Kiracı Tahliye Süreçleri

Kiracı Tahliye Süreçleri

Bir kiracıyla sorununuz varsa veya yasal bir nedenle taşınmalarını istiyorsanız, herhangi bir yasal işlem yapmadan önce bunu yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Kiracı Tahliye Süreçleri öncelikle yasal bildirimle başlar. Buna ihbar vermek denir. Bildirim, taşınmazlarsa veya bir sorunu çözmezlerse mahkeme davası başlatacağınıza dair yazılı ön uyarıdır.

Kiracınız Bildirimde istediğinizi yapmadıysa ve Bildirimde belirtilen süre dolduysa tahliye davası açabilirsiniz. Dava dosyasına ekleyeceğiniz bazı yasal evraklar şunkardır;

  • Kira veya kiralama sözleşmesinin bir kopyası (varsa) ve kiracının kabul ettiği tüm yazılı değişiklikler
  • Kiracınıza/kiracılarınıza verdiğiniz Bildirimin bir kopyası
  • Kiracınıza tahliye protestosu (Noter onaylı) verildiğine dair yazılı kanıtın bir kopyası
  • Kiracınızın taşınması gerektiğini kanıtlamaya yardımcı olacak başka herhangi bir şey

Kiracınız zamanında cevap vermezse, 6. günde hakimden kiracının taşınmasını talep eden formlar sunabilirsiniz. Buna varsayılan yargı denir . Kiracı, siz varsayılan bir karar istemek için başvuruda bulunmadan önce herhangi bir zamanda bir yanıt verebilir, bu nedenle mümkün olduğunca erken bir karar istemek en iyisidir. Herhangi bir noktada, siz ve kiracınız bir şeyler üzerinde çalışırsanız, mahkemeye gitmeden (veya mahkemeye ek olarak) bir anlaşmaya varmak için bir arabulucudan konuşabilir veya yardım alabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Süreçleri

Kiracı Tahliye Süreçleri

Ev Sahibi Hangi Şartlarda Kiracıyı Tahliye Edebilir?

 Ev sahipleri, sözleşme devam ettiği sürece kiracıyı istediği an evden çıkaramaz. Haklı gerekçeler varsa öncelikle kiracıya ihtarname çekilir. Bir yılda iki ihtarname gönderilen kiracı için tahliye kararı çıkarılabilir.

Kiracı Tahliye Süreçleri;

Bu tür durumlarda, yasalarla belirlenmiş zaman sınırları dahilinde kiracının evden çıkmasını talep etmek mümkündür.

Türk Borçlar Kanunu’nun 315/II maddesine göre bir kiracı kira bedelini 30 gün içerisinde ödemek zorundadır. Eğer 30 içerisinde ödeme yapmazsa icra takibi yapılır ve borçluya tebligat gönderilir. Eğer bu tebligattan sonra da 30 gün içerisinde ödeme yapmazsa icra hukuk mahkemesinde dava açılır ve kiracı tahliye edilir.   Yargıtay 35 Kuruş eksik yapılan eksik ödemeyi dahi tahliye sebebi saymaktadır. (Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi’nin 2015/6655E., 2015/10585K. sayılı ve 01.12.2015 tarihli kararı)

EVİNİZİ İHTİYAÇ VEYA TADİLAT SEBEBİYLE TAHLİYE EDEBİLİSİNİZ

Ev sahiplerinin kiracılarını tahliye ederken kullanabileceği diğer etkili yollardan bir tanesi de ihtiyaç ya da tadilat sebebiyle tahliye talebidir. Ev sahibi; eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için ev veya işyeri gerekirse kiracısını tahliye edebilir. Bunun için fesih sürelerine uyulması ve sözleşmenin bitim tarihinden itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerekir

YENİ MALİK DE EVİ TAHLİYE EDEBİLİR

Türk Borçlar Kanunu’na göre yeni malik satın aldığı evi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için tahliye ettirebilir. Bunun için yeni malik evi aldığı tarihten itibaren kiracıya bir ihtarname göndermelidir.

İhtiyaç sebebiyle tahliyelerde eğer tahliye edilen ev ihtiyacı olduğu belirtilen kişi veya kişiler tarafından kullanılmazsa kiracı taraf bu durumu tespit edip tazminat davası açabilir. Bu tazminat miktarı 1 yıllık kira bedelidir

Benzer Yazılarımız

Çankaya Hukuk Bürosu
Hukuki sorularınıza yanıt bulmak ve mahkeme süreçleri hakkında destek almak istiyorsanı...
Yaş Düzeltmenin Emekliliğe Etkisi
Yaş Düzeltmenin Emekliliğe Etkisi Son günlerde emeklilik sürecinin (EYT) revaçta olduğu...
Miras Hukuku Avukatı
Ölüm ve gaiplik durumunda kişinin mirasını kimlere hangi durumlarda intikal edeceğini ve...
Boşanma Davaları
Ankara Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Aile kurmak için yola çıkan çiftler bu yolda ...
En İyi Boşanma Avukatı
En İyi Boşanma Avukatı Ankara‘da ayrılık kararı alan ya da almak üzere olan kişi...
Uyuşturucu Avukatı
Ankara Uyuşturucu Avukatı Ankara’da Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak...
İşci İşveren Avukatı
İşci İşveren Avukatı İşci ve İşveren arasında ki anlaşmazlıkların çözümü içi...
Site Yönetimi Avukatı
Ankara Site Yönetimi Avukatı, modern kentleşme ile birlikte insanların toplu yaşamaları ...