Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka Hakkına Tecavüz Davası (Av. Volkan Gözüyukarı)

Marka Hakkına Tecavüz Davası bir kimsenin tescilli markayı izinsiz kullanması veya taklit ürünler üretmesi durumunda, marka sahibinin bu hukuka aykırı kullanıma karşı açtığı dava türüdür diyebiliriz.

Marka hakkına tecavüz teşkil eden bazı fiiller şunlardır:

Marka hakkına tecavüz davalarında marka sahibi, aşağıdakileri talep edebilir:

Marka hakkına tecavüz davaları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Mahkemeleri’nde açılır. Dava açabilmek için marka sahibinin, markasının tescil edilmiş olması ve tecavüze uğradığını ispat etmesi gerekir.

Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka Hakkına Tecavüz Davası (Detaylar)

Marka Hakkına Tecavüz Davası , bir işletmenin sahip olduğu markanın izinsiz kullanılması veya taklit edilmesi durumunda ortaya çıkan bir hukuki meseledir. Bu tür ihlaller, işletmelerin itibarını zedeler, müşteri güvenini sarsar ve pazar paylarını olumsuz etkiler. Bu makalede, marka hakkına tecavüz davasının ne olduğu, hangi durumlarda açılabileceği ve hangi tür varlıkların bu davaya konu olabileceği gibi konuları ele alacağız.

Marka Hakkına Tecavüz Davası Nedir?

Marka hakkına tecavüz davası, bir işletmenin tescilli markasının izinsiz olarak kullanılması veya taklit edilmesi durumunda açılan bir hukuki süreçtir. Bu davalar, marka sahiplerine markalarını koruma ve izinsiz kullanımı durdurma hakkı tanır. Genellikle, marka hakkına tecavüz davası, marka sahibinin tescilli markasının aynı veya benzer ürün veya hizmetlerle ilişkilendirildiği durumlarda ortaya çıkar.

Bu tür davalar, genellikle marka sahibinin markasının itibarını koruma ve izinsiz kullanımı durdurma amacıyla açılır. Marka hakkına tecavüz davası, marka sahibinin markasının itibarını korumak ve izinsiz kullanımı durdurmak amacıyla açılır. Marka sahibi, mahkemeden, izinsiz kullanımı durdurması, maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi ve gerekirse ihlalin tekrarını önlemek için geçici veya sürekli tedbirler alınmasını talep edebilir.

Hangi Durumlarda Açılabilir?

Marka hakkına tecavüz davası, marka sahibinin markasının izinsiz kullanıldığı veya taklit edildiği durumlarda açılabilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

  1. Marka İhlali: Bir işletmenin tescilli markasının, benzer veya aynı ürün veya hizmetlerle ilişkilendirilmesi, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir.
  2. Marka Taklidi: Başka bir işletmenin markasının kasti olarak taklit edilmesi veya çok benzer bir marka kullanılması da marka hakkına tecavüz olabilir.
  3. Marka Sömürüsü: Bir markanın, marka sahibinin izni olmadan ticari amaçlarla kullanılması da marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilir.
  4. İçerikte Marka Kullanımı: İnternet üzerinde içerik oluştururken, başka bir markanın izni olmadan markanın adının kullanılması da marka hakkına tecavüz olabilir.
  5. Alan Adı İhlali: İşletmelerin adlarının veya markalarının, benzer veya aynı alan adlarıyla kullanılması da marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilir.

Marka Hakkına Tecavüz Davalarında İktibas ve İltibas

Marka Hakkına Tecavüz Davası için kullanılan iktibas ve iltibas, markanın taklit edilmesi veya ayırt edilemeyecek kadar benzer ürünler üretilmesi durumlarını ifade eder. Bu iki kavram, marka ihlalinin farklı şekillerini temsil eder ve her birinin kendine özgü yasal sonuçları vardır.

İktibas:

İltibas:

İktibas ve iltibas arasındaki farklar:

Özellik İktibas İltibas
Taklit düzeyi Tam taklit Kısmi taklit veya benzerlik
Karıştırılma ihtimali Daha yüksek Daha düşük
Yasal sonuçlar Daha ağır yaptırımlar Daha hafif yaptırımlar

Bir marka hakkına tecavüz davasında, mahkeme ihlalin iktibas mı yoksa iltibas mı olduğunu değerlendirecektir. Bu değerlendirmede, markanın ayırt edici unsurlarının ne kadar taklit edildiği, taklit ürünlerin tüketicileri ne kadar karıştırabileceği ve ihlalin marka sahibine ne kadar zarar verdiği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Marka sahibi, iktibas veya iltibas durumunda aşağıdakileri talep edebilir:

Marka Hakkına Tecavüz Davası (Soru – Cevap)

Soru – İzinsiz Marka Kullanımı Cezası Nedir?

