Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu?

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu sorusu, bazı istisnai durumlar doğrultusunda bu kararların bozulabileceğini dile getirmek mümkündür. Bu makalede, bu durumların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini inceleyeceğiz.

Yargıtay, Türkiye’nin en üst mahkemesidir ve aldığı kararlar kesinleşme niteliği taşır. Bu durum, birçok kişinin zihninde onaylanmış bir Yargıtay kararının kesinlikle değiştirilemeyeceği fikrini oluşturmaktadır.

Ancak, bazı durumlarda onaylanmış bir Yargıtay kararı da bozulabilir. Bunlar;

Onaylanmış Yargıtay Kararlarının Bozulabildiği Durumlar:

 1. Yeni Delillerin Ortaya Çıkması: Bir davanın karara bağlanmasından sonra, davanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni deliller ortaya çıkabilir. Bu durumda, bu yeni delillerin ışığında davanın yeniden görülmesi ve Yargıtay kararının bozulması söz konusu olabilir.

 2. Hata Yapılması: Her ne kadar nadir de olsa, Yargıtay tarafından da hatalı kararlar verilebilir. Bu hatalar, yasal bir yorum hatası, delillerin yanlış değerlendirilmesi veya usul kurallarına aykırılık gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu tür hataların varlığı halinde, Yargıtay kararı bozulabilir ve dava yeniden görülebilir.

 3. Kararın İptali: Yargıtay kararları, bazı istisnai durumlarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir. Anayasa Mahkemesi, ancak Yargıtay kararının Anayasa’ya aykırı olması halinde bu yetkisini kullanabilir.

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu

Onaylanmış Yargıtay Kararlarının Bozulması İçin Neler Yapılmalıdır:

Onaylanmış bir Yargıtay kararının bozulması için, yukarıda belirtilen durumlardan birinin varlığını ispat etmek gerekir. Bu ispat, genellikle bir avukat tarafından hazırlanan ve gerekli delilleri içeren bir dilekçe ile Yargıtay’a yapılan başvuru yoluyla gerçekleştirilir.

Yargıtay, bu başvuruyu inceledikten sonra, kararı bozup bozmamaya karar verir. Kararın bozulması halinde, dava yeniden görülmek üzere alt mahkemeye gönderilir.

Onaylanmış Yargıtay kararları, genel olarak kesinleşme niteliği taşısa da, bazı istisnai durumlarda bozulabilir. Bu durumlar, yeni delillerin ortaya çıkması, hata yapılması veya kararın Anayasa’ya aykırılığı gibi unsurları içerir. Onaylanmış bir Yargıtay kararının bozulması için, bu durumların varlığını ispat etmek ve gerekli yasal işlemleri başlatmak gerekir.

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu (Soru – Cevap)

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu için internet üzerinden arama yapan kişiler için soru cevap şeklinde kısa bilgilendirmeler yapalım.

Soru – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisini Ne Zaman Kullanır? Bu İtiraz Olumlu Sonuçlanır Mı?

Cevap: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesine göre, Yargıtay Ceza Daireleri’nin verdiği kararlara karşı itiraz yetkisine sahiptir. Bu yetki, iki şekilde kullanılabilir:

1. Re’sen İtiraz: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, herhangi bir talep olmaksızın, kendiliğinden itiraz etme yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi, kararın hukuka aykırılığını veya kamu düzenini bozacağını tespit ettiği durumlarda kullanabilir.

2. İstem Üzerine İtiraz: Sanık, müşteki veya ilgili kamu kurumu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına kararın bozulması için itiraz dilekçesi verebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu dilekçeyi inceleyerek, itirazın kabul edilebilir olup olmadığına ve bozma gerekçelerinin varlığına karar verir.

İtiraz Süresi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Sanık lehine itirazlarda ise süre aranmaz.

İtirazın Sonuçları:

Olumlu Sonuç Olasılığı: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazlarının her zaman kabul edilmesi garanti değildir. İtirazın kabul edilip edilmemesi, itirazın dayandığı gerekçelere ve delil durumuna bağlıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı incelerken, hukuki ve vicdani kanaatini kullanarak karar verir.

SoruYargıtay Onama Sonrası Süreç Nasıl İlerler? Onama Sonrasında Ne Olur?

Cevap – Yargıtay’ın bir davayı onaması, genel olarak o davanın kesinleşmesi anlamına gelir. Bu aşamadan sonra, kararın uygulanmasına geçilir. Uygulama süreci, davanın türüne ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

Genel Olarak Onama Sonrası Süreç:

 1. Kararın Tebliği: Yargıtay kararı, öncelikle taraflara ve ilgili kurumlara tebliğ edilir. Tebliğ, tebellüğat kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
 2. Karara İtiraz: Taraflardan biri, onama kararına karşı olağanüstü kanun yolları ile itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hak, temyiz süresinin ve karara itiraz etme süresinin dolmasıyla sona erer.
 3. Karara Uygulama: Onama kararına karşı herhangi bir itiraz sürecinde bulunulmaz veya itirazlar reddedilirse, karara uygulamaya geçilir. Bu uygulama, çeşitli şekillerde olabilir:
  • Para Cezası: Para cezası olan davalarda, ceza tahsil edilir.
  • Hapis Cezası: Hapis cezası olan davalarda, hükümlü cezaevine gönderilir.
  • Tazminat: Tazminat kararı olan davalarda, tazminat borçlusu tarafından tazminat ödenir.
  • Diğer: Dava türüne göre, farklı uygulama şekilleri de söz konusu olabilir.

Onama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Önemli;

Onanmış Yargıtay Kararı Bozulur Mu konulu makalede yer alan bilgilerin tamamı genel bilgilendirme olarak verilmiştir. Hukuki olarak temsil gösterilemez. Herhangi bir avukattan danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Benzer Yazılarımız

İthalatta Gözetim Uygulaması
İthalatta Gözetim Uygulaması İthalatta Gözetim Uygulaması Nedir? Bir ülkenin ithalatın...
Koranavirüs İşci Hakları
Koranavirüs Ve Çalışma Hayatı Salgın sebebiyle (Koranavirüs- Covid-19) İşci ve İşve...
İşci Avukatı Ankara
İşci Avukatı Ankara Telefonları Ankara İşci Avukatları araması yapıyorsanız İşci A...
Tazminat Avukatı Ankara
Tazminat Avukatı Ankara Tazminat adliyeleri en çok meşgul eden konulardan biridir. İnsanla...
Mirasın Reddi
Mirasın Reddi (Reddi Miras) Mirasın reddi (Reddi Miras) bir kişinin yasal olarak kendisine ...
Marka Hakkına Tecavüz Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davası (Av. Volkan Gözüyukarı) Marka Hakkına Tecavüz Davası bi...
Cinayet Avukatları
Cinayet Avukatları Ankara Cinayet Avukatı ya da Avukatları Ankara için bir arama yapıyors...
İş Davası Avukatı
İş Davası Avukatı İş Davası Avukatı, mahkemelerde veya özel kuruluşlarda çalışan,...