Çocuk Pornografisi Suçu

Çocuk Pornografisi Suçu

Çocuk Pornosu tüm dünyada ve uluslararası anlamda yasaklanmıştır. Ülkemiz yasaları da Çocuk Pornografisi Suçu ve Suçlarına sert yargı süreçler uygular. 18 yaş altı kız ve erkek cocukların müstehcen hallerini içeren video ve fotograflardan oluşan bir pornografi türüdür. Bu içerikte konuların çekilip dağıtılması, indirilmesi, satılmasının yaptırımı ağır bir suçtur ve ağırlaştırılmış halden cezalandırılır.

Medeni kanun madde 13e göre, temyiz kudreti yani ayırt etme gücünün olmadığı haller arasında yaşın küçüklüğü girmektedir. Türk ceza kanunu madde 103’de çocukların cinsel istismar suçu düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun her hali şikayete bağlı değildir temel basit hali haricinde. Kanun bu gibi düzenlemelerle cocuğun haklarını koruyarak güvence altına almıştır. Çocuklar günümüz şartlarında kandırılarak fazlaca suistimal edilmeye açıktır. Bu durumda bilişim sistemlerini kullanarak bir siber suç işlendiği için siber suçlarında konusuna girmektedir.
Yasaklı içerik çoğunlukla hızlı bir şekilde internet yoluyla yayılır.Dijital dünyada bir içeriğin yayılması adeta ışık hızındadır ayrıca sürekli ilegal bir şekilde farklı kişiler tarafından çoğaltıldığı ve paylaşıldığı için durdurulması çok zor hale gelmiştir.
Çocuk pornosu suçu TCK 226 maddesinde müstehcenlik suçu olarak düzenlenmiştir. Çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki ve ruhsal yapısının korunması ve hukuken desteklenmesi her şeyden önemlidir.

Çocuk Pornografisi Suçu

Çocuk Pornografisi Suçu

Çocuk Pornografisi Suçu (Yaptırımlar)

Çocuk Pornografisi Suçu ve suçlarında örnek yargıtay kararı; Sanığın çocuk pornografisine ilişkin görüntü indirdiğinin Avusturya interpolü tarafından ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sanığın iş yerinde usul ve yasaya uygun olarak yapılan arama sonucu bilgisayarına el konulduğu, el konulan bilgisayar üzerinde yapılan incelemede 507 adet çocuk pornografisi ile ilgili müstehcen görüntüyü bilgisayarında depoladığının anlaşıldığı. Bu eylemin TCK.nın 226/3-c 2. maddesinde yer alan suçu oluşturduğu, görüntü sayısı gözetildiğinden sanığın bilinçsiz şekilde görüntüleri indirdiği şeklindeki savunmasının inandırıcılıktan uzak olduğu anlaşılmıştır. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2013/14022).

Maalesef günümüzde sosyal medya ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla bu suçun varlığı hızla yayılmaktadır. Zamanla bu içeriklere de erişim kolay hale gelmiştir. Tabii bilişim alanında ki yoğun çalışmalar yapan ilgili makamlar, hızlı reaksiyon alarak erişim engeli getirmektedir. Diğer yandan bu şekilde suç unsuru barındıran içeriklerin izlenmesi de daha çok üretilmesine destek vermektedir. Dünyanın her yerinde birçok kuruluşun, çocukların apaçık istismarının önüne geçilmesi için uluslararası çalışmalar yaparak bu suçlarla mücadele etmektedir.

Çocuk pornografisi, bir kişinin karşı karşıya kalabileceği en sert ve en ciddi yasalarla ilgilenen bir suçtur. Olayın ve içeriğin özelliği ne olursa olsun, ilk suç ağır ceza ile karşılanmakta ve sonraki suçlar daha da ağır cezalarla sonuçlanmaktadır.

Resmi olarak çocuk pornografisi olarak kabul edilen iki tür malzeme vardır, simüle edilmiş veya dijital olarak üretilmiş ve reşit olmayan kişinin doğrudan katılımıyla üretilmiş pornografi. Çocuk pornografisi üretimine çocuk istismarı gibi başka suçlamalar da dahil edilebilir ve dava sırasında başka birçok yasa devreye girebilir.

Çocuk pornosu resimleri, birinci değişiklik hakları kapsamında güvenli değildir ve federal yasa kapsamında yasa dışı öğelerdir. Yalnızca iki tür çocuk pornografisi olmasına rağmen, bu kategoriler çeşitli malzeme ve medya biçimlerini içerir. Yasalara göre, reşit olmayan bir kişinin dahil olduğu müstehcen davranışların herhangi bir görsel tasviri çocuk pornografisi olarak kabul edilir.

 

Benzer Yazılarımız

İcra İflas Avukatı
İcra İflas Avukatı (Ankara) Ankara ve Türkiye genelinde, son yıllarda artış gösteren k...
İş Hukuku Davaları
İş Hukuku Davaları araması yapıyorsanız hukuki bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz demekt...
Ankara Avukat Danışmanlık
Ankara Avukat Danışmanlık Büroları Ankara da Avukat Danışmanlığı veren oldukça fazl...
Tanıma ve Tenfiz
Tanıma ve Tenfiz Nedir? Tanıma ve tenfiz, yabancı mahkeme kararlarının başka bir ülkede...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru (Nasıl Yapılır) Ülkemizde kendisine haksızlık ...
Koranavirüs İşci Hakları
Koranavirüs Ve Çalışma Hayatı Salgın sebebiyle (Koranavirüs- Covid-19) İşci ve İşve...
Ankara En İyi İcra Avukatı
Ankara En İyi İcra Avukatı Ankara’da En İyi İcra Avukatları – Hakkınızı K...
Başarılı Ceza Avukatı
Başarılı Ceza Avukatı davalarda sorunları bir bütün olarak düşünüp gerekli araşt...