Cevap -İzinsiz marka kullanımı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. ve 30. maddeleri kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz eden kişiler, aşağıdaki cezalara çarptırılabilir:

1. Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Hapis ve Yirmi Bin Güne Kadar Adli Para Cezası:

2. İki Yıldan Dört Yıla Kadar Hapis ve Beş Bin Güne Kadar Adli Para Cezası:

3. Beş Bin Güne Kadar Adli Para Cezası:

Ceza Miktarını Etkileyen Faktörler:

Soru – Marka hakkının ihlali savunma dilekçesi örneği

Cevap – Marka Hakkı İhlali Savunma Dilekçesi Örneği (Bireysel)

T.C. [Mahkeme Adı] [Mahkeme Adresi]

[Dava Numarası]

Davacı: [Davacı Adı ve Soyadı] Vekili: [Davacı Avukat Adı ve Soyadı] Adres: [Davacı Adresi]

Davalı: [Davalı Adı ve Soyadı] Adres: [Davalı Adresi]

KONU: Marka Hakkı İhlali Davası Hakkında Savunma Dilekçesi

Sayın Mahkeme Heyeti,

Ben, [Davalı Adı ve Soyadı], hakkımda [Dava Numarası] nolu dosya ile açılmış olan marka hakkı ihlali davasında davalı konumundayım. Kendimi savunmak için bu dilekçeyi sunuyorum.

Davacının İddiaları:

Davacı, [Davalı Markası] adlı markamı izinsiz kullandığımı ve bu durumun marka hakkı ihlali teşkil ettiğini iddia etmektedir. Davacı, bu iddiasını ispatlamak için [Deliller] sunmuştur.

Savunmam:

Ben, [Davalı Markası] adlı markayı kullanmamaktayım. Davacının sunduğu deliller, markasını ihlal ettiğime dair yeterli delil teşkil etmemektedir.

Delillerim:

Sunulan delillerden de görüleceği üzere:

Ayrıca:

Sonuç İstem

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının marka hakkı ihlali iddiası yersizdir. Bu dava ile isnat edilen ihlali gerçekleştirmedim ve marka hakkı ihlal edilmedi.

Gerekçe ve delillerim ışığında, davanın reddedilmesini ve yargılama masraflarının davacıya yüklenmesini saygılarımla talep ederim.

[Tarihi]

[Davalı Adı ve Soyadı]

[Adres]

[Ekte]

Soru Markamın Çalındığını Ya Da Taklit Edildiğini İspatlarsam Tazminat Kazanır Mıyım?

Cevap – Markanızın çalındığı veya taklit edildiği durumlarda tazminat kazanmanız mümkündür. Ancak, tazminat alabilmeniz için öncelikle markanızın tescilli olması ve marka hakkınızın ihlal edildiğini kanıtlayabilmeniz gerekmektedir.

Marka hakkınızın ihlal edildiğini kanıtlamak için genellikle şu unsurları göstermeniz gerekebilir:

  1. Marka Tescili: Markanızın resmi olarak tescilli olması, marka hakkınızı kanıtlamanın en önemli adımlarından biridir. Markanızın tescilli olması, marka hakkınızın yasal olarak korunduğunu ve sizin sahibi olduğunuzu gösterir.
  2. Markanın Kullanımı: Markanızın ihlal edildiğini kanıtlamak için, markanızın izinsiz olarak kullanıldığı veya taklit edildiği somut deliller sunmanız gerekebilir. Bu deliller, ürün ambalajları, reklamlar, web siteleri, sosyal medya hesapları gibi çeşitli platformlarda bulunabilir.
  3. Zararlar: Marka hakkı ihlalinin size nasıl zarar verdiğini kanıtlamanız gerekebilir. Bu zararlar maddi (gelir kaybı, müşteri kaybı vb.) veya manevi (itibar kaybı, rekabet avantajının azalması vb.) olabilir.
  4. Tazminat Talebi: Marka hakkı ihlali sonucunda uğradığınız zararları ve tazminat miktarını belirten bir talepde bulunmanız gerekir.

Tazminat miktarı, marka hakkı ihlali sonucunda uğradığınız zararların türüne, miktarına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişebilir. Genellikle tazminat miktarı, uğranılan zararların tazmin edilmesini sağlayacak şekilde belirlenir

Önemli Bilgilendirme:

Bu makale, Marka Hakkına Tecavüz Davası hakkında genel bir bilgi sunmak amacıyla yazılmıştır. Hukuki bir tavsiye niteliği taşımamakta ve emsal teşkil etmez. Marka hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, yasal haklarınızı korumak için bir Ankara Avukatı ile iletişime geçmeniz önemlidir.

Faydalı Linkler;

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Araştırma Makalesi

 

 

Benzer Yazılarımız

Ankara Ceza Hukuku Avukatı
Ankara Ceza Hukuku Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Ankara Ceza Hukuku Avukatı Seçerken N...
Ankara En İyi İcra Avukatı
Ankara En İyi İcra Avukatı Ankara’da En İyi İcra Avukatları – Hakkınızı K...
Tazminat Avukatı Ankara
Tazminat Avukatı Ankara Tazminat adliyeleri en çok meşgul eden konulardan biridir. İnsanla...
Covid-19 Salgını Kira Sözleşmelerine Etkisi
Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Kira Sözleşmelerine Ekisi Koranavirüs (Covid-19) küre...
İş Hukuku Avukatı Ankara
İş Hukuku Avukatı Ankara, İşçi ve işveren arasında ki ilişkiyi düzenleyen, inceleyen...
Ankara İşveren Avukatı
Ankara İşveren Avukatı Ankara İşveren Avukatı hangi hizmetleri verir? Hangi konularda de...
Avukat
Avukat (Ankara Avukatı) Adalet ve Hukuk bir ülkenin temel yapı taşları arasında yer alı...
Ankara Avukat
Ankara Avukat ve Avukatları Ankara Avukat hizmeti için Ankarada bulunan hukuk bürolarından...