Tespit Davası

Tespit Davası (Nedir)

Hizmet Tespit Davası, hukuki bir uyuşmazlık yaşanmadan önce, gelecekte doğabilecek bir hukuki ilişkinin ya da hakların varlığını veya yokluğunu mahkeme tarafından tespit etmek amacıyla açılan bir hukuki dava türüdür. Bu dava türü, taraflar arasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve gelecekte doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla kullanılır. Genellikle, taraflar arasında bir sözleşme ya da hukuki ilişki mevcut olduğu halde bu ilişkinin detayları, şartları veya sona erdirilme şekli gibi konularda anlaşmazlık veya belirsizlik bulunuyorsa tespit davası açılabilir.

Tespit Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tespit davası, birçok farklı hukuki konuda açılabilir. İşte tespit davasının sıkça karşılaşılan durumlarını içeren bazı örnekler:

 1. Miras Hukuku: Mirasçılar, bir mirasın hangi varlıkları içerdiğini ya da mirasçılar arasındaki miras paylaşımının nasıl yapılacağını tespit etmek için tespit davası açabilirler.
 2. Taşınmaz Mal Sahipliği: Mülkiyet hakkı, tapu kayıtlarında belirsizlik veya anlaşmazlık içeriyorsa, taşınmaz mal sahipleri, mülkiyetin tespiti için bu tür bir dava açabilirler.
 3. Sözleşmeler: Taraflar arasındaki sözleşme şartları konusunda anlaşmazlık varsa veya sözleşme hükümleri belirsizse, taraflar tespit davası açarak bu belirsizlikleri gidermeye çalışabilirler.
 4. Aile Hukuku: Evlatlık, velayet, nafaka gibi aile hukuku konularında da tespit davası açılabilir. Örneğin, çocuğun biyolojik anne-babasının kim olduğunu tespit etmek amacıyla.

İşciler Ne Zaman Tespit Davası Açar?

İşçiler, çalışma ilişkileriyle ilgili tespit davası açabilirler. İş hukuku çerçevesinde, işçiler aşağıdaki durumlarda tespit davası açma hakkına sahip olabilirler:

 1. İşçi İşverenle İlişiğini Sürdürüp Sürdürmediğini Belirlemek İstediğinde: İşçi, işveren tarafından işten çıkarıldığını iddia ediyorsa ve bu hususta belirsizlik varsa, işçi iş ilişkisinin hala devam edip etmediğini tespit etmek için dava açabilir.
 2. İşçi Haklarının Belirlenmesi İçin: İşçinin çalışma koşulları, ücreti, izinleri veya diğer hakları konusunda anlaşmazlık varsa, işçi bu haklarının tespiti amacıyla dava açabilir.
 3. İş Güvencesi İle İlgili: İş güvencesi sağlayan yasalar gereği, işveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde belirli prosedürleri takip etmelidir. İşçi, işverenin iş güvencesi kurallarına uyup uymadığını tespit etmek için dava açabilir.

Tespit Davası Açılması İçin Yasal Süre Var mı?

Tespit davası açılması için belirli bir yasal süre bulunmamakla birlikte, tarafların uyuşmazlığı fark ettikleri anda makul bir süre içinde mahkemeye başvurması önemlidir. Gecikme, delillerin kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir ve bu da davayı etkileyebilir. Ancak her durum farklıdır ve davayı ne zaman açmanız gerektiği konusunda bir avukattan veya hukuk danışmanından tavsiye almanız önemlidir.

Hizmet Tespit Davası, gelecekte doğabilecek hukuki anlaşmazlıkları önlemek veya mevcut belirsizlikleri gidermek amacıyla kullanılan bir hukuki araçtır. Her tür hukuki konuda açılabilir ve tarafların haklarını veya ilişkilerini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, bu davalarda zamanında hareket etmek önemlidir çünkü gecikme, davaların sonucunu etkileyebilir.

Tespit Davası

Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Hizmet tespit davası, genellikle çalışanlar tarafından işverenleriyle olan hizmet ilişkilerini ve bu ilişkiden doğan haklarını belirlemek amacıyla açılan bir tür tespit davasıdır. Bu dava, işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisinin yasal statüsünü, çalışma koşullarını, ücreti, izinleri ve diğer iş hukuku konularını tespit etmek için kullanılır. Bu nedenle, hizmet tespit davası aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 1. İşçiler: İşçiler, kendi çalışma koşulları ve haklarını belirlemek, işverenleriyle olan hizmet ilişkisinin niteliğini tespit etmek amacıyla hizmet tespit davası açabilirler. Özellikle işverenleriyle çalışma ilişkilerinin işçi statüsünde mi yoksa bağımsız bir yüklenici olarak mı değerlendirilmesi gerektiği gibi konularda belirsizlik olduğunda bu tür davalar sıkça görülür.
 2. İşverenler: İşverenler de bazen hizmet tespit davası açabilirler. Özellikle serbest meslek sahipleri veya bağımsız yüklenicilerle çalışırken, bu kişilerin işverenleri tarafından işçi olarak mı yoksa bağımsız birer yüklenici olarak mı kabul edileceği konusunda belirsizlik olduğunda, işverenler de mahkemeden bu konunun tespitini talep edebilirler.
 3. Kiracılar ve Ev Sahipleri: Kiracılar ve ev sahipleri de belirli durumlarda hizmet tespit davası açabilirler. Ancak hizmet tespit davaları daha yaygın olarak işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin niteliğini belirlemek amacıyla kullanılır. Kiracılar ve ev sahipleri genellikle kira sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkinin niteliğini tespit etmek amacıyla bu tür bir dava açmazlar.Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira sözleşmelerine ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için daha yaygın olarak kira tahliye davası, kira artışı davası veya kira sözleşmesinin feshi davası gibi farklı hukuki yolları tercih ederler.

