İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır (Av. Volkan Gözüyukarı)

Alacağını alamayanların İcra Takibi Nasıl Yapılır sorusu sorması gayet normaldir. Mahkeme ya da Adliye ile ilişiği olmayanların bu durumda Ankara İcra Avukatı ile çalışmasını önerebiliriz. Diğer merak ettikleriniz için yazımızın tamamını okumanızı öneririz.

İcra takibi oldukça önemli bir hukuki süreçtir ve bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. İcra takibi, alacaklıların borçlu olan kişilerden veya kurumlardan alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurduğu yasal bir yolculuktur. İşte Türkiye’de icra takibi nasıl yapılır hakkında detaylı bilgiler;

1. İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, bir borçlunun borcunu ödemediği durumda alacaklı tarafından başlatılan bir hukuki süreçtir. Bu süreç, mahkeme kararıyla desteklenir ve icra müdürlükleri tarafından yürütülür. İcra takibi, borçlunun mal varlığını haczederek veya başka yollarla alacaklıya borcu tahsil etme amacını taşır.

2. Hangi Durumlarda İcra Takibi Başlatılabilir?

İcra takibi, alacaklının borçlu tarafından ödenmemiş olan alacaklarını tahsil etmek için başvurabileceği bir yol olarak kullanılır. Alacak, bir sözleşme, mahkeme kararı, çek veya senet gibi belgelerle belgelendirilmelidir. Borçlu, bu belgelere dayalı olarak alacaklıya borcunu ödemezse, alacaklı icra takibi başlatabilir.

3. İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

4. İcra Takibi Süreci Nasıl İlerler?

İcra takibi süreci borçlu tarafından ödeme yapıncaya kadar devam eder. Borçlu ödeme yaparsa, icra takibi sona erer. Ancak ödeme yapılmazsa, icra müdürlüğü tahsilat işlemlerine devam eder.

5. İcra Takibi Maliyetleri

İcra takibi başvurusu yaparken dikkate almanız gereken maliyetler vardır. Bu maliyetler arasında icra harcı, icra müdürlüğüne ödenecek ücretler ve avukatlık ücretleri bulunabilir. Bu maliyetler dosyanın karmaşıklığına ve borç miktarına bağlı olarak değişebilir.

6. İcra Takibi Sonucunda Ne Elde Edilir?

İcra takibi sonucunda alacaklı, borçlu tarafından ödenmeyen alacağını tahsil eder. Bu, malvarlığının haczi, maaş kesintisi veya banka hesaplarındaki blokaj gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır (İcra Yöntemleri)

İcra takibi Nasıl İlerler? Bir alacağın tahsili için icra müdürlüklerinde işlem başlatarak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktır. Kısacası alacağına kavuşamayan borçlunun alacağına kavuşması için İcra Avukatı ya da Avukatları vasıtası ile devlet gücünü kullanarak borçluya yaptırım uygulatması diyebiliriz. Ankara‘da birçok İcra avukatı bu süreçleri takip edebilir.

İcra takibi, ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki şekilde yapılır.

İlamlı İcra Takibi

İlamlı icra takibi, alacaklının elinde bir mahkeme kararı olması halinde yapılır. Bu karar, alacaklının alacağının varlığını ve miktarını kanıtlayan bir belgedir. İlamlı icra takibinde, alacaklı icra müdürlüğüne başvurarak ilamlı takip talebinde bulunur. İcra müdürü, ilamlı takip talebini inceledikten sonra, takip talebini kabul eder ve ilamlı takip başlatır.

İlamlı icra takiplerinde, alacaklı öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emri, borçluya yedi gün içinde borcunu ödemesi veya itiraz etmesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Borçlu, ödeme emrine karşı yedi gün içinde itiraz ederse, icra takibi durur ve borçlu mahkemeye itirazını sunar. Mahkeme, itirazın kabulü veya reddine karar verir.

Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse, takip kesinleşir ve alacaklı haciz işlemleri başlatabilir. Haciz işlemleri, borçlunun mallarına haciz konularak alacaklının alacağının tahsil edilmesidir.

İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibi, alacaklının elinde bir mahkeme kararı olmaması halinde yapılır. Bu durumda alacaklı, icra müdürlüğüne başvurarak ilamsız takip talebinde bulunur. İcra müdürü, ilamsız takip talebini inceledikten sonra, takip talebini kabul eder ve ilamsız takip başlatır.

İlamsız icra takiplerinde, alacaklı öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emri, borçluya on beş gün içinde borcunu ödemesi veya itiraz etmesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Borçlu, ödeme emrine karşı on beş gün içinde itiraz ederse, icra takibi durur ve borçlu mahkemeye itirazını sunar. Mahkeme, itirazın kabulü veya reddine karar verir.

Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse, takip kesinleşir ve alacaklı haciz işlemleri başlatabilir. Haciz işlemleri, borçlunun mallarına haciz konularak alacaklının alacağının tahsil edilmesidir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak için alacaklı, icra müdürlüğüne takip talebinde bulunur. Takip talebi, alacaklının icra müdürlüğüne yazılı olarak veya UYAP üzerinden yaptığı başvurudur.

Takip talebinde, alacaklının ve borçlunun kimlik bilgileri, alacağın miktarı ve alacağın dayanağı olan belgeler yer almalıdır.

İcra Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İcra takibi, ciddi bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, icra takibi başlatmadan önce bir avukata danışmak önemlidir.

İcra takibi başlatırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

İcra takibi başlatıldıktan sonra, alacaklı, borçlu hakkında haciz işlemleri başlatabilir. Haciz işlemleri, borçlunun mallarına haciz konularak alacaklının alacağının tahsil edilmesidir.

Haciz işlemleri, borçlunun malvarlığına göre farklılık gösterir. Borçlunun malvarlığı bulunmazsa, alacaklı, borçlunun maaşına veya taşınmazına haciz koydurabilir.

İcra takibi, alacaklının alacağını tahsil etmesi için son çaredir. Bu nedenle, icra takibi başlatmadan önce, tüm hukuki yolların denenmiş olması gerekir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır (Hangi Deliller Kullanılır?)

İcra Takibi Nasıl Yapılır sorusunu soranların diğer yandan da icra konusu olabilecek detayları da merak etmektedirler. Aşağıda ki durumlar somut icra başlatılması için gerekli durumlar diyebiliriz

İcra takibi başlatmak için belirli koşullar ve nedenler bulunur. İşte Türkiye’de icra başlatılmasına yol açabilecek bazı durumlar:

  1. Alacaklı ve Borçlu Arasında Sözleşme: İki taraf arasında yazılı veya sözlü bir sözleşme yapılmışsa ve bir taraf bu sözleşmeyi yerine getirmezse, diğer taraf icra takibi başlatabilir.
  2. Faturalar: İş ilişkilerinde yaygın olarak kullanılan faturalar, alacaklının icra takibi başlatma hakkını destekleyen önemli belgelerdir. Özellikle ticari ilişkilerde alacaklının, borçludan kaynaklanan borcu kanıtlamak için fatura sahibi olması önemlidir.
  3. Senet ve Çekler: Senet veya çeklerle ödeme yapılan durumlarda, senet veya çekin ödenmemesi veya ödeme emrinin kabul edilmemesi durumunda alacaklı, icra takibi başlatabilir. Bu belgeler, ödemenin taahhüt edildiği ve borçlu tarafından onaylandığı somut kanıtlar sağlar.
  4. Mahkeme Kararı: Mahkeme tarafından verilen bir kararın ihlal edilmesi durumunda, kararı elde eden taraf icra takibi başlatabilir. Bu durumda, mahkeme kararı icra müdürlüğüne sunularak takip işlemi başlatılır.
  5. Kira Sözleşmeleri: Kiralama işlemleri sırasında kiracı, kira bedelini ödemezse veya kira sözleşmesini ihlal ederse, kira sahibi icra takibi başlatabilir.
  6. İşçi Alacakları: İşçi çalıştığı işyerindeki maaş veya diğer haklarını alamazsa, çalışan işçi bu alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlatabilir.
  7. Vergi Borçları: Vergi daireleri, mükelleflerin ödenmemiş vergi borçlarını tahsil etmek için icra takibi başlatabilir.
  8. İcra ve İflas Kanunu Kapsamındaki Diğer Alacaklar: Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu gibi yasal düzenlemelerde belirtilen diğer alacaklar da icra takibi için başvurulabilecek durumları içerebilir.

Diğer durumlar ise şunlardır;

 

 

 

 

Benzer Yazılarımız

İşci Avukatı Ankara
İşci Avukatı Ankara Telefonları Ankara İşci Avukatları araması yapıyorsanız İşci A...
İşçi Davaları Avukatları
İşçi Davaları Avukatları İşçi Davaları Avukatları, İş hukuku alanında; bir yandan...
Ceza Avukatı Önerisi
Ceza Avukatı Önerisi için birçok Hukuk Bürosundan veya Avukatlardan hizmet alabilirsiniz....
Pos Komisyon İadesi
Pos Komisyon İadesi Günümüzde hemen hemen her işyerinde pos cihazları vardır. Online ya...
Ankara Ticaret Avukatı
Ankara Ticaret Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Ticaret dünyası, karmaşık mevzuatlar, s...
İcra İflas Avukatı
İcra İflas Avukatı (Ankara) Ankara ve Türkiye genelinde, son yıllarda artış gösteren k...
Mersin İş Hukuku Avukatı
Mersin İş Hukuku Avukatı (İşci, İşveren) Mersin İş Hukuku Avukatı ve İşci Avukatla...
Ankara Aile Avukatı
Ankara Aile Avukatı (Av.Volkan Gözüyukarı) Ankara’da Aile Avukatlarının Görevleri...