Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir

Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir?

Bazı konular vardır ki hiç dikkatimiz çekmez. Taa ki başınıza gelene kadar. Tabii öncelikle ceza konusunda kimsenin başına bu tür olayların gelmemesini temenni ederiz. Örneğin Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir diye vatandaşlarımızın merak ettiği konu var. Dilerseniz bu sürecin detaylarını size aktaralım. Aklınızda soru kalırsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ceza avukatı ya da avukatları bu süreçlerin tamamında sizlerin haklarını korumakla mükelleftirler.

Ceza Yargılama Süreçleri

Suç işleyen birisi eğer şüpheli durumundaysa, ceza soruşturması yeterli şüphenin bulunduğuna ilişkin savcılık kararından sonra kamu davası açılması kesinleşmiş olur. Bu doğrultuda karar verilir. Bu aşamlardan sonraki durumlarda ise işlenmiş suçun türüne ve ağırlığına göre anayasalarımızda bulunan ceza kanununun gerekliliğine göre görevli ve yetkili ceza mahkemesinde suçlu olan kişi sanık sıfatıyla yargılanması süreci resmen başlamış olur.

Olası bir  ceza davasında, yargılama sonucu verilen karara karşılık temyiz merci olan Yargıtay onama yönünde karar verebilecektir. Onama kararı yerel mahkemenin veya istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olmadığını ve yerinde bir karar olduğunu belirtmesidir.

Yargıtayın onama kararı vermesi halinde karar kesinleşmiş olacaktır. Ceza davasında verilen ceza kesinleşmiş, cezanın infazı başlayacaktır. Sanık sıfatını hükümlü olarak alacaktır. Karara itiraz olarak olağan kanun yolları sona ermiş olacaktır.

Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir

Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir

Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir (Sonraki Süreçler)

Hakkınızda verilen kesinleşmiş cezanın temyiz incelemesinden sonra onama kararı ile kesinleşmesini müteakip hükmün infazına başlanması için ayrıca onama kararının size tebliğine gerek yoktur. Şimdi aklınızda olan sorular bunlar ise;

  1. Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararı Bozulur mu?
  2. Kesinleşen Ceza Kararına Karşı Ne Yapılır?
  3. Ceza Mahkemesinde Olağanüstü Kanun Yolları Nelerdir?

A) Ankara Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Etme Durumu: Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kendiliğinden veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir.

B) Kanun Yararına Bozma Durumu: Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

C)Mahkeme tarafından verilerek kesinleşen bir hükümle ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirlenen hallerde (CMK md.311) hükümlü lehine veya aleyhine olarak yeniden yargılama yapılmasına “yargılamanın yenilenmesi” veya “iade-i muhakeme” denilmektedir.

Kesin hükümle sonuçlanmış bir uyuşmazlık kural olarak yeniden yargılama konusu yapılamaz. Bu nedenle, yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur.

Yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi dolayısıyla kişinin uğradığı maddî ve manevî zararlar tazmin edilir.

Kesinleşmiş Ceza Davası 

Ceza davalarında, iddia makamının bu sorumluluğu vardır ve geçerli olan ispat standardı makul şüphenin ötesindedir. Bu, davalının (sizin) iddia edilen suçları işlemekten suçlu olduğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlamanın savcının görevi olduğu anlamına gelir; sanık suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda değildir.

Bir suçlamanın yargılamaya gerek kalmadan çözülüp çözülemeyeceğini incelemek için bir dava inceleme duruşması yapılır. Örneğin, savcılık aleyhindeki suçlamaları geri çekerse veya suçlamaları kabul edersen, yargılama olmaz. Bir yargılama yapılacaksa, dava inceleme duruşması, her iki taraf için de yargılama yapılmadan önce çözülmesi gereken sorunları vurgulaması için bir fırsattır.

Cezai kovuşturma, tutuklama ile başlayan ve yargılama öncesinde, sırasında veya sonrasında bir noktada sona eren bir dizi aşamada gelişir. Ceza davalarının çoğu, bir sanık, kovuşturma tarafından sunulan bir savunma pazarlığını kabul ettiğinde sona erer. Bir savunma pazarlığında, sanık, yargılanmadan önce isnat edilen suçları veya daha hafif bir ceza veya ilgili suçlamaların reddedilmesi karşılığında daha az suçlamayı kabul etmeyi seçer.

Bir ceza davasının hüküm verme aşamasında, mahkeme hüküm giymiş sanık için uygun cezayı belirler. Uygun bir ceza belirlerken mahkeme, suçun niteliği ve ağırlığı, sanığın suç geçmişi, sanığın kişisel koşulları ve sanığın hissettiği pişmanlık derecesi gibi bir dizi faktörü göz önünde bulunduracaktır.

Umarız Kesinleşmiş Ceza Onayı Nedir sorusuna detaylı cevaplar verebilmişizdir. Dediğimiz gibi olurda aklınıza takılan bir husus olursa bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Benzer Yazılarımız

Neye Göre En İyi Avukat?
Neye Göre En İyi Avukat? Ankara En İyi Avukatlar İle Çalışmak Ankara’da ki En İy...
Avukat
Avukat (Ankara Avukatı) Adalet ve Hukuk bir ülkenin temel yapı taşları arasında yer alı...
Site Yönetimi İcra Takibi
Site Yönetimi İcra Takibi Avukatı; site sakinleri arasında ödemelerini gerçekleştirmeye...
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası Boşanma davlarında tarafların en çok sorduğu ve biz...
İşçi Avukatı Önerisi
İşci Avukatı Önerisi Ankara İşçiler bazı durumlarda işyerleriyle ilgili sorunlar yaş...
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Volkan...
Ankara Şirket Avukatı
Ankara Şirket Avukatı Ankara Şirket Avukatı ve Avukatları ticaret ve şirketler hukuku k...
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara
En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara aramlarında öncelik ...