  Kiracı ve ev sahibi tarafından hizmet tespit davası açılması durumu çok nadir olarak karşılaşılan bir durumdur ve genellikle özel koşullar gerektirir. Bu nedenle, kiracı veya ev sahibinin bu tür bir davayı açma kararı almadan önce, bir avukatla veya hukuk danışmanıyla görüşmesi ve en uygun hukuki yolun ne olduğunu belirlemesi önemlidir. Hizmet tespit davası, çalışma ilişkileri ile ilgili belirsizlikleri gidermek amacıyla kullanılan bir dava türü olup, kira sözleşmelerinin tespiti için genellikle uygun bir yol değildir

Hizmet tespit davaları, çalışma ilişkisinin doğası ve tarafların haklarını belirleme konusunda önemli bir araçtır ve iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılır. Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda veya çalışma ilişkisinin niteliği belirsizse, hizmet tespit davası açmak için bir yol olabilir. Ancak her durum farklıdır ve hizmet tespit davası açma kararı almadan önce bir avukat veya hukuk danışmanı ile görüşmek önemlidir, çünkü bu dava türü, yerel yasal düzenlemelere ve duruma özgü faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tespit Davası (Ne Kadar Sürer?)

Tespit Davası açıldığında ne kadar süreceği merak konusu. Bu durumu özetlemek gerekirse;  ne kadar süreceği, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve her dava benzersizdir. Bir tespit davasının süresi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir:

 1. Mahkeme Yükü: Mahkemelerdeki iş yükü, davaların süresini etkileyebilir. Özellikle yoğun olan mahkemelerde davaların işlenmesi daha uzun sürebilir.
 2. Dava Karmaşıklığı: Dava ne kadar karmaşıksa, o kadar fazla zaman alabilir. Özellikle delil toplama ve uzman görüşlerinin sunulması gerekiyorsa, davanın süresi uzayabilir.
 3. Taraflar Arasındaki İhtilaflar: Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar veya dava sürecine dair itirazlar, davanın süresini uzatabilir.
 4. İtirazlar ve Temyiz Süreci: Mahkeme kararlarına itiraz edilmesi veya temyiz sürecinin yaşanması, davanın sonuca ulaşmasını geciktirebilir.
 5. Yasal Düzenlemeler: Dava türüne ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak, davanın işleyişi ve süresi farklılık gösterebilir.
 6. Delil Toplama: Delillerin toplanması ve sunulması süreci, davanın süresini etkileyebilir. Bazı delillerin toplanması daha uzun zaman alabilir.
 7. Hâkim ve Mahkeme Takvimi: Mahkeme tarihleri ve duruşma takvimi de davayı etkiler. Mahkemelerin yoğunluğu veya hâkimin mevcut yükü dava takvimini etkileyebilir.
 8. Tarafların İşbirliği: Taraflar arasındaki işbirliği, davayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. İkinci tarafın gecikme taktikleri uygulaması, davanın süresini uzatabilir.

Tespit davaları genellikle diğer davalarla karşılaştırıldığında daha kısa sürebilir çünkü bu davaların amacı, gelecekteki belirsizlikleri gidermek ve anlaşmazlıkları önlemektir. Ancak yine de davanın karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak süre değişebilir. Bir avukat, davanın süresi hakkında daha spesifik bilgi sağlayabilir ve davanın ilerlemesini yönetebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler genel olarak verilmiştir. Emsal teşkil etmez. Tespit davası açmayı düşünen veya bu tür bir davada yer alan kişilerin, durumlarını ve ihtiyaçlarını bir avukatla veya hukuk danışmanıyla paylaşmaları ve özel durumlarına uygun bir zaman çizelgesi ve strateji oluşturmaları önemlidir. Her dava, kendine özgüdür ve profesyonel hukuki tavsiye almak, dava sürecini daha etkili ve başarılı bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olabilir.

 

Benzer Yazılarımız

Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma
Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma Türkiye Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma Hakkında...
Ankara Vergi Avukatı
Ankara’da bir çok avukatlık bürosu vergi uyuşmazlıkları konusunda hizmet vermekted...
Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir
Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir? Bazı konular vardır ki hiç dikkatimiz çekmez. Taa ki baş...
Depremzedelerin Hakları
Depremzedelerin Hakları Ülkemizde yaşanan Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza ...
En İyi İş Hukuku Avukatı
En İyi İş Hukuku Avukatı Ankara Eğer Ankara da En İyi İş Hukuku Avukatı arıyorsanız...
Ankara Sincan Avukat
Ankara Sincan Avukat-Avukatları Ankara Sincan Avukat için birçok hukuk bürosu size tardım...
İyi Avukat Seçimi
Davanızın büyük ya da küçük olması fark etmeksizin hukuki konularda her zaman dikkatli...
Soybağı Davası Avukatı
Soybağı Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Miras hukuku, insanların vefat etmeleri...