Depremzedelerin Hakları

Depremzedelerin Hakları

Ülkemizde yaşanan Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kalanlara sabır, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Bir daha böyle bir felaketin olmaması temenni ediyoruz. Hayat devam ediyor öte yandan. Birçok soru var. En önemlisi Depremzedelerin Hakları nelerdir? Elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımıza yol gösteremeye çalışacağız.

DEPREME İLİŞKİN CEZAİ, HUKUKİ VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR

Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli deprem ile birlikte birçok vatandaşımız can ve mal kaybına uğramış, tüm bunlarla birlikte depremle ilgili hukuki uyuşmazlıklar gündeme gelmiştir. Bu konular için alanında uzman avukat kadrosu ile depremden kaynaklanan ceza hukuku, özel hukuk, idare hukuku, vergi hukuku, sağlık hukuku,  yıkılan veya hasar gören konut ve işyerlerinde hak sahipliği başvuruları ve devam eden süreçlerinde sizlere yardımcı olacaklardır.

DEPREM VE CEZA HUKUKU

Deprem Zedelerin Hakları

Depremzedelerin Hakları

Ölüm Meydana Gelmişse;

Ölenin ya da yaralananın eşi ve çocukları, eğer bunlar yok ise yakınları Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi vermelidirler. Şikayet dilekçesi hazırlama konusunda deprem mevzuatını bilen avukat ya da avukatlar ile iletişime geçerek hukuki danışmanlık ve hukuki destek almanızda fayda bulunmaktadır.

Yaralama Meydana Gelmişse;

Bilinçli taksirle işlenen yaralama suçu kural olarak şikâyete bağlı değilken, basit taksirle işlenen yaralama suçu şikâyete bağlıdır. Türk Ceza Kanunu, yaralanan kişinin suçun işlendiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde şikâyet dilekçesi vermesini gerektiği hükmüne haizdir. Yaralanma hâlinde savcının suç nitelendirmesine bağlı olarak hak kaybına uğramamak için yaralanan kişinin depremden sonra altı ay içerisinde suçun işlendiği yerin Cumhuriyet Savcılığına şikâyet dilekçesi vermesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanununda belirtilen sürelerin geçirilmemesi ve hak kaybına uğranılmaması adına destek alınmalıdır.

Ölüm ve yaralanma meydana gelmemişse:

Bu durumda mala zarar verme, kamu güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması, imar kirliliğine neden olma, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca görevi kötüye kullanma suçları gündeme gelebilecektir.

kişiler bakımından kasten insan öldürme veya duruma göre görevi kötüye kullanma suçları gündeme gelecektir.

DEPREM VE ÖZEL HUKUK

 

 

Yapıda meydana gelen zarara ilişkin davalarda zamanaşımı süresi satıcının veya yüklenicinin ağır kusurundan (kast veya ağır ihmal) kaynaklanıyorsa yirmi (20) yıldır, ağır kusur yoksa taşınmaz yapılar için beş (5) yıl, taşınırlar için iki (2) yıldır.

Dava sigorta sözleşmesine dayanıyorsa sigorta tazminatı alacağının muaccel olmasından itibaren iki yıl, herhâlde rizikonun gerçekleşme sinden itibaren altı (6) yıldır.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a dayanarak yapı yüklenicisine, yapı denetim firmasına, eser sahibi mimara, denetçi mimar veya mühendise, laboratuvar görevlilerine karşı açılan dava için yapının taşıyıcı sistemi için on beş (15) yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımları için iki (2) yıl olup bu süre yapı kullanma izninin alınmasından itibaren işler.

Dava haksız fiile ilişkin Türk Borçlar Kanunu hükümlerine dayanıyorsa zararın ve sorumlunun öğrenilmesinden itibaren iki (2) yıl, her durumda “fiilin işlendiği tarihten başlayarak” on (10) yıldır. Zarar yapının kötü yapıldığı tarihte değil depremle birlikte doğduğu için amaca uygun yorumla on (10) yıllık sürenin deprem tarihinde işlemeye başlayacağı kabul edilir.

Ayrıca tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Dolayısıyla haksız fiile dayanan tazminat davasının tâbi olduğuzamanaşımı süresi, olası kastla öldürme hâlinde yirmi (20) yıl, bilinçli taksirle öldürme hâlinde on beş (15) yıldan az olmaz.

 

DEPREM VE İDARE HUKUKU

DEPREM VE VERGİ HUKUKU

    DEPREM VE SAĞLIK HUKUKU

DEPREM VE HAK SAHİPLİĞİ KAVRAMI

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. maddesine göre yıkılan, yanan, ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel binalar ile imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere “hak sahibi” olmaları şartıyla konut yaptırılır, kredi verilir veya evini yapana yardım edilir.

Afete uğramasıyla ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi binalar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği (eskiden Bayındırlık ve İskân) Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. Hak sahipliği başvurusu, hak sahibi kabul edilmeyen, kredi verilmeyen durumlar, hak sahipliği ve sunulan destekleri bilen avukatlar size yol göstereceklerdir.

Benzer Yazılarımız

Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı
Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı Alanında uzaman avukatlar hukuki konularda en büyük de...
blank
Ankara Avukat
Ankara Avukat ve Avukatları Ankara Avukat hizmeti için Ankarada bulunan hukuk bürolarından...
blank
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlardan hizmet alabilirsiniz....
blank
Ankara Sincan Avukat
Ankara Sincan Avukat-Avukatları Ankara Sincan Avukat için birçok hukuk bürosu size tardım...
blank
Zina Davaları Avukatı Ankara
Zina Davaları Avukatı Ankara Zina Davaları Avukatı Ankara da ve Türkiye genelinde ilgili ...
blank
Ankara İcra Avukatı
Ankara İcra Avukatı Ankara İcra Avukatları olarak Ankara içerisinde yasal hizmetler sunma...
blank
Tazminat Avukatı
Adliyenin yoğun olduğu konulardan biri de Tazminat konusudur. Mağduriyetlerin yaşandığı...
blank
Sgk Konusunda Uzman Avukat
Sgk Konusunda Uzman Avukat Ankara Ankara da Sgk Konusunda Uzman Avukat ya da iş konusunda siz...