açılabilen bir dava türüdür. Bu davalarda, mahkeme kira bedelini hakkaniyete uygun olarak tespit eder. Kira tespit davası, kira döneminin sona ermeden 1 ay önce ihtarname gönderilerek açılabilir.

Kira Uyarlama Davası

Kira uyarlama davası, kira sözleşmesinin 5 yıldan kısa süreli olması halinde de açılabilen bir dava türüdür. Bu davalarda, mahkeme kira bedelini, kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten sonraki gelişmelere göre uyarlayabilir. Kira uyarlama davası, herhangi bir süreye veya ihtara tabi olmaksızın açılabilir.

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası Arasındaki Farklar

Kira tespit davası ve kira uyarlama davası arasındaki temel farklar şunlardır:

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası (Nasıl Açılır ve Süresi)

Kira Tespit Davası Ve Kira Uyarlama Davası, kira sözleşmesinin ifa yerindeki veya davalının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Dava, davacı tarafından, dava dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte mahkemeye sunulur.

Dava dilekçesi, davacının kimlik bilgilerini, davalı ve davalının kimlik bilgilerini, kira sözleşmesinin bilgilerini, talep edilen kira bedelini ve davalı aleyhine delilleri içermelidir.

Gerekli belgeler ise şunlardır:

Dava Süresi

Kira tespit davası ve kira uyarlama davası, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi veya uyarlanması için açılabilen dava türleridir. Bu davalar, kiracı ve kiraya verenin haklarını korumak için önemli bir araçtır.

Kira tespit davasının süresi, davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğuna ve davanın özelliklerine göre değişebilir. Genel olarak, kira tespit davaları, 1 yıl ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Kira tespit davasında, mahkeme öncelikle davanın ön incelemesini yapar. Ön incelemede, davanın şartlarının oluşup oluşmadığı ve davanın usulüne uygun olarak açılıp açılmadığı incelenir. Ön incelemenin olumlu sonuçlanması halinde, mahkeme esas hakkındaki incelemeye başlar.

Esas hakkındaki incelemede, mahkeme tarafların iddia ve savunmalarını dinler, delilleri değerlendirir ve bir karar verir. Mahkeme, kira bedelinin hakkaniyete uygun olarak tespit edilmesi için gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapabilir.

Kira tespit davasında, mahkemenin vereceği karar kesindir. Ancak, taraflar, karara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurabilirler.

Kira tespit davasının süresi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

Kira tespit davasında, davanın hızlı sonuçlanması için, davacının ve davalının savunmalarının hazırlıklı olması ve mahkemenin yaptığı araştırmalara yardımcı olması çok önemlidir.

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası (Enflasyonun Davaya Etkisi)

Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı kira artış oranları ile ilgili birçok bilgi yayınlamakta. Web sitesini ziyaret ederek bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

Enflasyon Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası açılmasında ki en büyük nedendir. Ülkemizde %25 artış öngörüldüğü için, ev sahipleri ve kiracılar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşanması muhtemeldir. Bu durumda ev sahipleri ve kiracıların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bazı öneriler şunlardır:

Ev sahipleri

Kiracılar

Her iki taraf için de öneriler

Ülkemizdeki ekonomik koşulların kira bedellerinde önemli artışlara neden olması muhtemeldir. Bu durumda, ev sahipleri ve kiracıların karşılıklı anlayış ve uzlaşma içinde hareket etmesi, her iki tarafın da mağdur olmasını engelleyecektir.

 

Benzer Yazılarımız

Evlilik Dışı Dünyaya Gelen Çocukların Nüfus İşlemleri
Evlilik Dışı Dünyaya Gelen Çocukların Nüfus İşlemleri- Anne Yabancı Baba Türk Düny...
İcra Dava Süreçleri
İcra Dava Süreçleri (Ankara) İcra Dava Süreçleri, hukuktan doğan taleplerin devlet yard...
Eyt Nedir
Eyt Nedir? 1-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-EYT NEDİR? 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta...
Site Yönetimi Avukatı
Site Yönetimi Avukatı Ankara Site Yönetimi Avukatı, modern kentleşme ile birlikte insanla...
Çifte Vatandaşlık
Çifte Vatandaşlık Nedir? Çifte vatandaşlık, bir kişinin iki farklı ülkenin vatandaş...
İş Davası Avukatı
İş Davası Avukatı İş Davası Avukatı, mahkemelerde veya özel kuruluşlarda çalışan,...
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara aramlarında öncelik ...
Çankaya Ceza Avukatı
Çankaya Ceza Avukatı Kaliteli ve alanında profesyonel bir Çankaya Ceza Avukatı herkesin i...